7

Gitarové materiály

 

•••  Animátorské materiály  •••

    TALIANČINA                                                 

more

  myšlienky
 
modlitby

  
meditácia

more

  láska a sexualita
 
výchova
   
kresťanstvo
   
rôzne

more

ponuka skautingu

výchovný systém

činnosť

more

  hry v prírode
 
hry v klubovni 
 
nápady
 
správy z akcií  

more

niekoľko drobností pre zlepšenie nálady :-)Pre konanie dobra treba trošku odvahy.  don Bosco

x

Mužskosť a ženskosť

Čo charakterizuje mužskosť (podľa mužov)?

Čo charakterizuje ženskosť (podľa žien)?

 x

ŽENY... krásne, dôstojné, samostatné, slobodné                     

Si skutočná žena? ;-)

 x

Predstavivosť

= predvídajú, čo by sa ako mohlo stať (najmä čo sa týka vzťahov)

= majú svoje predstavy vo všetkých situáciách!

= vedia, ako čo dopadne, a ak nie, tak ešte to neskončilo... (naivnosť)

= majú ženskú intuíciu (schopnosť vnímať detaily a vycítiť, čo sa deje a čo bude)

 x

„Garnier“

= starajú sa o seba

= starajú sa o svoj zovňajšok – chcú sa páčiť

= pekne sa obliekajú

 x

City

= prejavujú city navonok (niekedy sú až precitlivené)

= naznačujú, nepovedia na rovinu („Čo ti je, miláčik?“ „Nič!!!“ „Ok...“ = problém!)

= skrývajú city – nerobia prvý krok! (chlapi nevedia dobre čítať náznaky od žien)

= často striedajú nálady

 x

Matka

= sú nežné, starostlivé, zodpovedné

= starajú sa o potomstvo (robia „ňuňu“, “kuku“, „kakušky“ a iné...)

= dokážu si zorganizovať veci (ktoré sa týkajú vzťahov a rodinnosti)

= pamätajú si dátumy a iné aktivity

= vyznajú sa v chaose

 x

Domácnosť

= varia a upratujú

= sú poriadkumilovné

 x

Otvorenosť (s priateľkami)

= navzájom komunikujú o všetkom!

= bff (best friends forever), „najkamkyyy“

= trpia logoreou (chorobnou uvravenosťou ;-)

= rýchla zmena témy (otvorenosť vo všetkých témach)

x

x

MUŽI... silní, odvážni, aktívni, slobodní                                       

Si skutočný muž? ;-)

 x

Sila

= pevné rozhodnutia

= odvaha (aj schopnosť riskovať)

= vyrovnanosť (jasná myseľ)

 x

Aktívnosť

= muži konajú sami od seba (rozhodnú sa pre prvý krok)

= sú podnikaví a majú víziu

= sú akční a angažovaní

= radi prekonávajú prekážky, výzvy a radi súťažia (kto je lepší, silnejší...)

 x

Ochranca

= chcú ochraňovať (ženu, slabších)

= chcú byť silní a javiť sa tak aj pred ostatnými (najmä pred ženami;-)

= neutekajú pred problémami, ale bojujú s nimi, snažia sa ich vyriešiť

 x

Predvídavosť

= predvídavosť založená na realite (logické kroky)

= najprv rozmýšľajú, potom konajú

= dokážu efektívne plánovať (kroky)

 x

Rozum

= majú logické myslenie a technickú zručnosť

= sú schopní ísť postupne k cieľu (systematickosť)

= sú schopní hľadať reálne riešenia

 x

Sebaovládanie

= rozvaha, nadhľad, disciplína

= aj ako výzva – ovládať svoju mužskú sexualitu

= trpezlivosť

 x

Ticho

= muži rozmýšľajú v tichu

= muži duchovne čerpajú len v tichu („pozeranie do ohňa“)

= sú viac ticho ako ženy (veď vieme ;-)

x

x

Napísal pre teba

(-: Martin "Ruksak" Krška :-)

 

nahor

 

more

Pár krátkych príbehov pre dlhé letné a ešte dlhšie zimné večery.

more

Texty pesničiek, 

ktoré najviac hrávame na chatách, 

táboroch, 

výletoch.

more

fotky

more

 

 

nahor