7

Gitarové materiály

 

•••  Animátorské materiály  •••

    TALIANČINA                                                 

more

  myšlienky
 
modlitby

  
meditácia

more

  láska a sexualita
 
výchova
   
kresťanstvo
   
rôzne

more

ponuka skautingu

výchovný systém

činnosť

more

  hry v prírode
 
hry v klubovni 
 
nápady
 
správy z akcií  

more

niekoľko drobností pre zlepšenie nálady :-)Pre konanie dobra treba trošku odvahy.  don Bosco

 x

Návod na modlitbu a rozjímanie

 x

 x

Modlitba

Vzťah, nie slová.

  x

Modliť sa a žiť kresťansky z dôvodu strachu z trestu za hriech

= postoj OTROKA...

 x

Modliť sa a žiť kresťansky z dôvodu túžby po nebeskej odmene

= postoj NÁJOMNÍKA... 

 x

Ale náš nebeský Otec chce, aby sme žili ako deti Boha

= aký je tvoj postoj?

  x

Boh je blízko teba vždy. Si aj ty vždy blízko Boha?

 x

Uč sa zotrvávať v Božej prítomnosti. Boh ťa nebude mať preto viac rád (už teraz ťa miluje maximálne ako sa dá), ale ty ho budeš mať radšej :)

 x

Ako na to? Urči si pre modlitbu a dodržuj:

1. pravidelný čas  

2. nemenné trvanie 

3. denne rozjímaj  

4. modli sa strelné modlitby alebo Ježišovu modlitbu

  x

 x

Rozjímanie

Aspoň 10 minút denne

  x

0. Vstúp do Božej prítomnosti - prihovor sa Bohu, ktorý je pred tebou v Bohostánku alebo je ukrytý na dne tvojho srdca alebo...

 x

1. Popros Ducha Svätého o pomoc pri rozjímaní.

 x

2. Vzbuď si úmysel - nie len niečo sa o Bohu dozvedieť, ale stretnúť sa s Bohom a niečo sa aj od Boha dozvedieť. Lepšie Boha spoznať, viac ho milovať a lepšie mu slúžiť

Seba zmeniť k lepšiemu, posvätiť.

 x

3. Prečítaj si text. Zapamätaj si slovo alebo spojenie, ktoré ťa niečím zaujalo.

 x

4. Prečítaj si už len tie slová, ktoré ťa zaujali.

 x

5. Pýtaj sa Boha, prečo ťa tie slová zaujali, či ti nimi nechce niečo povedať. Ako súvisia s tebou, s tvojim životom? Prečo práve tieto slová? Toto je hlavná časť rozjímania.

 x

6. Nesnaž sa len premýšľať. To nie je cieľ rozjímania. Cieľom rozjímania je stretnúť sa s Bohom, pýtať sa ho, počúvať a meniť sa.

 x

7. Výsledkom rozjímania by malo byť predsavzatie alebo rozhodnutie alebo iný konkrétny výstup.

 x

8. Obetuj svoje myšlienky, city, rozhodnutie Bohu - len s jeho pomocou ich dokážeš uviesť do života.

 x

9. Ak ti ostal čas, zotrvaj v tichu pred Bohom.

 x

10. Pomodli sa záverečnú modlitbu 

(Otčenáš, zdravas, sláva,...).

  x

 x

 x

 x

 x

(Podľa sv. Františka Saleského)

 

(Spracoval Rado Bros)

 

 

nahor

 

more

Pár krátkych príbehov pre dlhé letné a ešte dlhšie zimné večery.

more

Texty pesničiek, 

ktoré najviac hrávame na chatách, 

táboroch, 

výletoch.

more

fotky

more

 

 

nahor