7

Gitarové materiály

 

•••  Animátorské materiály  •••

    TALIANČINA                                                 

more

  myšlienky
 
modlitby

  
meditácia

more

  láska a sexualita
 
výchova
   
kresťanstvo
   
rôzne

more

ponuka skautingu

výchovný systém

činnosť

more

  hry v prírode
 
hry v klubovni 
 
nápady
 
správy z akcií  

more

niekoľko drobností pre zlepšenie nálady :-)© hanadesign Pre konanie dobra treba trošku odvahy.  don Bosco

 

nápady na činnosť roverov

 

Dôležité sú spoločné ciele a dohodnutý systém fungovania. Program je základom činnosti celej skupiny. Prináša zážitky, stáva sa príbehom, dobrodružstvom.

Dlhodobejší projekt je pre fungovanie roverskej skupiny skoro nevyhnutnosťou. Je spoločnou výzvou.

 

Rovering ako:

- spoločné prežívanie programu

- skupinová realizácia projektu

– činovníctvo v skautingu

- individuálna Roverská cesta

 

 

Akcie „pre seba“ cez rok

 

Stretnutia v klubovni cez týždeň alebo cez víkend

= výmena informácií, poznatkov, počúvanie hudby, dumky, spomínanie, zábava, spev, voľné rozprávanie, smiech

- aj tieto stretnutia treba trochu pripraviť a zorganizovať, inakšie to môže skončiť nudou a pocitom zabitého času

 

Príklad roverského stretnutia:

1. nejaká téma alebo zaujímavosť, alebo „šok“ na úvod – voľná a veselá atmosféra

2. niečo zábavné a vzrušujúce – hra, test, pesničky, rozprávanie príbehov

3. vážnejšia časť – dumka, diskusia

4. „nutne“ (nie nudne) organizačná časť = ak sa nedohodne ďalší program, tak nebude. Ak ho nemá kto urobiť, zase nebude. Treba riešiť výpravy, akcie, praktické veci... Dohodnite kedy, kto, čo, rozdeľte úlohy.

 

Víkendovky a výpravy

= dvoj-trojdňové akcie, výpravy do prírody, do historických zákutí, návštevy zrúcanín hradov, pátranie po niečom neznámom, prieskumy skalných údolí...

- víkendovkám predchádza dôkladná príprava programu, hier, nápadov

- vhodné sú aj sprievodné akcie, stretnutia so zaujímavými ľuďmi, večery so sentimentálnym programom, niečo na zamyslenie...

(kukni Roverské aktivitky)

 

 

+ dlhodobé projekty, tábory, puťáky, expedície

+ akcie pre druhých (v skautingu i mimo neho)

+ individuálna Roverská cesta

 

Ale o tom možno niekedy... :-)    

 

 

nahor

 

more

Pár krátkych príbehov pre dlhé letné a ešte dlhšie zimné večery.

more

Texty pesničiek, 

ktoré najviac hrávame na chatách, 

táboroch, 

výletoch.

more

fotky

more

 

 

nahor