7

Gitarové materiály

 

•••  Animátorské materiály  •••

    TALIANČINA                                                 

more

  myšlienky
 
modlitby

  
meditácia

more

  láska a sexualita
 
výchova
   
kresťanstvo
   
rôzne

more

ponuka skautingu

výchovný systém

činnosť

more

  hry v prírode
 
hry v klubovni 
 
nápady
 
správy z akcií  

more

niekoľko drobností pre zlepšenie nálady :-)© hanadesign Pre konanie dobra treba trošku odvahy.  don Bosco

 

ROVERI NA TÁBORE

 

Väčšinou idú roveri táboriť spolu so skautskými oddielmi.

 

Tu dokážu riadne pomôcť najmä pri výstavbe tábora:

= práca s drevom, stavby, pomoc mladším skautom pri táborových stavbách, príprava úvodného a záverečného táboráku (nie nejaká sucharina, ale napr. pekná veľká pagoda orientovaná na 4 svetové strany, na každej strane jeden zapalovací oheň, samozrejme každý iného druhu /pyramída, pagoda, hranica, šesťuholník/, štyri fakle, úvodné slovo, moderovanie, pesničky atď atď...)

 

Ďalej je to pomoc pri programe:

= príprava rôznych aktivít pre táborníkov – napr. dobrá bojovka, táborová olympiáda, orientačná výprava...

 

Roveri (ak fungujú ako samostatná družina) by mali mať stany postavené oddelene od ostatných skautov, pretože majú iný program, inú večierku, iné zvyky. No táborové pravidlá (príp. trochu prispôsobené) a nutnosť poriadku v stanoch platí aj pre nich. Na tom musí vodca tábora trvať.

Najlepšie je, ak roveri majú postavené spoločné indiánske tí-pí a svoj program na tábore si štylizujú do nejakej zaujímavej atmosféry.

 

Roveri by mali by mať aj samostatný progam. Ak spolupracujú s vodcom a pripravujú program pre táborníkov, je potrebné, aby aspoň vo voľnom čase mali pripravené nejaké vlastné roverské aktivity (dumky, náročné hry, výzvy, recesné aktivitky, umelecké večierky, debaty... roverská fantázia je veľká, a preto je najlepšie, keď si roveri vymyslia niečo vlastné a originálne).

 

Tiež by mali zrealizovať jednu náročnú aspoň dvojdňovú výpravu (záleží od veku a tiež od dôvery vodcu tábora, či to uzná za vhodné), alebo aspoň zvládnuť nejakú náročnú roverskú výzvu.

 

Samozrejme, roveri sú hlavnými pomocníkmi a pravou rukou vodcu tábora, takže niektoré záležitosti, týkajúce sa ich programu, musia nutne konzultovať s táborovým vodcom a rešpektovať jeho rozhodnutie. Tiež by malo byť jasné, že by mali byť príkladom pre mladších skautov – svojím správaním, svojou službou (je to heslo roverov, ak by to náhodou nebolo jasné...), svojím originálnym roverským programom, ktorý bude povzbudzovať mladých skautov k tomu, aby keď sa raz stanú rovermi, mohli zažívať tiež taký perfektný program a byť v takej dobrej partii. Šunkováľačské a lenivé ničnerobenie určite nie je vizitkou rovera. Samozrejme ležanie na lúke, pozorovanie oblohy a voľná debata môže byť súčasťou roverského programu, no určite nie na táborovom námestí v čase pílenia dreva ostatnými skautami...

 

Vodca by mal brať roverov ako rovnocenných, tzn. že je vhodné dopredu sa dohodnúť na pravidlách, dohodnúť prácu, ktorú majú vykonať a potom im dôverovať. A... preverovať...  :-)                                                               

Blok textu:

 

 

 

 

 

 

 

nahor

 

more

Pár krátkych príbehov pre dlhé letné a ešte dlhšie zimné večery.

more

Texty pesničiek, 

ktoré najviac hrávame na chatách, 

táboroch, 

výletoch.

more

fotky

more

 

 

nahor