7

Gitarové materiály

 

•••  Animátorské materiály  •••

    TALIANČINA                                                 

more

  myšlienky
 
modlitby

  
meditácia

more

  láska a sexualita
 
výchova
   
kresťanstvo
   
rôzne

more

ponuka skautingu

výchovný systém

činnosť

more

  hry v prírode
 
hry v klubovni 
 
nápady
 
správy z akcií  

more

niekoľko drobností pre zlepšenie nálady :-)Pre konanie dobra treba trošku odvahy.  don Bosco

x

Mini-duchovná obnova o daroch Ducha Svätého

x

Máte veľké dary, prácou na sebe ich rozvíjate (zlepšujete sa v škole, vzťahy v rodine, v hudobnom nástroji....). Ste ako rastlinka alebo ovocný stromček s dobrým korienkom a v kvalitnej pôde. Ale to nestačí na prinesenie ovocia. Musí priletieť včelička a opeliť rastlinku. Musí prísť zásah zvonku. Aby ste priniesli duchovné plody dobra, ovocie vášho mnohoročného úsilia, musí prísť Duch Svätý do vášho života.

x

Iný príklad: Víťazná skladba prvej slovenskej eurovízie Let tmou. Naspievali ju? Kamil Mikulčík a Nela Pocisková. Vtedy mala Nela 17. Ako začala jej kariéra? Nela mala 14, keď bola prvýkrát na konkurze na muzikál „Neberte nám princeznú.“ Tam si ju všimol režisér Jano Ďurovčík a urobil z nej hviezdu. Teraz hrá v seriáloch, robí v Novej scéne drámy a muzikály. Keby jej talent neobjavil a nerozvinul režisér Jano Ďurovčík, tak nič by z nej nebolo. Showbiznis by si našiel inú Nelu.

x

Takto veľmi potrebujeme pomoc zhora, pomoc Ducha Svätého. Moja babka mala v kuchyni na stene látku s vyšitým nápisom: „Bez Božieho požehnania márne naše namáhania.“

x

Otvoreniu sa Duchu Svätému v nás dnes silno bráni individualizmus. Na sote vnímam u viacerých prieberčivosť v ponukách – na niektorú akciu idem, lebo sa mi chce. A na inú nejdem a nájdem si múdru výhovorku. Neplatí to o všetkých a vždy, ale o väčšine zo sota áno...

x

Ďalší prejav individualizmu: za 4,5 mesiaca nevznikla sotopartia. Máme sotostretká, aj sotochaty, ale nemáme sotopartiu. Juro a Čili na prvých dvoch sotostretkách otvorene vyjadrili nezáujem o vytváranie partie so všetkými soťákmi. Ale ja si myslím, že okrem M. Lipku všetci máte k niektorým v sote veľmi pekný vzťah, k iným pekný a niektorí sú vám úplne ukradnutí. A preto nie sme sotopartia. Povedal som to tvrdo, asi sa mýlim, ale nateraz to vidím tak.

x

V našich srdciach je príliš silné ego (ja, ja, ja, jenom já). Je tam málo rozvinutá caritas - duchovná evanjeliová láska, schopná vytvárať vzťahy bez kalkulácie, či sa mi to oplatí alebo nie. A to je bariéra pre činnosť Ducha Svätého. Vnímam to aj medzi skautami v oratku, aj medzi animátormi v oratku. Tento postoj individualizmu, zamerania na seba, vyskočí každoročne, keď hokejbalisti spravia ľad. Oni nechcú dovoliť iným korčuľovať, lebo sú individualisti. A mnohí dospelí nechcú pomôcť, ale len využiť zadarmo korčuľovanie pre svoje deti. A pritom prežili „na oratku“ 10 aj 20 rokov, a hovoria, že majú k oratku a saleziánom srdcový vzťah. Nie, nemajú, myslia len na seba, oratko aj saleziáni sú im úplne ukradnutí.

x

Neviem, čo ničí rastlinky, čo ničí ovocné stromy, ale viem, čo bráni prejavu Ducha Svätého v nás: individualizmus. Obklopím sa drahými technickými hračkami, sadnem si v teplučkej izbe k PC a majte ma radi. Ja vás totiž nemám. Ja mám len sám, sama seba.

x

Mohol by som pokračovať o ľuďoch vo farnosti, o žiakoch našej SOŠ, o mojich žiakoch na nábožku. Individualizmus je ako mor. Nakazil skoro každého z nás. Pouvažuj o tom.

x

x

No ale poďme k darom Ducha Svätého. Ak totiž niekto prekoná prekážku sebectva a zamerania do seba, otvorí sa mu krásny, pestrofarebný svet.

x

Prvú farbu, ktorá spraví svet krajším, nám odhalí dar bázne Božej. Dar skromnosti. „Bázeň pred Pánom je počiatok múdrosti“ (Ž 110). Cit nám hovorí, že robíme chyby a sme nedostatoční. Veľmi nám lezú na nervy namyslení ľudia. V každej triede ich je viacero. Ako by im pomohlo pár zrniečok skromnosti. Duch Svätý v nás nám našepkáva, že nie my sme pánmi Dobra a Zla. Samozrejme bázeň božia nie je strach pred Božím trestom, ale dôvera v Boha, opak pýchy, skromnosť v mojom vzťahu voči Bohu aj ľuďom.  

x

Druhú farbu na palete Božieho maliara nádhernej panorámy tvorí dar nábožnosti. Verím, že všetko, čo sa stane, je Božia vôľa. Don Bosco žil, akoby videl Neviditeľného. „Marta, Marta, staráš sa a znepokojuješ pre mnohé veci, kým len jedno je potrebné.“ Ak v sebe rozviniem dar zbožnosti, všetko uvidím ako Božiu vôľu a to ma naplní pokojom. Pokojom, ktorý je ovocím Ducha Svätého. A kto nájde pokoj, nájde Boha a s nadšením ide medzi ľudí.

x

Ďalšia farba v spektre Božieho svetla, ktorá nám pomôže zmeniť nedokončený Boží svet, je dar sily. V Sette giorni sa chalani snažíte o rozvoj fyzickej sily. Dievčatám skôr ide o krásu tela. Vytešujeme sa zo silných áut, trháme osobné rekordy v klikoch. Ale dar Ducha Svätého hovorí o inej sile. O sile ducha. Ľahko hádžeme flintu do žita. Sme k druhým milí, ale keď raz zažijeme podraz z opačnej strany, tak nemáme silu začať vzťah znova. Vaši rodičia potrebujú silu byť verní manželke, manželovi, byť verní rodine. Veľa starých ľudí z našej farnosti potrebuje silu doopatrovať svojich blízkych, susedov a susedky. Mladí sú slabí v učení, v dodržaní slova. Pane, daj nám silu byť silný, byť silná.

x

O zvyšku palety inokedy. Zvyšné dary Ducha si prečítajte na obrázku. Ak dostaneme dary Ducha, onedlho príde ovocie v našom správaní a našich postojoch. Aj my aj ľudia v našom okolí budú mať z nás radosť. Potom treba správnym marketingom nenechať krásne ovocie zhniť pod stromom...

x

Ak nadobudneme dary Ducha Svätého, potom môžeme očakávať ovocie ducha. Vyjadril to apoštol Pavol v Gal 5: „skutky tela sú zjavné: je to smilstvo, nečistota chlipnosť, modloslužba, čary, nepriateľstvá, sváry, žiarlivosť, hnevy, zvady, rozbroje, rozkoly, závisť, opilstvo, hýrenie a im podobné. O tomto vám vopred hovorím, ako som už povedal, že tí, čo robia takéto veci, nedosiahnu Božie kráľovstvo.  Ale ovocie Ducha je láska, radosť, pokoj, zhovievavosť, láskavosť, dobrota, vernosť, miernosť, zdržanlivosť. Proti tomuto zákona niet.“

x

x

x

x

(Spracoval Laco Babača)

x

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nahor

 

more

Pár krátkych príbehov pre dlhé letné a ešte dlhšie zimné večery.

more

Texty pesničiek, 

ktoré najviac hrávame na chatách, 

táboroch, 

výletoch.

more

fotky

more

 

 

nahor