7

Gitarové materiály

 

•••  Animátorské materiály  •••

    TALIANČINA                                                 

more

  myšlienky
 
modlitby

  
meditácia

more

  láska a sexualita
 
výchova
   
kresťanstvo
   
rôzne

more

ponuka skautingu

výchovný systém

činnosť

more

  hry v prírode
 
hry v klubovni 
 
nápady
 
správy z akcií  

more

niekoľko drobností pre zlepšenie nálady :-)Pre konanie dobra treba trošku odvahy.  don Bosco

 7

Marian Szulowski

 x

- Aké krásne je darovať kúsok svojej lásky.

          

- Úsmev je najhlbšou pamiatkou pre tvoje srdce.

 

- Ak máš úprimnú vieru, všetko ostatné ti bude pridané.

 

- Milovať znamená mať v srdci miesto pre každého.

 

- Láska to je ten najväčší dar pre naše srdcia.

 

- Lásku si nekúpiš, tú len žitím dokážeš.            

 

- Maj v srdci lásku a láska príde ku tebe.           

 

- Buďme skromní a pokorní, vtedy naša láska bude večná.       

 

- Otvor srdce, aby nebolo treba naň klopkať.     

 

- Nebuď sebec a staň sa pre toho druhého všetkým.     

 

- Tá láska, ktorá nebolela, nikdy nebola láskou.            

 

- V láske objavíš, kde tvoje srdce patrí.            

 

- Iba pravá láska je to, po čom túži moje srdce, aby som našiel zmysel pre šťastný život.

 

- Odpočívaš, ale tvoja túžba po láske nikdy nespí.        

 

- Chceš dvíhať kríže druhých, ale svoj nedokážeš uniesť.        

 

- Buď šťastný pre lásku druhých.  

 

- Zostaň skromný, pokorný srdcom a tvoja láska bude veľká.   

 

- Láska... tak cudzie slovo, pre niektorých.        

 

- Nezabudni, že v tvojej prítomnosti je niekto, kto čaká na tvoju lásku.                  

 

- Nečakaj nič a dostaneš.                     

 

- Až keď budeš ako dieťa, budeš mať dospelé oči viery. 

 

- Tvoj pokoj musí byť silnejší ako hluk tohto sveta.       

 

- Ani si netušil, koľko slabosti vlastní tvoje srdce.

 

- Dbaj na to, aby tvoj život bol svedectvom lásky.       

 

- Každodenná modlitba nech je tvojou obživou srdca.             

 

- Obeta kríža musí byť tichá, aby priniesla ovocie.        

 

- Buďme šťastní a vždy pripravení milovať i na úkor seba, lebo našou odmenou potom bude nebo.

 

- Uznať si chybu je tvojim prvým krokom k skutočnej láske.

 

- Ticho, ako slovo pre spoločnú lásku.     

 

- Semienko lásky, ktoré bolo zasadené v nás, musí rásť pre nebo.

 

- Nestačí si len povedať že verím, ale môj život má tomu nasvedčovať.                  

 

- Keď čakáš od niekoho lásku, buď trpezlivý a pokorný, lebo vtedy dostaneš to, čo je viac ako tvoja sebecká túžba.

 

- Ten kto mlčí, počuje Boha.        

 

- Všetci sme nejakí, ale Boží.        

 

- Maj stále mladého ducha, aby v tebe láska nezostarla.         

 

- Nikdy nie je neskoro sa vybrať po správnej ceste.      

 

- Všetko obetuj s úsmevom na tvári.       

 

- Človek ak je preťažený a má veľa starostí na hlave, začína ochabovať v modlitbe, ale ešte skôr v myšlienke na Boha. 

 

- Cez modlitbu spoznáš pravú slobodu.              

 

- Skutok lásky osvieži tvoje srdce v každom súžení.      

 

- Mária ti vždy prinesie Boží pokoj do srdca.       

 

- Nemusíš ďaleko hľadať radosť, ak si svoj deň začal modlitbou, ktorá pokračuje celý čas tvojimi skutkami lásky.                  

 

- Svedectvo lásky je potrebné pre tento svet.

 

- Nezabúdaj, že naša malosť nás robí veľkými.             

 

- I keď sa nám zdajú niekedy neznesiteľní niektorí ľudia, Boh požehnáva každú našu námahu milovať a odpúšťať práve týmto, ktorí akoby nás nemali radi.          

 

- Čím viac sa modlíš, tým viac máš odvahy bojovať proti zlu.

 

- Robme všetko pre záchranu duší.

 

- Modlitba zjednocuje a oživuje srdce.

 

- Modlitba dáva triezvosť, ktorá vytvára v nás bdelosť pre pomoc druhým.    

 

- Skutočná láska nikdy nevychladne.

 

 

 

nahor

more

Pár krátkych príbehov pre dlhé letné a ešte dlhšie zimné večery.

more

Texty pesničiek, 

ktoré najviac hrávame na chatách, 

táboroch, 

výletoch.

more

fotky

more

 

 

nahor