7

Gitarové materiály

 

•••  Animátorské materiály  •••

    TALIANČINA                                                 

more

  myšlienky
 
modlitby

  
meditácia

more

  láska a sexualita
 
výchova
   
kresťanstvo
   
rôzne

more

ponuka skautingu

výchovný systém

činnosť

more

  hry v prírode
 
hry v klubovni 
 
nápady
 
správy z akcií  

more

niekoľko drobností pre zlepšenie nálady :-)Pre konanie dobra treba trošku odvahy.  don Bosco

x

Osobnosť vodcu, ktorý sprevádza

 x

Ako vodca si sprievodcom detí/mladých. Buď vodcom, ktorý vedie a sprevádza mladého človeka cestou života, vodcom, ktorý stojí za to, aby ho ľudia nasledovali (osobná autorita, kvalitný charakter), ponúkni možnosť zmeniť sa, rozvinúť svoj plný potenciál.

 x

Ak chceš dosiahnuť, aby sa ľudia dokázali zmeniť, ak chceš, aby ťa nasledovali, ak ich chceš pohnúť ďalej, ak chceš, aby dokázali prehodnotiť alebo upratať svoj život – potrebuješ mať na nich vplyv = musia ti dôverovať.

 x

Osobnosť vodcu je jednou z najpodstatnejších skutočností, ktoré prispievajú k efektivite a úspešnosti tímu, k rozvoju jeho členov.

 x

= prvá osoba, ktorú máš meniť, si ty sám (začínaj vždy od seba)

 x

= tvojou povinnosťou ako vodcu je pracovať na sebe a zlepšovať svoje vodcovské schopnosti, schopnosti viesť druhých ľudí (k cieľu osobnému, tímovému, životnému, do neba - po prežití krásneho, plnohodnotného a šťastného života).

 x

= ak nemáš na druhých vplyv, nikdy nebudeš schopný viesť ich!

(keď skutočný vodca hovorí, ľudia počúvajú...)

Vplyv nie je možné nanútiť, musí sa získať (všetko vedenie sa zakladá na dobrovoľnosti).

 x

Byť vodcom = ľudia za tebou zámerne prichádzajú, nasledujú tvoje vedenie, pracujú na vízii, ktorú si im predstavil (na to nestačí byť len v predu...)

 x

x

„Dôkazom vodcovstva sú nasledovníci.“

(J.C.Maxwell)

 x

Ak si myslíš, že vedieš ľudí, no nikto ťa nenasleduje,

si len na prechádzke...

Ak nedokážeš druhých ľudí ovplyvniť,

nebudú ťa nasledovať.

A ak ťa nebudú nasledovať,

nie si vodca.

 x

 x

Dobrý vodca je sprievodcom = vedie ľudí na miesta, kde to pozná a delí sa o svoju múdrosť a skúsenosti.

Dobrý vodca vedie dobrým príkladom (ľudia ťa chcú vidieť v akcii, ako podávaš svoj najlepší výkon, ukazuješ cestu a dávaš príklad).

 x

„Príklad je vedenie.“

(A. Schweitzer)

 x

x

Osobné kvality vodcu

 x

Viesť ľudí, to je veľká zodpovednosť!

Preto potrebuješ stále rozvíjať svoju osobnosť.

 x

Dobrým vodcom sa nestaneš zo dňa na deň.

Chce to výdrž.

A trvá to celý život.

 x

„Vodca je ten,

kto vidí viac ako ostatní,

kto vidí ďalej ako ostatní

a kto vidí skôr ako ostatní.“ 

(L. Eims)

 x

 x

= máš dobrý charakter...

(ľudia vycítia hĺbku tvojho charakteru)

 x

= vieš rozvíjať hlboké vzťahy

(máš dostatok správnych vzťahov so správnymi ľuďmi)

 x

= si schopný priviesť druhých k spolupráci

(dokážeš motivovať, osloviť, povzbudzovať, dať veci do pohybu)

 x

= máš dostatok vedomostí

(získavaš informácie, si schopný porozumieť situácii a okolnostiam, máš víziu)

 x

= máš intuitívne chápanie

(vieš rozoznať a ovplyvniť mnohé nehmotné skutočnosti - energiu, morálku, načasovanie, beh udalostí...)

 x

= máš životné skúsenosti a dobrú povesť

(v minulosti si už zvládol náročné úlohy, bol si úspešný)

 x

= máš dostatočné schopnosti

(druhí potrebujú vedieť, že si schopný doviesť tím k víťazstvu)

 x

= vieš, čo si druhí cenia a zaoberáš sa tým

(vieš načúvať životným príbehom ľudí, zisťovať, aké majú nádeje, sny a túžby, venuješ pozornosť ich cíteniu, objavuješ, čo je pre nich cenné... a potom vedieš na základe toho, čo si sa dozvedel)

 x

x

= porozumenie

(chápeš jasne celú situáciu?)

 x

= zrelosť

(sú tvoje motívy správne?)

 x

= istota

(veríš v to, čo robíš?)

 x

= rozhodnosť

(dokážeš iniciovať akciu s istotou a získať dôveru ľudí?)

 x

= skúsenosť

(čerpáš pre svoju stratégiu aj zo skúseností iných?)

 x

= intuícia

(vzal si do úvahy aj hybnosť alebo morálku?)

 x

= príprava

(urobil si všetko, čo treba zariadiť, aby tvoj tím mohol uspieť?)

 x

= schopnosť určiť a riadiť smer, ktorým sa má ísť

(dokážeš predvídať, vidíš celú cestu skôr, ako sa na ňu vyrazí,

pozeráš sa dopredu, vieš robiť rozhodnutia a ísť stále ďalej?)

 x

= vízia

(vieš, ako sa dostať do cieľa a vieš, čo to bude vyžadovať,

vieš, koho budeš potrebovať v tíme, aby ste boli úspešní,

dokážeš rozoznávať prekážky dávno predtým, ako sa objavia?)

 x

= vyjadrenie uznania

(dokážeš vyjadriť druhým v tíme uznanie a tiež si priznať chybu?)

 x

= inšpirácia

(dokážeš inšpirovať, si nápaditý, kreatívny, zaujímavý, príťažlivý?)

 x

= služba

(slúžiš  druhým ľuďom a pridávaš hodnotu do ich života?)

 

 

 

 

 

(Podľa J.C.Maxwella)

nahor

 

more

Pár krátkych príbehov pre dlhé letné a ešte dlhšie zimné večery.

more

Texty pesničiek, 

ktoré najviac hrávame na chatách, 

táboroch, 

výletoch.

more

fotky

more

 

 

nahor