7

Gitarové materiály

 

•••  Animátorské materiály  •••

    TALIANČINA                                                 

more

  myšlienky
 
modlitby

  
meditácia

more

  láska a sexualita
 
výchova
   
kresťanstvo
   
rôzne

more

ponuka skautingu

výchovný systém

činnosť

more

  hry v prírode
 
hry v klubovni 
 
nápady
 
správy z akcií  

more

niekoľko drobností pre zlepšenie nálady :-)Pre konanie dobra treba trošku odvahy.  don Bosco

x

Zmeň svoj návyk a zmeníš seba!

 x

Si tým, kým si navyknutý byť.

Zmenou návykov môžeš v podstate do veľkej miery

zmeniť celú svoju osobnosť.

 x

Dobré návyky ti pomôžu prežiť šťastný život 

a pekné vzťahy.

Zlé návyky ti môžu život úplne zničiť...

 x

Tvoj úspešný život je podmienený 

tvojou schopnosťou meniť sa

= cieľavedome meniť svoje životné návyky.

A návyk sa buduje opakovaním.

Rozhodni sa, aký si chceš vytvoriť návyk

a opakuj túto činnosť každý deň,

až kým sa ti úplne „nevžije“, čiže stane sa súčasťou

tvojho prirodzeného správania a konania.

 x

„Sme tým, čo opakovane robíme.“

(Aristoteles)

 x

Často ťa strach zo zmeny alebo lenivosť brzdí pri tvojom rozlete, bojíš sa opustiť svoju známu komfortnú zónu, kde sa cítiš v pohode, bojíš sa vyjsť zo svojho domčeka zabehnutého zvyku, otvoriť dvere a vykročiť do sveta nových skúseností, nových zmenených návykov, ktoré môžu spraviť tvoj život bohatším, plnší, krajším, úspešnejším...

 x

Takisto aj na tvoj náboženský život si si mohol zvyknúť a „pohodlne sa usadiť“ a pritom môže byť len folklórom zvyku a tradície, bez duchovného dobrodružstva, bez neobjavených zákutí tajomstva a hĺbky života s Bohom... Stačí ti to?

 x

Ty cítiš, že chceš zažiť viac ako stereotyp a monotónnosť doterajšieho zvyku. Začni sa meniť, začni žiť hĺbku, začni objavovať, začni milovať. Zmeň svoje staré zhrdzavené návyky, ktoré ťa nenapĺňajú! Zmeníš návyk, zmeníš seba!

 x

„Vykonať vec, ktorej sa bojíme, je prvým krokom k úspechu.“

(Gándhí)

 x

 x

SETTE GIORNI = SEDEM DNÍ

Fyzická dimenzia (žiť)

Mentálna dimenzia (učiť sa)

Duchovná dimenzia (spoznávať Boha)

Spoločensko-Citová dimenzia (milovať)

x

Fyzička, kondička, zdravie

„CHCEM ŽIŤ“

= rozvíjaj svoju kondičku a pravidelne športuj

= vhodne sa stravuj a primerane spi

= dbaj o svoj výzor a hygienu

= nájdi si čas na skutočný oddych

 x

Mentálny rozvoj, inteligencia, schopnosti, zručnosti

„CHCEM SA UČIŤ“

= rozširuj si svoje vedomosti a zručnosti

= snaž sa pochopiť súvislosti sveta a života

= rozvíjaj svoju kreativitu

= nauč sa samostatne rozhodovať a prijímať dôsledky svojich rozhodnutí

 x

Duchovný rast, modlitba, intímny vzťah s Bohom

„CHCEM SPOZNÁVAŤ BOHA“

= upevňuj svoj vzťah s Bohom

= ži autentickejšie obľúbenú duchovnú spiritualitu

= ži v súlade s hodnotami a postojmi, pre ktoré si sa rozhodol

= hľadaj a obdivuj zázraky života a krásu sveta

= prežívaj radosť a vďaku, usmievaj sa

 x

Spoločenská–Citová dimenzia, vzťahy, láska, radosť, pokoj

„CHCEM MILOVAŤ“

= prekonávaj svoj egoizmus a uč sa láske a službe

= rozvíjaj svoje dobré vlastnosti, čnosti 

= vytváraj úprimné vzťahy a rozdávaj radosť

= dokáž vyjadriť a niekedy aj ovládať svoje city

= nauč sa komunikovať s druhými a počúvať ich

= nauč sa spolupracovať a dôverovať

= zlepšuj svoju schopnosť viesť a sprevádzať ako animátor/vodca

= nauč sa dávať (aj bez očakávania vďaky)

= nauč sa odpúšťať a prijímať druhého takého, aký je

 x

 x

„Buďte trpezlivý.

Sebazdokonaľovanie je citlivá záležitosť, plná prekvapení.

Avšak lepšia investícia neexistuje.“

(S.Covey)

 x

Dôležité je začať!

Nie zajtra... dnes!

Zajtra, zajtra... sú väčšinou slová porazených.

Motivácia ťa privedie do pohybu,

ale tvoj stály rast udrží v behu len osobná disciplína.

Bez nej sa nikde nedostaneš.

To je zákon dôslednosti.

 x

 x

Čo ťa motivuje?

 x

Ak si flegmatik a si bezstarostný a obľúbený... ale lenivý, tak potrebuješ vidieť, že nejaká činnosť má zmysel. A potom dokážeš ísť veľmi vytrvalo za svojím cieľom.

 x

Ak si cholerikdokážeš sa rýchlo nadchnúť a rýchlo sa rozhoduješ... ale ak nemáš všetko pod kontrolou, tak odmietaš spolupracovať, tak sa potrebuješ sústrediť na to, aké môžeš urobiť rozhodnutia. Rozhodni sa, ako budeš rásť a drž sa toho.

 x

Ak si sangvinik a si „miláčik večierkov“ a „lev salónov“... ale si povrchný a nestály, potrebuješ si z procesu rastu spraviť hru a odmeňovať sa aj za malé úspechy.

 x

Ak si melancholik a si perfekcionista zameraný na detail... ale chceš všetko urobiť dokonale a preto máš neustále strach, že urobíš chybu, potrebuješ sa zamerať na radosť z naučenia nových detailov a na potenciál k rozvoju i dosiahnutiu majstrovstva v oblasti, ktorej sa venuješ.

x

Začni jednoduchými vecami.

Buď trpezlivý.

Váž si cestu, raduj sa z cesty,

z procesu rastu.

 x

„Mať cieľ nemusí vždy znamenať, že ho dosiahneme,

často slúži len na to, aby sme mali k čomu smerovať.“

(Bruce Lee)

 x

Ak chceš skutočne rásť, musíš sa zamerať na dnešný deň. Ak si vážiš dnešok a podarí sa ti užiť si deň, znamená to, že do dneška investuješ. A malé kroky, ktoré dnes urobíš, povedú k väčším krokom, ktoré urobíš niekedy v budúcnosti.

 x

„Životné ciele môžete dosiahnuť tým, že si stanovíte cieľ pre každý rok. Ten splníte tým, že dosiahnete každodenný cieľ. A každodenný cieľ splníte tak, že budete robiť veci, ktoré budú zo začiatku nepríjemné, ale stane sa z nich návyk. Návyk má veľkú moc. Návyk činy premieňa v celkový postoj k veci i v životný štýl.(Ch.Armitageová)

x

x

Sila „PREČO“

 x

Musíš mať jasno v tom, prečo niečo robíš, prečo robíš Sette giorni, prečo každý deň vedome rastieš, prečo chceš plniť svoje predsavzatia. Musíš mať vnútornú motiváciu! Sila „prečo“ ti pomôže pokračovať v ceste, aj keď ti bude ťažko udržať si osobnú disciplínu, keď sa budeš cítiť demotivovaný alebo unavený. Tvoje rozhodnutie k rastu musí byť prepojené s hodnotami, ktoré chceš žiť, s tvojimi snami a túžbami, s tvojim životným zámerom. Tak bude pravdepodobnejšie, že na tejto ceste rozvíjania osobného potenciálu a plnenia si životných snov aj vytrváš.

 x

Upozornenie:

Akonáhle sa naučíš vzdávať, stane sa z toho zvyk...

 x

Povzbudenie:

Maličké a zdanlivo nepodstatné krôčiky

časom znamenajú obrovský rozdiel!

x 

Začiatok:

Začni dnes!

 x

„Život žitý pre zajtrajšok

bude vždycky o deň vzdialený naplneniu.“

(L.Buscaglia)

 x

Nikdy svoj život nezmeníte, dokiaľ nezmeníte niečo, čo robíte denne. To znamená, že si musíte vytvoriť silné návyky. Disciplína je mostom medzi cieľmi a výsledkami, a tento most musíte prekračovať každý deň znovu. Časom sa každodenný prechod mostu stane zvykom. A ľudia nakoniec nerozhodujú o svojej budúcnosti, rozhodujú o svojich návykoch, a až tieto návyky určujú ich budúcnosť.“ (J.Maxwell)

 x

Čo robíš denne a mal by si to zmeniť?

Čo je nutné urobiť?

A čo je možno ešte dôležitejšie

čo potrebuješ nerobiť?

 x

„K rozjazdu vám pomôže motivácia,

rásť však budete len vďaka disciplíne...

(J.Maxwell)

 x

„Charakter je v podstate kombináciou návykov.“

(S.Covey)

 x

x

CHOROBA PRIEMERNOSTI

 x

Touto chorobou trpí dnes neúmerne veľké množstvo ľudí, príliš veľa ľudí je „spokojných“ s priemerným (alebo aj podpriemerným) životom a vzťahmi. Ako je to s tebou? Takýto život síce nikoho nenapĺňa, nemá žiadnu šťavu, je to statické prežívanie nerozvinutého osobného potenciálu, pocit, že „život je už taký“, „je to môj osud“, „mne to stačí“, „som celkom dobrý kresťan“... Prežívanie v stereotype a postupné upadanie vo vzťahoch, v práci, vo viere... (podľa „pravidla loďky“ = buď ideš hore alebo dolu vodou – statický stav neexistuje).

 x

„Ak plánujete byť čímkoľvek menším, 

než čo je vo vašich silách,

veľmi pravdepodobne budete celý život nešťastní.“

(A.Maslow)

 x

Svoj potenciál dosiahnete len v prípade, že zoberiete odvahu a dotlačíte sa k tomu, aby ste vystúpili zo zóny pohodlia a prelomili svoje priemerné uvažovanie. Musíte byť ochotní zanechať za sebou všetko známe, bezpečné a pohodlné. Musíte sa vzdať výhovoriek a vrhnúť sa vpred. Musíte byť ochotní postaviť sa tvárou v tvár napätiu, ktoré vyplýva z toho, že sa naťahujete k svojmu potenciálu.“ (J.Maxwell)

 x

„Stretli ste sa s niekým úspešným, kto by zároveň nebol nepokojný? Kto by bol spokojný s tým, kde sa v živote nachádza? Úspešní ľudia neustále hľadajú nové výzvy. Chcú vstať a vyraziť... A to je jedna z príčin, prečo sú úspešní.(A.Trebek)

 x

„Rast sa zastaví, 

akonáhle zmizne napätie medzi tým, kto ste,

a tým, kým by ste byť mohli.“

(J.Maxwell)

 x

„Božím darom pre nás je potenciál.

Naším darom Bohu je jeho rozvíjanie.“

(J.Maxwell)

 x

„Život začína tam, kde končí naša zóna pohodlia.“

(J.Maxwell)

 x

Čo si ochotný dnes zmeniť,

aby si zmenil, čo budeš robiť zajtra?

 x

„Včerajšok je preč. Zajtrajšok ešte neprišiel.

Máme len dnešok. Poďme sa dať do práce.

(Matka Tereza)

 x

x

Priemerný človek

 x

Priemerný je slovo, ktoré si skrachovanci berú na pomoc,

keď sa ich rodina a priatelia pýtajú, prečo nie sú úspešnejší...

 x

Priemerný je najlepší z najhorších, najvyšší bod dna,

najhorší z najlepších... Čo platí pre vás?

 x

Priemerný znamená obyčajný, bezvýznamný, náhodný, nijaký.

Priemer je únikom leňocha, ktorý nemá odvahu

zaujať v živote jasné stanovisko

a žije štandardný, obyčajný život...

 x

Priemer zaberá bezúčelne miesto, životom sa vezie bez cieľa

a nikdy nezaplatí cestovný lístok, neplatí úroky za pôžičku,

ktorú získal od Boha...

 x

Priemer nechá život plynúť časom,

miesto aby čas využíval k naplneniu života.

Život len zabíja, miesto toho, aby ho napĺňal až do smrti...

 x

Byť priemerný znamená byť zabudnutý, akonáhle život skončí.

Na úspešných ľudí sa spomína kvôli tomu, čo dokázali,

a na neúspešných pre to, o čo sa pokúsili.

Priemer, tichá väčšina, je jednoducho zabudnutá...

 x

Byť priemerný znamená spáchať najväčší hriech

proti sebe samému, proti ľudskosti i proti Bohu...

 x

Najsmutnejší epitaf znie:

„Tu leží pán a pani Priemerní

– ostatky toho, kým mohli byť,

keby neverili, že sú len priemerní...“

 x

(E. Gaudet)

 x

 x

Každý má v živote svoje jedinečné poslanie...

preto nikto nemôže byť nahradený,

ani jeho život nemôže byť (niekým) zopakovaný.“

(V.Frankl)

 x

„Svoju hodnotu musíte vidieť predovšetkým vy sami,

aby ste ju mohli znásobiť.“

(J.Maxwell)

 x

„Pokiaľ si osvojíte úspešné návyky,

stane sa úspech otázkou zvyku.“

(M.Angier)

 x

„Prečo teda toľko ľudí zaostáva v raste a nedosahujú svoj potenciál?... Jednou z hladných príčin je nízke sebavedomie. Veľa ľudí si jednoducho neverí. Nevidí možnosti, ktoré im Boh dal do vienka. Majú stovky rôznych možností, nikdy ich však nerozvinú, pretože sú presvedčení, že sa nedokážu neučiť niečo nové, rásť, rozkvitať a stať sa úžasným človekom...“ (J.Maxwell)

 x

Čo ťa vyživuje? RAST.

Čo ťa drží pri živote? CIEĽ.

Čo ti pomáha? ĽUDIA.

 x

„Návyky majú tiež obrovskú príťažlivú silu... prekonať hlboko zakorenené, ako návyk sa prejavujúce sklony – otáľanie, váhanie, odkladanie vecí na neskôr, netrpezlivosť, kritickosť alebo sebeckosť – ktoré sú v rozpore so základnými princípmi efektívneho konania, vyžaduje veľa vôle a niečo viac než pár nepodstatných, okrajových zmien v živote. Začať vyžaduje mimoriadne úsilie, ale hneď ako prekonáme príťažlivú silu pôvodných návykov, naša sloboda získa úplne iný rozmer... Je to práve príťažlivá sila niektorých návykov, čo nám bráni postupovať po vytýčenej ceste... pokiaľ príťažlivú silu návykov efektívne využijeme, môžeme s jej pomocou dosiahnuť takú súdržnosť a poriadok, bez ktorých efektívny život nie je možný.“ (J.Maxwell)

 x

Byť dôsledný nie je vôbec ľahké. Ale pokiaľ chceš byť úspešným človekom, musíš byť dôsledný... Zameraj sa na rast, neustále sa rozvíjaj a maj dôveru v seba a v Božiu pomoc na ceste k dokonalosti.

 x

Choď za veľkými cieľmi.

Každodenne sa venuj osobnému rastu,

aby si tieto veľké ciele mohol dosiahnuť.

Naplno využívaj svoje schopnosti a svoj talent.

Slúž niečomu väčšiemu, než si ty sám

- to dá tvojmu životu a tvojmu dielu zmysel.

Nezabudni, že to najdôležitejšie v živote je:

láska, ktorá sa prejavuje a žije vo vzťahoch.

 x

Vyhraď si čas k zastaveniu a premýšľaniu o svojich prioritách, o tvojom postupovaní dopredu alebo o tvojej stagnácii alebo úpadku. Zhodnoť a rozhodni sa... pre rast.

 

 

 

(Spracované podľa J.Maxwella)

 

nahor

 

more

Pár krátkych príbehov pre dlhé letné a ešte dlhšie zimné večery.

more

Texty pesničiek, 

ktoré najviac hrávame na chatách, 

táboroch, 

výletoch.

more

fotky

more

 

 

nahor