7

Gitarové materiály

 

•••  Animátorské materiály  •••

    TALIANČINA                                                 

more

  myšlienky
 
modlitby

  
meditácia

more

  láska a sexualita
 
výchova
   
kresťanstvo
   
rôzne

more

ponuka skautingu

výchovný systém

činnosť

more

  hry v prírode
 
hry v klubovni 
 
nápady
 
správy z akcií  

more

niekoľko drobností pre zlepšenie nálady :-)Pre konanie dobra treba trošku odvahy.  don Bosco

 x

Život je o vzťahoch

  x

– každý deň sa musíš snažiť zlepšovať svoj vzťah k Bohu, ľuďom a sebe.

  x

 x

Vzťah k Bohu

  x

K Bohu nejdeme krokmi, ale láskou. (sv.Augustín)

  x

Láska je predovšetkým modlitba a modlitba je ticho. (Exupéry)

  x

Modlitba, ktorá nepremieňa človeka, nie je dostatočne dobrá. (A.Dermek)

  x

Modlitba: je to čas svätých dôverností a pevných rozhodnutí. (J.Escrivá)

  x

Držme sa jednoduchých modlitieb, ale konajme ich vytrvalo. (don Bosco)

  x

Nohami kráčajte po zemi, ale srdcom buďte v nebi. (don Bosco)         x

Je veľmi potrebné, aby sme boli presvedčení, že Boh je stále pri nás (...) po našom boku. A je tu ako milujúci Otec.  Každého z nás miluje viac, než ako môžu všetky matky sveta milovať svoje deti; pomáha nám, radí nám, požehnáva nás – a odpúšťa nám. Musíme byť naplnení a presiaknutí myšlienkou, že Boh je náš Otec, náš skutočný Otec, ktorý je zároveň pri nás i na nebesiach. (J.Escrivá)

  x

 x

Vzťah k druhým

  x

Láska chce byť vyjadrená.  (Charles de Foucauld)

  x

Úmysel milovať ešte sám o sebe láskou nie je. Rozhodujú skutky. (M.S.Peck)

  x

Láska, ktorá sa bojí zriekania ešte nie je pravá. (A.Dermek)

  x

Láska, ktorá nevie odpúšťať, nie je pravá. (L.Simajchl)

  x

Milovať znamená mať v srdci miesto pre každého.  (Marian Szulowski)

  x

Láskavosť je viditeľný strom, ktorého neviditeľným koreňom je láska. (A.Dermek)

  x

Láskavosť v reči, v práci a upozorňovaní získava všetko a všetkých. (don Bosco)

  x

 x

Vzťah k sebe

  x

Tí, ktorí sú sami so sebou spokojní, majú zlý vkus. (Balzac)

  x

 K výšinám veľkosti vedie ťažká cesta. (Seneca)

  x

Hrdina je ten, kto vydrží. (Langbehn)

  x

Byť dobrý nespočíva v tom, že sa nepreviníme, ale v tom, že sa chceme napraviť. (don Bosco) 

  x

Talent je odvaha začínať stále znovu. (A.Honegger)

  x

Máš len jednu dušu. Ak ju zachrániš, zachrániš všetko. Ak ju stratíš, stratíš všetko navždy. (don Bosco)  

  x

Je dôležité zachovať si svoju vlastnú identitu. Je to náš jedinečný dar pre druhých, jedinečný v celom vesmíre. (P.Rosso)

  x

  x

Je dôležité, aby tieto tri životné vzťahy boli rozvíjané paralélne a v rovnováhe, pretože tieto vzťahy sa navzájom ovplyvňujú a sú prepojené:

  x

- ak budeš rozvíjať len vzťah k Bohu a vykašleš sa na druhých a na svoj osobný rast, budeš len obyčajný svätuškár, ktorý nepochopil, o čo v kresťanstve ide...

  x

- ak sa budeš len venovať druhým a vykašleš sa na Boha a na svoj osobný rast, budeš len aktivista, pravdepodobne neschopný aktivista...

  x

- ak budeš len makať na svojom osobnom raste a vykašleš sa na Boha a na druhých, staneš sa pyšným egoistom, ktorý si bude vytvárať sám pred sebou karikatúru úžasného človeka...

 

 

 

 

 

nahor

 

more

Pár krátkych príbehov pre dlhé letné a ešte dlhšie zimné večery.

more

Texty pesničiek, 

ktoré najviac hrávame na chatách, 

táboroch, 

výletoch.

more

fotky

more

 

 

nahor