7

Gitarové materiály

 

•••  Animátorské materiály  •••

    TALIANČINA                                                 

more

  myšlienky
 
modlitby

  
meditácia

more

  láska a sexualita
 
výchova
   
kresťanstvo
   
rôzne

more

ponuka skautingu

výchovný systém

činnosť

more

  hry v prírode
 
hry v klubovni 
 
nápady
 
správy z akcií  

more

niekoľko drobností pre zlepšenie nálady :-)Pre konanie dobra treba trošku odvahy.  don Bosco

 x

Môj obraz Boha

 x

Od obrazu Boha v našom vnútri sa vyvíja celé naše náboženstvo (ak mám nesprávnu predstavu o Bohu, celé moje kresťanské správanie, kresťanský život môže byť nesprávny, pomýlený, falošný, oničom...)

  x

Kontrolná otázka: „Boh  ťa vidí.“

- pociťuješ pri tom nepokoj, strach, obmedzovanie...?

- pociťuješ pri tom pokoj, dôveru, istotu...?

  x

  x

Aký je môj obraz (moja predstava) o Bohu?

  x

- Boh policajt, ktorý ma kontroluje a čaká na chyby a pády, aby ma potom potrestal?

(„buď dobrý, lebo pánbožko ťa potrestá...“ prvá myšlienka po hriechu...náboženstvo strachu...)

- Boh, ktorý ma má na háku, nemá čas alebo dôvod sa so mnou zaoberať?

- Boh, ktorého nepotrebujem, načo?

- Boh, automat na moje túžby, vhodím prosbu a vypadne mi to, čo chcem?

- Boh, neúprosný sudca, čo vykonám, za to budem súdený a možno odsúdený?

- Boh, ktorý aj tak neexistuje?

- Boh, otec, ktorý miluje svoje deti... ?

  x

Naša predstava o Bohu je často falošná. Ako je to možné? Táto predstava o Bohu je často len našou vlastnou projekciou – pozri sa na svoje vzťahy v škole, v rodine, v spoločenstve, na vzťahy s priateľmi, súrodencami, rodičmi, na tvoju komunikáciu s druhými, na tvoju snahu byť nad druhými... no a potom nedokážeš uveriť tomu, žeby náš Boh bol tak láskavý a nekonečne dobrý, keď my toho nie sme schopní a je to pre nás nepredstaviteľné...

  x

Vo svätom písme je Boh predstavený na mnohých miestach ako otec, ktorý nás nesmierne miluje... a odpúšťa! Vždy a za každých okolností. Preto nás stvoril a preto nám po páde odpúšťa. Veď kresťanský znak – kríž – je znakom lásky, sebadarovania, odpustenia a víťazstva – nad hriechom, smrťou a beznádejou.

  x

  x

Ako vnímaš kresťanstvo? Je to pre teba náboženstvo lásky? Je tvoj vzťah k sebe, druhým a Bohu kresťanský? Máš rád seba, druhých, Boha a dokážeš sebe a druhým vždy odpustiť?

  x

Boh = otec, ktorý miluje a odpúšťa = kresťanstvo je o láske a odpustení = tvojim poslaním je milovať  (seba, druhých a Boha) a odpúšťať (sebe a druhým). Vždy, za každých okolností, každý deň, stále! Držím prsty  :-)

  x

Tvoj život = ži naplno svoje povolanie, miluj, odpúšťaj. Tak budeš šťastný/á a dosiahneš spásu.        

 

 

 

 

 

nahor

 

more

Pár krátkych príbehov pre dlhé letné a ešte dlhšie zimné večery.

more

Texty pesničiek, 

ktoré najviac hrávame na chatách, 

táboroch, 

výletoch.

more

fotky

more

 

 

nahor