7

Gitarové materiály

 

•••  Animátorské materiály  •••

    TALIANČINA                                                 

more

  myšlienky
 
modlitby

  
meditácia

more

  láska a sexualita
 
výchova
   
kresťanstvo
   
rôzne

more

ponuka skautingu

výchovný systém

činnosť

more

  hry v prírode
 
hry v klubovni 
 
nápady
 
správy z akcií  

more

niekoľko drobností pre zlepšenie nálady :-)© hanadesign

Pre konanie dobra treba trošku odvahy.  don Bosco

 

NEPROSÍM O ZÁZRAK, PANE

 

Neprosím o zázrak, Pane,

ale o silu pre všedný život.

Nauč ma umeniu malých krokov.

Sprav ma vynaliezavým a vynachádzavým,

sprav ma sebaistým v správny čas.

Obdar ma jemnocitom,

aby som dokázal odlíšiť prvoradé

od druhoradého.

Prosím o silu poriadku a miery,

aby som len tak neprekĺzol životom

a svoje dni si rozumne delil;

aby som neprespal záblesky svetla a vrcholy,

a aby som si aspoň tu a tam našiel čas

na umelecký zážitok.

Dovoľ mi utvrdiť sa v tom,

že snívať

o minulosti či budúcnosti

mi nepomôže.

Pomôž mi čo najlepšie zvládnuť to,

čo je najbližšie,

pomôž mi považovať práve prežívanú hodinu

za najdôležitejšiu.

Ochráň ma pred naivnou vierou,

že v živote musí ísť všetko hladko.

Daruj mi triezve poznanie,

že ťažkosti, porážky, neúspechy a sklamania

sú prirodzenou súčasťou života,

že vďaka nim rastieme a dozrievame.

Pripomínaj mi,

že srdce sa často stavia proti rozumu.

Pošli mi v pravej chvíli niekoho,

kto má odvahu povedať mi pravdu s láskou.

Chlieb každodenný daj mi pre telo i dušu,

prejav Tvojej  lásky, priateľské echo,

a aspoň tu a tam náznak, že budem užitočný.

Viem, že veľa problémov sa rieši nekonaním;

daj, aby som dokázal čakať.

Nech vždy nechám Teba i ostatných dohovoriť.

To najdôležitejšie si človek nehovorí sám,

to najdôležitejšie mu býva povedané.

Ty vieš, ako veľmi potrebujem priateľstvo.

Daj, aby som dorástol tejto najkrajšej,

najťažšej, najriskantnejšej

a najnežnejšej záležitosti života.

Vnukni mi pravú chvíľu a pravé miesto,

kde môžem zanechať balíček dobra,

slovami či bez slov.

Chráň ma pred strachom,

že by som mohol premárniť svoj život.

Nedaj mi to, čo si želám,

ale to, čo potrebujem.

Nauč ma umeniu malých krokov.

 

 

 

 

 

 

(Antoine de Saint–Exupéry)

 

 

nahor

 

more

Pár krátkych príbehov pre dlhé letné a ešte dlhšie zimné večery.

more

Texty pesničiek, 

ktoré najviac hrávame na chatách, 

táboroch, 

výletoch.

more

fotky

more

 

 

nahor