7

Gitarové materiály

 

•••  Animátorské materiály  •••

    TALIANČINA                                                 

more

  myšlienky
 
modlitby

  
meditácia

more

  láska a sexualita
 
výchova
   
kresťanstvo
   
rôzne

more

ponuka skautingu

výchovný systém

činnosť

more

  hry v prírode
 
hry v klubovni 
 
nápady
 
správy z akcií  

more

niekoľko drobností pre zlepšenie nálady :-)Pre konanie dobra treba trošku odvahy.  don Bosco

x

Čo ti bráni byť slobodný a šťastný?

x 

„Šťastie vyviera zvnútra.“

(John Powell)

 x

Preber konečne zodpovednosť

za svoj život a za svoje šťastie!

 x

Si mylne presvedčený, že tvoje šťastie závisí od ľudí, od vecí, od okolností, od splnených cieľov, od potešenia... ešte si nepochopil, že šťastie začína vo vnútri... šťastie je vnútorný postoj...

Myslíš si, že keby bolo toto a tamto... tak by si bol šťastný... myslíš si, že keď bude toto a tamto... tak budeš šťastný...

 x

Šťastie je v prvom rade postoj nepripútanosti a vnútornej slobody, postoj životnej radosti a pokoja... postoj šťastia... :-)

 x

Ako sa zbaviť pripútanosti, ktorá ti bráni v slobode a šťastí?

 x

Musíš to najprv pochopiť!

Porozumieť sebe a porozumieť druhým.

Pochopiť, čo ti bráni byť šťastným a pokúsiť sa to napraviť.

Potrebuješ rozvinúť „návyk šťastia“.

Láska chápe. Láska vidí. Láska nemá predsudky.

Potrebuješ načúvať!

 x

Musíš pochopiť, že tvoj život nie je v poriadku!

Pretože máš chybné predstavy a nepochopil si podstatu.

 x

Potrebuješ si uznať, že sa z toho chaosu nechceš dostať!

Ty vlastne nechceš šťastie, nechceš žiť, 

chceš peniaze, uznanie...“

 x

 x

„Čo mám robiť, aby som dosiahol šťastie?“

Nebráň sa šťastiu svojou hlúposťou...

 x

„Ak nebudete mať zakryté oči, budete vidieť.

Ak nebudete mať zakryté uši, budete počuť.

Ak nebudete mať zakryté ústa, budete si môcť vychutnať jedlo.

Ak nebudete mať zakrytú myseľ, objavíte pravdu.

A ak nebudete mať zakryté srdce, prežijete radosť a lásku.

Toto všetko už máte, ale je to zakryté.

Odkryte to.“

(Anthony de Mello)

x

Ak si pripútaný k niečomu alebo niekomu,

ak si závislý na niečom alebo niekom,  

nemôžeš byť slobodný,

nemôžeš byť dlhodobo šťastný

nedokážeš nikdy skutočne milovať.

Pripútanosť je najväčším nepriateľom lásky!

 Zbav sa vnútornej pripútanosti,

pochop to.

Nechci sa stať vysoko úspešným a výkonným

ale nešťastným otrokom...

 x

Ak si závislý, nikdy nedospeješ!

 x

„Vzrušenie, zábava a rozkoš, to nie je šťastie...

je to len vzrušenie, zábava a rozkoš...

šťastie je stav nepripútanosti...

Hovorím o takom šťastí, kedy je človek nad vecou.

Je vyrovnaný. Nie je závislý na tom,

čo prichádza a odchádza.“

(Anthony de Mello)

 x

Nepripútanosť nie je ľahostajnosť!!! Záleží mi na tebe, milujem ťa, chcem, aby si bol šťastný... ale nie som na tebe závislý, nechávam ti slobodu (aj slobodu opustiť ma...), moje šťastie nezáleží v prvom rade na tom, či ma ty miluješ, ale na tom, že ja dokážem milovať... (a tak dokážem aj naplno pomáhať, podporovať, angažovať sa, bojovať, ochraňovať...)

 x

„...kto by si chcel život zachrániť, stratí ho,

ale kto stratí svoj život pre mňa a pre evanjelium,

zachráni si ho.“

(Mk 8,35)

 x

Angažuj sa naplno, ale buď nad vecou.

Miluj naplno, ale nebuď pripútaný a závislý.

Sprav, čo môžeš, a ostatné nechaj na Boha.

 x

„Ste pripútaní len preto, že nesprávne veríte,

že bez tejto veci, osoby či situácie nebudete šťastní.

Tomu veríte nesprávne.

Prehliadnite svoj omyl, a budete slobodní.“

(Anthony de Mello)

 x

Nepripútanosť znamená „byť nad vecou“,

ale nebyť ľahostajný.

x

x

Ako je to s tvojou pripútanosťou - závislosťou?

 x

 Už ste slobodní, prečo teda slobodu hľadáte?

Ale vy to nechápete, pretože ste sa zviazali

všetkými možnými pomyselnými reťazami.“

(Anthony de Mello)

 x

 = závislosť na veciach

(ak máš toto, si šťastný... ak nemáš toto, si nešťastný... ak získaš toto, budeš šťastný... ak stratíš toto, budeš nešťastný...)

 x

= závislosť na ľuďoch

(na rodičoch, priateľoch, životnom partnerovi... myslíš si, že bez nich nemôžeš byť šťastný... a tak sa trápiš a strachuješ, alebo ich manipuluješ, aby si ich nestratil... nechceš im nechať slobodu... aj slobodu opustiť ťa...)

 x

= závislosť na tom, ako ťa vnímajú iní

(riadiš sa podľa názoru druhých... upravuješ svoje správanie podľa očakávaní druhých, nosíš masku, pretvaruješ sa... si šťastný, keď ťa druhí prijímajú, a keď ťa neprijímajú, trápiš sa...)

 x

= závislosť na osobnej pretvárke – maske

(vytvoril si pred druhými i pred sebou masku človeka, na ktorého sa hráš, aj keď vieš, že to nie si ty... a ubíja ťa to, ale bojíš sa ukázať svoju pravú tvár zo strachu z odmietnutia...)

 x

= závislosť na zranenej viere, že „nemám na to“

(problém najmä mužov... uveril si, že si neschopný a nemáš na to... a vzdávaš sa, si pasívny, si nešťastný... stal sa z teba zbabelec...)

 x

= závislosť na zranenej viere, že „nebudem milovaná“

(problém najmä žien... uverila si, že nie si dosť pekná, navonok i vo vnútri, že ťa nikto nebude hľadať a túžiť po tebe, že ostaneš sama... a trápiš sa, hanbíš sa, pretvaruješ sa, vnucuješ sa, predávaš sa, manipuluješ...)

 x

= závislosť na osobnom názore

(ak má niekto iný názor alebo pohľad na život ako ty, tak ťa to vytáča alebo trápi a musíš ho presvedčiť o svojej pravde alebo o tvojom pohľade na život... ak to neprijme, si z toho veľmi znechutený... )

 x

= závislosť na okolnostiach

(tvoj pocit šťastia alebo nešťastia závisí od počasia, od možností, od atmosféry...)

 x

= závislosť na formalitách, predpisoch a pravidlách

(držíš sa pravidiel a predpisov tak kŕčovito, že žiješ vlastne taký obmedzený život bez šťavy a riskovania...)

 x

= závislosť na potešení

(sex, jedlo, adrenalín... veríš, že bez toho budeš nešťastný... chceš to radšej všetko teraz a hneď... načo čakať... užívaš si to... hlceš to...)

 x

= závislosť na presvedčení „zvládnem to sám“

(bez druhých ľudí - bez vzťahov, bez priateľov... bez Boha - len svojou vlastnou silou, bez Božej milosti...)

 x

= závislosť na perfekcionizme

(musíš byť dokonalý... musíš to spraviť bezchybne... myslíš si, že ak nebudeš bezchybný, ostatní ťa nebudú mať radi... a tak si nervózny a napätý a neustále nespokojný...)

 x

= závislosť na dosiahnutí cieľa

(až keď dosiahneš toto, budeš šťastný... nepodarilo sa ti to, si nešťastný...)

 x

= závislosť na osobnom chcení

(teraz chceš oddychovať alebo sa modliť a ak ťa niekto vyruší, si nervózny, nahnevaný, smutný...)

 x

= závislosť na naplánovaní si svojej životnej cesty

(a ak ti niečo skočí do cesty alebo zistíš, že Božia vôľa je iná ako tvoje predstavy, si z toho vykoľajený, sklamaný, nešťastný...)

 x

= závislosť na zdraví a živote

(ak prídeš o nohu, tvoj život stratil zmysel... ak dostaneš nevyliečiteľnú chorobu, prepadneš zúfalstvu... ak máš „položiť život za svojich priateľov“, nedokážeš to...)

 x

Nepripútanosť:

sloboda, šťastie, pokoj, radosť.

 x

Len ak si nepripútaný,

 si schopný skutočne milovať

a tešiť sa zo života.

x

= ak sa budeš úplne spoliehať a zložíš celú svoju dôveru na ľudí, veci, okolnosti... budeš závislý, neslobodný a nie úplne šťastný...

 x

= ak sa budeš úplne spoliehať a zložíš celú svoju dôveru na Boha, na Lásku, na tvoju schopnosť milovať... budeš nezávislý, slobodný a šťastný na tomto svete, aj vo večnosti...

 x

 „...naučil som sa vystačiť s tým, čo mám.  

Viem žiť skromne a viem aj oplývať.

Všade a všetko som sa už naučil:

byť sýty aj hladovať, mať hojnosť i núdzu trieť. 

Všetko môžem v tom, ktorý ma posilňuje...

túžim po ovocí, ktoré sa rozmnoží vo váš prospech.

Dostal som všetko a mám hojnosť.

Som zahrnutý darmi...“

(Flp 4,11-13, 17-18)

 x

 Máš všetko, čo potrebuješ na šťastný život.

Máš dar života.

Máš schopnosť milovať.

Na čo čakáš... ;-)

 x

Boh ťa stvoril pre šťastie. Nesnívaj nereálne sny! Neprifarbuj si realitu! Rozčarovanie ťa premôže vždy, keď si budeš sľubovať šťastie od vecí alebo keď ho vložíš do rúk druhých ľudí... keď budeš očakávať, že niekto iný alebo niečo iné ťa spraví šťastným. Dokonalé miesto a „ten pravý“ jednoducho neexistuje!

 x

„Našou najvážnejšou chybou je očakávanie,

že zodpovednosť za naše šťastie

prevezme niekto iný.“

(John Powell)

 x

„Svoje šťastie spájame s inými ľuďmi a s vecami,

ktoré nám ho jednoducho nemôžu poskytnúť.“

(John Powell)

 x

„Na vlastnom šťastí musíme pracovať vo svojom vnútri.“

(John Powell)

 x

„Každý z náš je schopný nadobudnúť ´návyk šťastia´.“

(John Powell)

 x

1. Prijmi sa taký, aký si. Kto si práve teraz. Radostná spokojnosť so sebou samým. Prijímaš svoje telo. Prijímaš svoj rozum. Prijímaš svoje chyby a limity. Prijímaš svoje nálady a emócie. Prijímaš svoju osobnosť.

 x

„Boh chcel, aby ty si bol ty...“

(John Powell)

 x

2. Preber zodpovednosť za svoj život, za svoje reakcie, za svoje emócie... Neobviňuj druhých a okolnosti. Buď ten, čo koná, nie ten, čo len reaguje!

 x

3. Uspokoj svoju túžbu po oddychu, cvičení a výžive. Telo má vplyv na tvoju myseľ a tvoju dušu. Ak sa staráš o svoje telo, staráš sa nepriamo aj o myseľ a dušu. Takáto starostlivosť je pre naplnený a šťastný život nevyhnutná!

 x

„Tradičný vzorec napätia

je príliš aktívna myseľ a málo aktívne telo.

Každodenné (ak je to možné) energické cvičenie

obnovuje harmóniu... každodenné energické cvičenie...

fyzické cvičenie je významným faktorom

prispievajúcim k ľudskému šťastiu...

najťažšie je samozrejme začať.“

(John Powell)

 x

„Ak chceme byť šťastní a žiť život v plnosti,

je pre nás veľmi dôležitá správna strava.“

(John Powell)

 x

„Zdanlivo ´vnútorné´ problémy často zmiznú, 

keď sa postaráme o telo

a doprajeme mu oddych, správnu výživu a cvičenie...

bude si to od teba vyžadovať veľkú výdrž...

 jediné programy, ktoré fungujú, sú tie,

na ktorých sme ochotní pracovať.“

(John Powell)

 x

 „Stres nás veľmi jednoducho dokáže pripraviť o šťastie.“

(John Powell)

 x

Stres porazíš, ak budeš správne oddychovať,

cvičiť a zdravo sa stravovať.

„Stres a napätie pôsobia ako zväčšovacie sklo

na všetky malé životné nepríjemnosti...

prvým krokom v boji proti stresu je oddych.“

(John Powell)

x

4. Miluj nesebeckou láskou a konaj dobro. Ak budeš milovať a konať dobro, tvoj život bude mať zmysel. Milovať a budovať vzťahy. To je podstatné. Na to sme boli stvorení.

 x

 x

Egoistická láska alebo skutočná láska?

Potešenie alebo šťastie?

Eros alebo Agape?

 x

 Eros je láska, ktorá myslí predovšetkým na seba, hľadá vlastné šťastie, najmä berie a nedáva, je egoistická (v telesnej, duševnej i duchovnej rovine) = „aby som bol šťastný JA

 x

Agape = láska služby, obety, láska ktorá dáva, typická láska Boha (on nás k nej pozýva), je opakom erosu, nemyslí ma seba, ale na iných, hľadá šťastie druhého (a spätne sa milujúci človek sám stáva šťastným) = „chcem, aby si bol šťastný TY

 x

Postupné vyzrievanie človeka v láske

je schopnosť stále viac milovať nesebeckou nezištnou láskou.

A tomu sa musíme učiť celý život.

 x

Láska je DAR.

Keď darujeme, očakávame aj prijatie daru, spätnú väzbu.

Láska nás naplní pravým pokojom, radosťou a šťastím.

 x

Sloboda:

Slobodne som sa rozhodol milovať ťa...

 x

Úplnosť:

Dávam sa ti celý...

 x

Vernosť:

Ty si jediná...

x 

Plodnosť:

Som otvorený pre život...

x 

Najviac túžime byť šťastní.

Zmyslom života je budovať a žiť vzťahy.

Čím budeš bližšie k Bohu, tým budeš slobodnejší.

 x

 Ak sa spýtaš mystika, prečo je šťastný,

odpovie: „A prečo nie?“

 x

 „Cesta dlhá tisíc kilometrov začína prvým krokom.“

(Anthony de Mello)

 x

 x

 x

Buď šťastný.

 x

Nebuď pripútaný.

 x

Snaž sa porozumieť.

 x

Miluj.

 x

Ži naplno a s radosťou.

 x

Užívaj si život.

 x

Usmievaj sa :-)

 

 x

 x

 x

 x

Nebuďte ustarostení o svoj život, čo budete jesť, ani o svoje telo, čím sa zaodejete. Či život nie je viac ako jedlo a telo viac ako odev? Pozrite sa na nebeské vtáky: nesejú, ani nežnú, ani do stodôl nezhromažďujú, a váš nebeský Otec ich živí. Nie ste vy oveľa viac ako ony? A kto z vás si môže starosťami pridať čo len lakeť k svojmu životu? A čo sa tak staráte o svoj odev? Pozrite sa na poľné ľalie, ako rastú: nepracujú, nepradú; a hovorím vám, že ani Šalamún v celej svojej sláve nebol oblečený tak ako jediná z nich. Keď teda Boh takto oblieka poľnú bylinu, ktorá dnes je tu a zajtra ju hodia do pece, o čo skôr vás, vy maloverní?! Nebuďte teda ustarostení a nehovorte: »Čo budeme jesť?« alebo: »Čo budeme piť?« alebo: »Čo si oblečieme?«! Veď po tomto všetkom sa zháňajú pohania. Váš nebeský Otec predsa vie, že toto všetko potrebujete. Hľadajte teda najprv Božie kráľovstvo a jeho spravodlivosť a toto všetko dostanete navyše. Preto nebuďte ustarostení o zajtrajšok; zajtrajší deň sa postará sám o seba. Každý deň má dosť svojho trápenia.“ (Mt 6,25-34)

 

 

 

nahor

 

more

Pár krátkych príbehov pre dlhé letné a ešte dlhšie zimné večery.

more

Texty pesničiek, 

ktoré najviac hrávame na chatách, 

táboroch, 

výletoch.

more

fotky

more

 

 

nahor