7

Gitarové materiály

 

•••  Animátorské materiály  •••

    TALIANČINA                                                 

more

  myšlienky
 
modlitby

  
meditácia

more

  láska a sexualita
 
výchova
   
kresťanstvo
   
rôzne

more

ponuka skautingu

výchovný systém

činnosť

more

  hry v prírode
 
hry v klubovni 
 
nápady
 
správy z akcií  

more

niekoľko drobností pre zlepšenie nálady :-)Pre konanie dobra treba trošku odvahy.  don Bosco

 x

KRESťanstvo má byť radostné 

= BOH nechce utrpenie

 x

„Otec ho neposlal, aby trpel, ani aby zomrel. Príčinou utrpenia je odmietnutie zo strany ľudí a nie Boha, ktorý by potreboval, aby niekto trpel, a tým by utíšil jeho hnev proti hriechom ľudí. Teológia zmierenia je nezmyslom, lebo znetvoruje Boží obraz tým, že z neho robí nahnevanú modlu, ktorá si vyžaduje odčinenie... To, čo sa stane, a teda aj kríž, neuniká moci Boha, ktorý tajomne vedie udalosti podľa svojich ciest a premieňa ich na možnosti spásy. Kríž, tak ako každý neúspech, má miesto v Božom pláne, ale nie v zmysle, že by bol Bohom chcený alebo plánovaný, ale v zmysle, že Boh vie do svojho plánu použiť aj absurdné veci a je schopný dať zmysel aj neúplnému alebo nevydarenému životu. Keď hovoríme o Božej moci, musíme ju vždy vzťahovať na záchrannú, spásnu moc, ktorá vie všetko priviesť k spáse...(M.Grilli)

 x

Čo ti spôsobuje veľké vnútorné trápenie? Pre čo/kvôli čomu sa trápiš? Odovzdaj to Bohu, aby to mohol vyliečiť. Aj tvoje rozbité a hľadajúce vnútro. A začni žiť naplno, teš sa zo života, prežívaj vďačnosť za krásny život a vzťahy, ktoré môžeš žiť. Usmievaj sa. Boh chce, aby sme boli šťastní!  ;-)

 x

 x

AKO NASLEDOVAť krista

 x

„Kto chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba,

vezme svoj kríž a nasleduje ma.“

(Mk 8,34)

 x

Cestu nasledovania Krista tvoria tri spojené momenty:

 x

1. Zaprieť sám seba = to znamená mať odstup od seba samého, čiže nepovažovať sa za absolútny stred vesmíru. Ide o odtrhnutie absolutizácie vlastného ja, ktoré sa nemôže uskutočňovať inak ako vo vzťahu. Vzťah je základom života človeka a kresťana (Zapretie samého seba teda neznamená pohŕdanie sebou samým v zmysle zle pochopenej askézy, ani podceňovanie sa, ani pozvanie k zriekaniu sa.)

= VZŤAH...

 x

Aké máš vzťahy s ľuďmi? Sú pri tebe šťastní? Obohacuješ ich svojou osobnosťou? Nezraňuješ druhých svojim sebectvom? Si otvorený láske?

 x

 x

2. Vziať svoj kríž = to znamená stáť na strane Krista, patriť mu, byť pri ňom v jeho utrpení – Boha neustále ľudia prosia o pomoc, žiadajú šťastie, záchranu, uzdravenie od choroby, viny... a nachádzajú ho chudobného, poníženého, bez domova a bez chleba, vidia ako naňho doliehajú hriechy, slabosť, smrť... Musíš sa sám slobodne rozhodnúť, musíš si vybrať, či chceš stáť na strane Boha v jeho utrpení – je to tvoja voľba. (Vziať svoj kríž teda neznamená prijatie utrpenia, ktoré sa nám v živote stane.)

= SLUŽBA...

 x

Slúžiš druhým? Pomáhaš reálne ľuďom, ktorí to potrebujú? Dokážeš darovať kus svojho času, energie, peňazí, kus svojho srdca „tým druhým“? Nie si ľahostajný alebo arogantný k potrebám druhých? Vieš milovať aj tých, čo „si to nezaslúžia“? Si darom pre druhých?

 x

 x

3. Nasledovať Krista = to znamená každodenné nasledovanie, každý deň, sedem dní v týždni (Sette giorni;-) žiť naplno vzájomný vzťah s Kristom ukrižovaným, so svojím Majstrom, ktorému ako učeník patríš. Samozrejme, len ak si sa tak rozhodol – byť kresťanom, nasledovať Krista.

 x

„Kto chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba, vezme svoj kríž a nasleduje ma. Lebo kto by si chcel život zachrániť, stratí ho, ale kto stratí svoj život pre mňa a pre evanjelium, zachráni si ho. Veď čo osoží človekovi, keby aj celý svet získal, a svojej duši by uškodil?! Lebo za čo vymení človek svoju dušu?!“ (Mk 8, 34-37)

 x

Absolutizovať vlastný úspech znamená stratiť sa. Urobiť vlastný život darom znamená dať životu plnosť, zachrániť sa. Nežiť pre seba ale pre Božie kráľovstvo = pre lásku. Kvôli Kristovi a jeho evanjeliu – to je rozhodujúcim motívom voľby. Toto je cesta kresťana.

= ŽIVOT NAPLNENÝ LÁSKOU... láskou, ktorá sa daruje...

 x

Rozhodol si sa svojim životom nasledovať Krista, žiť podľa evanjelia? Alebo absolutizuješ „svoje názory“ a žiješ najmä pre seba? Žiješ lásku? Si naplnený Božou prítomnosťou a dokážeš naplno milovať a žiť vzťahy?

 x

 x

„Láska ktorá sa prejavuje a žije vo vzťahoch.“

x 

Nič viac ;-)

 

 

 

nahor

more

Pár krátkych príbehov pre dlhé letné a ešte dlhšie zimné večery.

more

Texty pesničiek, 

ktoré najviac hrávame na chatách, 

táboroch, 

výletoch.

more

fotky

more

 

 

nahor