7

Gitarové materiály

 

•••  Animátorské materiály  •••

    TALIANČINA                                                 

more

  myšlienky
 
modlitby

  
meditácia

more

  láska a sexualita
 
výchova
   
kresťanstvo
   
rôzne

more

ponuka skautingu

výchovný systém

činnosť

more

  hry v prírode
 
hry v klubovni 
 
nápady
 
správy z akcií  

more

niekoľko drobností pre zlepšenie nálady :-)© hanadesign Pre konanie dobra treba trošku odvahy.  don Bosco

 

SKAUTING - INFO

 

Definícia  

 

Slovenský skauting je dobrovoľná, nezávislá, nepolitická, nezisková organizácia pre mladých ľudí, prístupná všetkým bez rozdielu pôvodu, národnosti, rasy alebo náboženstva, ktorí chcú žiť a konať v súlade s cieľom, princípmi a metódou stanovenými zakladateľom hnutia Róbertom Baden-Powellom.

 

Cieľ  

 

Cieľom Slovenského skautingu je pomôcť mladým ľuďom dosiahnuť ich plný fyzický, intelektuálny, sociálny a duchovný rozvoj tak jednotlivcov, ako aj zodpovedných občanov a aktívnych členov miestnych, národných a medzinárodných spoločenstiev.

 

Metóda  

 

Metódou na dosiahnutie tohto cieľa je systém postupnej sebavýchovy založenej na:

- prijatí dobrovoľného záväzku prostredníctvom zákona a sľubu

- učení sa pomocou činnosti

- členstve v malých skupinkách (družinách), postupnom objavovaní a prijímaní zodpovednosti pod vedením dospelých a výchove k samostatnosti, zameranej na rozvoj charakteru, spoľahlivosti a schopnosti spolupracovať a viesť druhých

- postupných a stimulujúcich programoch rôznych činností vychádzajúcich zo záujmov členov, zahŕňajúcich hry a cvičenia, užitočné zručnosti a služby pre spoločnosť, odohrávajúcich sa väčšinou pod šírym nebom a v kontakte s prírodou.

 

Základné princípy  

 

Základné princípy Slovenského skautingu sú:

- povinnosť voči Bohu

- povinnosť voči iným

- povinnosť voči sebe

Základné princípy sú vyjadrené v sľube a zákone a v dennom príkaze dobrého skutku, ktorými sa dobrovoľne riadia všetci členovia Slovenského skautingu.

 

Sľuby  

 

Včielky/vĺčatá skladajú nasledujúci sľub:

Sľubujem, že sa s pomocou Božou vynasnažím dodržiavať zákon vĺčat/včielok a byť stále lepším/lepšou.  

Skautky/skauti skladajú nasledujúci sľub:

Sľubujem, že sa vynasnažím zo všetkých síl

- plniť si povinnosti voči Bohu a svojej vlasti

- pomáhať v každom čase svojim blížnym

- dodržiavať skautský zákon

 

Zákon  

 

Zákon vĺčat/včielok:

Vĺča/včielka

- hovorí pravdu

- pomáha druhým

- počúva

- stará sa o prírodu

- je priateľom

 

Zákon skautov/skautiek (pre skautky v ženskom rode):

1. Na skautovu česť sa dá spoľahnúť.

2. Skaut je verný a oddaný.

3. Skaut je osožný a pomáha iným.

4. Skaut je priateľom všetkých ľudí dobrej vôle a bratom každého skauta.

5. Skaut je zdvorilý.

6. Skaut je ochrancom prírody a cenných ľudských výtvorov.

7. Skaut je poslušný voči rodičom, predstaveným a vodcom.

8. Skaut je veselej mysle a rozvážny.

9. Skaut je sporivý a hospodárny.

10. Skaut je čistý v myšlienkach, slovách a skutkoch.

 

11. Skaut je nepremokavý... :-)

12. Skaut je stále hladný... :-)

 

Heslo  

 

Heslo vĺčat a včielok je: Buď stále lepším/lepšou!

Heslo skautov a skautiek je: Buď pripravený/Buď pripravená!

Heslo roverov a roveriek je: Slúžim!

 

Príkaz dňa: Každý deň dobrý skutok!

 

Duchovné zásady  

 

Každý člen Slovenského skautingu sa má snažiť hľadať zmysel a cieľ života v dosahovaní vyšších duchovných a mravných hodnôt.

Každý člen Slovenského skautingu má byť tolerantný k vierovyznaniu, záväzkom a presvedčeniu iných ľudí.

 

Nepísané pravidlo

Všetci skauti bez rozdielu si tykajú!

 

Životná múdrosť

Medzi skautami nájdeš skutočných priateľov.

 

 

 

 

Jasné poslanie, pevné princípy 

a zaujímavá výchovná metóda 

– vystihujú podstatu skautingu na celom svete. 

V slobodnom prostredí priateľov, hlbokých zážitkov, 

života v prírode a cestovania 

skauti a skautky rozvíjajú svoj charakter 

a ostatné stránky osobnosti.

 

Ide o priateľov  

Skutočné priateľstvo sa naozaj cení. Milióny mladých ľudí v skautingu na celom svete zažíva, čo to znamená podržať sa navzájom a pomáhať si, spolupracovať, rešpektovať a uznávať jeden druhého. Skauting, to je tímové fungovanie.

 

Ide o život v prírode  

V lete tábory, na jeseň netradičné športy, v zime lyžovačky, na jar vodácke splavy a medzitým výpravy do hôr, na chaty alebo len tak pod širák. Tak vyzerá rok nejedného skautského oddielu. Skauting sa spája s romantikou hviezdnej oblohy a praskajúceho dreva v ohni. Komu by neučarovalo kúzlo nočného tábora osvetleného petrolejkou?

 

Ide o cestovanie  

Skauting pomáha 35 miliónom mladých ľudí v 220 krajinách a regiónoch. Neustále sa uskutočňujú medzinárodné akcie. V Európe sú obľúbené skautské programy, ktoré umožňujú lacno cestovať, ubytovávať sa a spoznávať nové krajiny.

 

Ide o slobodu  

Dospelí ľudia v skautingu nie sú ani vojenskými dôstojníkmi ani učiteľmi. Sú to priatelia mladých ľudí, ktorí poznajú ich záujmy aj problémy, majú pre nich pochopenie a maximálne ich podporujú. Skauting je priestor pre slobodný rozvoj. 

 

 

 

www.skauting.sk

 

 

nahor  

 

more

Pár krátkych príbehov pre dlhé letné a ešte dlhšie zimné večery.

more

Texty pesničiek, 

ktoré najviac hrávame na chatách, 

táboroch, 

výletoch.

more

fotky

more

 

 

nahor