7

Gitarové materiály

 

•••  Animátorské materiály  •••

    TALIANČINA                                                 

more

  myšlienky
 
modlitby

  
meditácia

more

  láska a sexualita
 
výchova
   
kresťanstvo
   
rôzne

more

ponuka skautingu

výchovný systém

činnosť

more

  hry v prírode
 
hry v klubovni 
 
nápady
 
správy z akcií  

more

niekoľko drobností pre zlepšenie nálady :-)Pre konanie dobra treba trošku odvahy.  don Bosco

x

Neverbálna komunikejšn 2

x

Gestá pochybnosti, neúprimnosti, klamstva, neistoty

 x

= rozoznávanie neverbálnych náznakov svedčiacich o neúprimnosti je dôležitá pozorovacia schopnosť

x

= nič nepočujem...

= nič nepoviem...

= nič nevidím...

x

 

 x

x

= ak počujeme, hovoríme alebo vidíme klamstvo alebo neúprimnosť, pokúšame sa rukami prikrývať uši, ústa alebo oči

= malé deti to riešia veľmi jasne – dieťa, ak nechce niečo počuť – zakryje si uši, ak klame, zakrýva si ústa, akoby chcelo zastaviť neúprimné slová, ak nechce niečo vidieť, zakryje si oči...

= starší to robia len náznakovo a často nejasne (gestá okolo tváre nemusia vždy naznačovať klamstvo, ale signalizujú, že druhý človek k nám nie je úplne úprimný)

 x

x

Zakrývanie úst, dotýkanie sa nosa

...pri hovorení – človek nie je úprimný alebo klame...

...pri počúvaní – myslím si, že hovoriaci je neúprimný alebo klame...

x

 

 

 

 

 

 

 

x

x

Dotýkanie sa ucha

= trenie si ucha, škrabanie zadnej strany ucha, strkanie prstu do ucha, ťahanie za ušný lalok...

x

 

 

 

 

x

x

x

x

Trenie si oka

= nechcem sa pozrieť do očí osobe, ktorej klamem alebo nechcem vidieť klamstvo druhého...

x

 

 

 

 

 

 

x

x

Klamstvo vyvoláva svrbivé pocity v jemných tkáňach tváre a krku - preto má človek, ktorý nie je úprimný, potrebu si tieto miesta poškrabať, pretrieť... no treba rozlišovať medzi normálnym poškrabaním sa na mieste, kde ma niečo svrbí = cieľavedomé poškrabanie sa, a poškrabaním sa alebo dotykom pri klamstve – ľahký dotyk...

 x

x

Škrabanie na krku

(väčšinou ukazovákom a väčšinou 5x)

= mám pochybnosti, cítim neistotu

 x

 

 

 

 

 

 

 

x

x

Popoťahovanie goliera

 = mám pocit, že ma podozrievajú z klamstva (a začína mi „prihárať“, začínam sa potiť...)

x

   

 

 

 

 

 

 

 

x

x

Ďalšie gestá okolo tváre

x

 Neistota    

xx

x

 

 

 

 

 

 

 

x

x

x

Nuda, nezáujem

x

 

 

 

 

 

 

 

x

x

x

Záujem     

x      

 

 

 

 

 

 

x

x

x

x

x

Kritický postoj

x

 

 

 

 

 

 

x

x

x

Rozhodovanie sa

x

       

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

x

x

 

 

nahor

 

 

 

more

Pár krátkych príbehov pre dlhé letné a ešte dlhšie zimné večery.

more

Texty pesničiek, 

ktoré najviac hrávame na chatách, 

táboroch, 

výletoch.

more

fotky

more

 

 

nahor