7

Gitarové materiály

 

•••  Animátorské materiály  •••

    TALIANČINA                                                 

more

  myšlienky
 
modlitby

  
meditácia

more

  láska a sexualita
 
výchova
   
kresťanstvo
   
rôzne

more

ponuka skautingu

výchovný systém

činnosť

more

  hry v prírode
 
hry v klubovni 
 
nápady
 
správy z akcií  

more

niekoľko drobností pre zlepšenie nálady :-)Pre konanie dobra treba trošku odvahy.  don Bosco

 x

Motivácia

x

Tvoja osobná motivácia:

 xx

-   - Prečo si sa rozhodol pre animátorstvo/službu?

-   - Pre koho to robíš?

-   - Kto ťa inšpiruje?

-   - Náš štýl má byť donbosco-saleziánsky! 

          = veselosť, láskavosť, prítomnosť, nábožnosť, akčnosť

 xx

x

Motivovanie druhých:

 xx

-   - Osobný zápal a nadšenie, radosť, namotivovanie, atmosféra

         (nabaľovací efekt)

-   - Motivovať k účasti, k zapojeniu, ku hre

-   - Nabudenie lenivých a zaspatých

-   - Oduševniť a potom trochu ustúpiť do úzadia

-   - Dobrá ponuka a program = robiť veci dobre a kvalitne

-   - Príťažlivé vystupovanie

-   - Vzájomná motivácia animátorov, podpora v atmosfére

-   - Mať na druhých čas, vedieť ho s nimi „zabíjať“

x

  ...niekedy sa nedá, no vždy a stále dookola sa snažiť... 

x

Stojí to zato!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nahor

 

more

Pár krátkych príbehov pre dlhé letné a ešte dlhšie zimné večery.

more

Texty pesničiek, 

ktoré najviac hrávame na chatách, 

táboroch, 

výletoch.

more

fotky

more

 

 

nahor