7

Gitarové materiály

 

•••  Animátorské materiály  •••

    TALIANČINA                                                 

more

  myšlienky
 
modlitby

  
meditácia

more

  láska a sexualita
 
výchova
   
kresťanstvo
   
rôzne

more

ponuka skautingu

výchovný systém

činnosť

more

  hry v prírode
 
hry v klubovni 
 
nápady
 
správy z akcií  

more

niekoľko drobností pre zlepšenie nálady :-)Pre konanie dobra treba trošku odvahy.  don Bosco

MODLITBA  

 7

- Modlitba je rozhovor duše s Bohom. (sv.Augustín)

 

- Modlitbou človek Bohu vyznáva, že ho potrebuje. (sv.TA)

 

- Dobre vie žiť, kto sa vie dobre modliť. (sv.Augustín)

 

- Keď sa modlíme, z dvoch zŕn vyrastú štyri klasy. (don Bosco)

 

- Modlitba: je to čas svätých dôverností a pevných rozhodnutí. (J. Escrivá)

 

- Modlitba, ktorá nepremieňa človeka, nie je dostatočne dobrá. (A.Dermek)

 

- Držme sa jednoduchých modlitieb, ale konajme ich vytrvalo. (don Bosco)

 

- Netreba rozširovať pobožnosti, ale prehlbovať zbožnosť. (A.Dermek)

 

- Skôr ducha modlitby ako dlhé modlitby. (A.Dermek)

 

- Len ten je človekom, kto nadobudol krásu cez pieseň, báseň alebo modlitbu, a kto je vo vnútri vybudovaný. (Exupéry)

 

- Poznám totiž iba jeden plodný čin, a to je modlitba, ale viem tiež, že modlitbou je každý čin, pokiaľ ním človek dáva seba samého, aby sa uskutočnil. (Exupéry)

 

- Ovocie modlitby závisí od skromnosti a dôstojného správania.  (sv. F. Saleský)

 

- Spĺňaj presne povinnosti, ktoré si máš plniť práve v tejto chvíli. Táto pokorná, jednotvárna, skromná práca je modlitbou, ktorá sa prejavuje v tvojich skutkoch. Táto modlitba ťa pripravuje na získanie milosti vykonať inú veľkú, ďalekosiahlu a hlbokú prácu, o ktorej snívaš.  (J. Escrivá)

 

- S náročnosťou súčasného života rastie túžba po vnútornej modlitbe, ktorá umožňuje v hĺbke vlastnej duše stretnúť sa s Bohom. (Ján Pavol II.)

 

- Nič tak neosvecuje rozum a nehýbe vôľu ako modlitba, najmä rozjímavá, keď ju konáme s celým srdcom. (sv. F. Saleský)

 

- Najväčšie životné zápasy prebiehajú denne v tichých zákutiach duše. (D.McKay)

 

- Kto vie duchovne žiť a neprikladá veľkú váhu tomu, čo je mimo neho, ten nevyhľadáva osobitné miesta a nevyčkáva mimoriadne chvíle pre nábožné cvičenia. (Kempenský)

 

- Niektorí majú Boha stále na jazyku, ale málokedy v srdci. (Kempenský)

 

- Štúdiom kníh sa hľadá Boh, modlitbou sa nachádza.  (Charles de Foucauld)

 

- Pane, ty si všade, len ja som stále niekde inde. (P.Rosso)

 

- V tichu človek vo svojom vnútri stretne seba takého, aký je pred Bohom. (P.Rosso)

 

- Nie sme na svete na to, aby sme sa modlili a rozjímali. To nie je náš cieľ. Naším cieľom je milovať Boha a blížneho. Aby sme to však dokázali opravdivo a srdečne, k tomu sa potrebujeme posilniť modlitbou a rozjímaním. (P.Rosso)

 

- Modlitba nám nemá slúžiť na to, aby sme sa do nej uzatvárali pred blížnym, ale na to, aby sme sa posilňovali k srdečnej láske k blížnemu. (P.Rosso)

 

- Modlitba je nebeská voda, ktorou polievaš kvety v záhrade svojej duše, teda čnosti svojej duše, aby rástli a prinášali ovocie. (sv.Fr.Saleský)

 

- Pri rozjímaní je náš duch akoby v záhrade. Keď z nej odchádza, na konci rozjímania, vezme si so sebou niekoľko myšlienok - kvetov, aby sa po celý deň utešoval ich príjemnou vôňou. (sv.Fr.Saleský)

 

- Osloboďte si občas svoje srdce od ľudí, aby ste mohli pokojne hovoriť s Bohom o veciach svojej duše. (sv. F. Saleský)

 

 

 

nahor  

more

Pár krátkych príbehov pre dlhé letné a ešte dlhšie zimné večery.

more

Texty pesničiek, 

ktoré najviac hrávame na chatách, 

táboroch, 

výletoch.

more

fotky

more

 

 

nahor