7

Gitarové materiály

 

•••  Animátorské materiály  •••

    TALIANČINA                                                 

more

  myšlienky
 
modlitby

  
meditácia

more

  láska a sexualita
 
výchova
   
kresťanstvo
   
rôzne

more

ponuka skautingu

výchovný systém

činnosť

more

  hry v prírode
 
hry v klubovni 
 
nápady
 
správy z akcií  

more

niekoľko drobností pre zlepšenie nálady :-)Pre konanie dobra treba trošku odvahy.  don Bosco

x

Život s pohĽadom na cieĽ

 x

Už vieš, čo v živote chceš?

 x

Jedna vec je, čo v živote chceš dosiahnuť.

A druhá vec je, čo preto robíš...

 x

1. Čo chceš v živote dosiahnuť?

2. Čo preto robíš?

3. Čo iné ešte robíš? (ako tráviš čas)

 x

 x

Rozjímanie

(stretnúť sa s Bohom a snažiť sa nechať Bohu meniť)

 x

„Boh ťa nestvoril preto, že by ťa potreboval.

Veď on sa bez teba zaobíde.

Život ti dal preto,

aby si mohol zažívať jeho dobrotu a lásku,

aby si mal vo večnosti účasť na jeho sláve.

Preto ti dal rozum, aby si ho spoznával.

Pamäť, aby si na neho a jeho skutky pamätal.

Slobodnú vôľu, aby si ho miloval.

Dal ti oči, aby si obdivoval jeho diela.

Reč, aby si mohol k nemu prehovoriť.

Všetky telesné schopnosti a sily ti dal na to,

aby si ho svojim životom oslavoval. 

Toto je cieľ a zmysel tvojej existencie, tvojho života.

 x

Keď už raz poznáš svoj cieľ, maj ho vždy pred očami

a všetko svoje myslenie a všetky svoje činy naň zameraj.

Odporuj a vyhýbaj sa všetkému, čo ti stojí v ceste.

Všetkým, čo nie je užitočné  pre dosiahnutie tohto cieľa

pohŕdaj a zriekaj sa toho.

Pomysli, akí nešťastní sú ľudia, ktorí nemyslia na svoj životný cieľ,

ale žijú tak, ako by boli na zemi

len pre splnenie svojich telesných radostí a žiadostí.

Nestrať z očí svoj životný cieľ!“

 x

x

(podľa sv.Františka Saleského)

 x

Je veľa toho, čo robíš a ani nevieš načo a prečo? To je v poriadku, si ešte mladý. Ale nie si už dieťa. Je najvyšší čas začať sa zamýšľať a začať smerovať svoj život tam kam chceš, aby išiel.

 

 

 

 

 

(Spracoval Rado Bros)

 

 

 

nahor

 

more

Pár krátkych príbehov pre dlhé letné a ešte dlhšie zimné večery.

more

Texty pesničiek, 

ktoré najviac hrávame na chatách, 

táboroch, 

výletoch.

more

fotky

more

 

 

nahor