7

Gitarové materiály

 

•••  Animátorské materiály  •••

    TALIANČINA                                                 

more

  myšlienky
 
modlitby

  
meditácia

more

  láska a sexualita
 
výchova
   
kresťanstvo
   
rôzne

more

ponuka skautingu

výchovný systém

činnosť

more

  hry v prírode
 
hry v klubovni 
 
nápady
 
správy z akcií  

more

niekoľko drobností pre zlepšenie nálady :-)Pre konanie dobra treba trošku odvahy.  don Bosco

x

Modlitba ako základ duchovného života

(osobná, tichá, úprimná, každodenná)

x

Návod na modlitbu

(odporúčam vyskúšať, nie len raz, ale neraz,

najlepšie skoro stále, neustále)

 x

0. Daj sa do vhodnej polohy (sadni si, kľakni si, prechádzaj sa...) a na takom mieste, kde sa cítiš príjemne, ale dokážeš byť vnímavý a okolie ťa nevyrušuje (najlepšie vždy na rovnakom „sedadle“ = modlitbové kreslo/stolička/kľakadlo). Pri rannej modlitbe, ak sa modlíš doma, ti odporúčam dobrý čaj. Svojou vôňou a chuťou ti môže pomôcť navodiť príjemnú atmosféru na stretnutie s Bohom. Dôležité je zariadiť si to tak, aby si vedel, že máš čas na modlitbu (cca 20 minút)  a nemusíš sa ponáhľať (je to aj o naplánovaní si času na priority).

 x

1. TÚŽBA BYŤ S BOHOM, uvedomenie si Božej prítomnosti - je to čas stretnutia sa s Bohom, ktorý ťa nekonečne presahuje

...niekedy možno nebudeš schopný cítiť a vnímať Božiu prítomnosť, to ale nezabraňuje túžbe po stretnutí

 x

2. POĎAKOVANIE ZA VŠETKO, čo máš, čo žiješ, čo dostávaš

...nezabudni, že nič v živote nie je samozrejmosťou

 x

3. SPYTOVANIE SVEDOMIA A ĽÚTOSŤ nad svojou slabosťou a zlyhaniami, kedy si nedokázal žiť a prejavovať lásku vo vzťahoch a nedarilo sa ti prekonávať tvoj egoizmus

...uvedom si tu potrebu Božej milosti a milosrdenstva, uvedom si svoju neschopnosť riešiť a vyriešiť všetko „len“ svojimi silami, buď pokorný

 x

4. Rozjímavé čítanie Evanjelia (Žalmov, Pavlových listov...)

...čítanie evanjelií je nevyhnutné pre pochopenie kresťanského života

 x

5. PROSBA za druhýchPROSBA za svoje potreby

...s dodatkom „ale nech sa stane Tvoja vôľa“, aby si zostal vnútorne slobodný, aj keď nebude všetko v živote „podľa tvojich predstáv“

 x

6. PLÁNOVANIE DŇA V BOŽEJ PRÍTOMNOSTI

...prejdi si nasledujúci deň, čo ťa čaká, zváž, či máš vyhradený čas na svoje priority, pre ktoré si sa rozhodol, či máš čas na vzťahy a osobný rast, zhodnoť, čo je dnes/zajtra potrebné a správne urobiť a čo je vhodné a správne odložiť na inokedy

 x

7. ROZHODNUTIE (obnova rozhodnutia)

„Aj dnes chcem žiť život lásky a vzťahov,

aj dnes chcem rozvíjať svoju osobnosťnájsť si čas na svoje priority,

aj dnes sa chcem otvárať Božej láske.“

 x

x

Ako sa modliť

Tvoj duchovný a kresťanský život

začína (alebo končí) pri modlitbe.

 x

Iná cesta vpred nie je.

 x

Modlitba je spôsob, ako Božia láska vchádza do našich životov, aby premenila nás i druhých. Je to zároveň tá najdôležitejšia vec v našom živote. Nič nie je dôležitejšie než Božia láska, pretože len ona môže zásadne a trvalo zmeniť ľudskú bytosť k lepšiemu. (Smutnou skutočnosťou je to, že tí, ktorí by mali rozhodnou rukou ukazovať pravú cestu, z nej sami zišli...)“

 x

Začiatkom všetkého nie je milovať Boha alebo prípadne druhých, ale dovoliť Božej láske, aby zaplavila náš život... Keď sa tento proces skutočne rozprúdi, začneme byť podstatne a radikálne premieňaní, získame schopnosť milovať Boha, vytvárať komunitu a vnoriť sa do druhých takou hĺbkou a takým spôsobom, aký sme si predtým nevedeli ani predstaviť. To všetko sa stane nie silou našej lásky, ale preto, že v nás žije – a s nami a cez nás miluje – iná Láska.“

 x

Zmeniť človeka dokáže jedine láska.

x

„Pri modlitbe sa dostávame do kontaktu s Božou láskou

a zakúšame jej príchod do nášho života.

Kto zakúsil, že je milovaný,

nemôže zostať rovnaký.“

x

Božia láska sa v nás sama od seba rozvinie a porastie... a nakoniec vyplní všetky časti nášho bytia a úplne sa nás zmocní... ak pripravíme pôdu a odstránime všetky prekážky, ktoré bránia plnému rastu tejto lásky.

 x

x

 Prekážky,

ktorými zabraňujeme Bohu vstúpiť do nášho života

 x

= „nemám čas sa modliť...“

(čas máš, ale nie je to asi tvojou prioritou...)

 x

= „nechce sa mi teraz...“

(pre lenivcov a hnidy plazivé nie je pripravené Božie kráľovstvo...)

 x

= „zabudol som...“

(a naobedovať si sa nezabudol... črevá sú dôležitejšie ako tvoje stretnutie s Bohom...?)

 x

= „necítim sa dnes na to...“

(na modlitbu sa nepotrebuješ cítiť, potrebuješ sa jej venovať...!)

 x

= „modlím sa počas cesty, v škole, v práci, nepotrebujem sa modliť v tichu...“

(ha ha, buď si už skúsený mystik, a naozaj to už vieš, alebo si pokrytec, ktorý klame sám seba a ospravedlňuje svoju neschopnosť nájsť si čas na stretnutie s Bohom...)

 x

= „som sebestačný a modlitba je neefektívna...“

(ak svoje srdce budeš plniť Božou silou a láskou, až potom uvidíš, čo je to efektívny život...)

 x

Nestačí len túžba.

Nestačí len dobrý úmysel.

Musíš sa naozaj snažiť.

(Ale často na to kašleš...či?)

 x

Naučiť sa modliť a otvoriť sa Bohu je umenie ako každé iné: vyžaduje to trpezlivosť a čas... a energiu... každý, kto to s čímkoľvek chce niekam dotiahnuť, musí na vec vynaložiť hodiny a hodiny času... Pre zvládnutie tohto Umenia s veľkým „U“ by sme mali horieť, my sa však okolo neho len neurčito presúšame, ako nedopečení amatéri...“

 x

„Ak sme pripravení dať modlitbe denne taký istý čas, ktorý by bol potrebný k slušnému zvládnutiu hry na klavír, potom po určitej dobe prejde náš život dramatickou, nezvrátiteľnou zmenou... Pod vplyvom Božej lásky sa naša vnútorná skúsenosť obohatí o úplne novú dimenziu... keď modlitba vznikne a rozvinie sa vo zvlášť vyhradenom čase, potom by postupne mala preniknúť a zaplaviť celý zvyšok dňa a stať sa nakoniec súčasťou všetkého, čo robíme.“

 x

Ak si myslíš, že sa môžeš - bez každodennej modlitby v tichu - modliť na ulici, vo vlaku, v škole, v práci alebo keď sa rozdávaš druhým, si na veľkom omyle. Samozrejme by si možno chcel mať slobodu modliť sa kedy chceš a kde chceš, sloboda však vyžaduje disciplínu... pravidelné cvičenie... je ideálom mať schopnosť modliť sa, kdekoľvek sa ti zachce, kdekoľvek sa práve nachádzaš a čokoľvek robíš. Ale je to úplne nemožné, ak si sa najskôr nepodriadil určitému dennému poriadku, ak si sa nenaučil modliť v určitú dobu a za špecifických podmienok. Sloboda vždy vyžaduje disciplínu...

x

x

Sette giorni – Sedem dní

 x

Pokora a dôvera vo vzťahu k Bohu.

 x

Disciplína a vytrvalosť vo vzťahu k sebe.

 x

Láskavosť, radosť a dôveryhodnosť vo vzťahu k druhým.

 x

 x

Potrebuješ osobne zakúsiť a pocítiť Božiu lásku. Vedomosť ťa nemôže natrvalo a zásadne zmeniť, ale zážitok lásky áno (ak je dostatočne hlboký a dlhodobý). Pokiaľ sa s niekým nestretneš, nemôžeš s ním vytvoriť vzťah... Vzťah s Bohom sa volá modlitba.

 x

Tvoja služba druhým môže byť plodnou len vtedy,

ak vychádza z osobného a dôverného vzťahu s Bohom.

 x

 x

Nauč sa byť ticho!

 x

Silné slová a silné osobnosti vychádzajú z ticha.

Slová a osobnosti, ktoré nie sú zakorenené v tichu,

sú slabé a bezmocné.

Silné slová a silné osobnosti rastú v tichu,

ktoré nie je prázdnotou,

ale ktoré je plnosťou a prítomnosťou,

Božím tichom, v ktorom bezpečne prebýva láska.

 x

 x

 x

:-)

 

 

 

(Citáty sú od D. Torkingtona)

 

nahor

 

more

Pár krátkych príbehov pre dlhé letné a ešte dlhšie zimné večery.

more

Texty pesničiek, 

ktoré najviac hrávame na chatách, 

táboroch, 

výletoch.

more

fotky

more

 

 

nahor