7

Gitarové materiály

 

•••  Animátorské materiály  •••

    TALIANČINA                                                 

more

  myšlienky
 
modlitby

  
meditácia

more

  láska a sexualita
 
výchova
   
kresťanstvo
   
rôzne

more

ponuka skautingu

výchovný systém

činnosť

more

  hry v prírode
 
hry v klubovni 
 
nápady
 
správy z akcií  

more

niekoľko drobností pre zlepšenie nálady :-)Pre konanie dobra treba trošku odvahy.  don Bosco

x

Odvaha

x

...dôležitá čnosť/vlastnosť, ak chceš žiť správne a naplno...

 x

x

Odvaha nie je neprítomnosť strachu, ale ovládanie strachu.

Je to „milosť pod tlakom“.

 x

Odvaha je strach, ktorý sa pomodlil a potom sa pustil do akcie.

(M. Bubák)

 x

Odvaha nespočíva v slovách, spočíva vo voľbe.

(Exupéry)

 x

Ľudia obdivujú hrdinov, pretože odvážne opúšťajú to, čo majú

a vydávajú sa na nepreskúmanú pôdu.

(E.Fromm)

 x

Lode sú najistejšie v prístave, ale nie preto sa stavajú.

(brat Roger)

 x

Strach, ak sa ponechá bez kontroly, prenikne celého človeka a urobí ho neschopným rozumne a účinne reagovať na ťažké situácie. Strach sa sústreďuje na to, čo sa môže pokaziť, čo by mohlo nevyjsť. Takto sa potom postaví do cesty dôvere človeka v schopnosť ísť za tým, čo je správne.

 x

Čoho sa bojíš? = zažívaš úzkosť, znechutenie, pochybnosti, neistotu, strach zo zlyhania, si prehnane opatrný, nerozhodný, zbabelý...

 x

...máš strach vstúpiť do vzťahu s ľuďmi...

„čo ak to nevyjde, ak ma odmietnu, 

čo ak zlyhá komunikácia, čo ak ma zrania...?“

 x

...máš strach rozhodnúť sa pre životné povolanie...

„čo ak sa pomýlim, čo ak to nezvládnem...?“

 x

...máš strach zmeniť sa...

„čo ak sa budem musieť vzdať 

obľúbených zlozvykov/lenivosti/hriechu...?“

 x

...máš strach rozvíjať hlbší duchovný život...

„čo ak spoznám pravdu o sebe, 

čo ak ma Boh pozve k náročnej ceste...?“

 x

...máš strach vykročiť cestou náročnosti...

„čo ak si ublížim, čo ak zakopnem, 

čo ak narazím na svoju neschopnosť...?“

 x

 x

Z čoho máš strach?

 x

x

Odvaha je boriť sa s ťažkosťami, prebudiť v sebe vnútorného hrdinu a staviť nielen na svoje skryté vnútorné zdroje, ale najmä na Boha, ktorý ma volá, aby som kráčal dopredu, veď on je stále so mnou.

x

Odvaha je schopnosť kráčať proti frustráciám, pochybnostiam, znechuteniam a iným vnútorným tlakom, ktoré ťa nútia kapitulovať a ostať v nečinnej pasivite (sú to veci, ktoré ti pripadajú ako hora so strmým útesom, a ty nie si schopný po ňom vyliezť... ostávaš teda dolu... no ak to chceš zmeniť a vykročiť, stavia ťa to pred výzvu, ktorá si vyžaduje odvahu!)

 x

Odvážny človek:

= dôveruje v Božiu pomoc a je otvorený pre pôsobenie Božej milosti

= dôveruje v seba, v svoje schopnosti (proaktívny prístup, sloboda)

= neustále bojuje s temnou stránkou svojej osobnosti

= koná dobro „Pre konanie dobra treba trošku odvahy.“ don Bosco

 x

Bez odvahy človek prežije len suchý, sterilný a často zbabelý život, v ktorom nevyužije svoj úžasný osobný potenciál. (Strachopud, lenivec alebo zbabelec si chce neustále zľahčovať život... a veľa vecí je ľahších než tie, ktoré stoja pred nami ako povinnosť, výzva či ideál...)

 x

Odvaha nám pomôže uchovať si pred sebou i pred inými našu osobnú hodnovernosť vo chvíľach, keď sa nám bude zdať najlepším riešením poddať sa tomu, na čo sme zvyknutí, čo je pre nás známe, alebo tomu, s čím sa cítime bezpeční... Každý z nás má svoju tzv. komfortnú zónu, teda ohradený priestor, kde sa cíti dobre. Z tohto priestoru neradi vychádzame. Za jeho hranicami sa necítime dobre. No ak zostaneme vnútri, ustrnieme a zakrpatieme. Až keď sa odvážime vyjsť zo svojho „domčeka“, objavíme nové možnosti, krásu sveta a života, nekonečné more... Je veľmi dôležité rozširovať si hranice svojej komfortnej zóny.

 x

Bez odvahy nie je možné, 

aby sme dosiahli pocit osobnej spokojnosti.

 x

Nie je možné dosiahnuť hviezdy,

ak sa predtým neoslobodíme od toho,

čo nás drží dolu, pri zemi.

Odvaha je aj oslobodením, aj dobrodružstvom.

 x

Si odvážny? Neutekáš pred výzvami života? Pred pozvaniami? Pred činnosťami, ktoré v tebe rozvinú to najlepšie, čo v sebe nosíš? Čoho sa bojíš? Čo môžeš stratiť? A čo získať? Nie si vnútorne nespokojný? Nie je to preto, že si zbabelý? Ako sa vyrovnávaš s ťažkosťami života? Nekapituluješ pred nimi? Vieš aj napriek ťažkým chvíľam vidieť poza horizont? Prosíš Boha o odvahu?

 x

Len potom, keď sa vzchopíš, 

keď odhodlane a odvážne povstaneš, 

rozžiari sa tvoje svetlo doďaleka;

len potom môžeš osvietiť tmu, ukázať cestu,

hľadať stratených, rozdávať nádej...

(A.Zawadska)

 

 

 

 

 

(Podľa M. Bubáka)

 

 

 

 

nahor

more

Pár krátkych príbehov pre dlhé letné a ešte dlhšie zimné večery.

more

Texty pesničiek, 

ktoré najviac hrávame na chatách, 

táboroch, 

výletoch.

more

fotky

more

 

 

nahor