7

Gitarové materiály

 

•••  Animátorské materiály  •••

    TALIANČINA                                                 

more

  myšlienky
 
modlitby

  
meditácia

more

  láska a sexualita
 
výchova
   
kresťanstvo
   
rôzne

more

ponuka skautingu

výchovný systém

činnosť

more

  hry v prírode
 
hry v klubovni 
 
nápady
 
správy z akcií  

more

niekoľko drobností pre zlepšenie nálady :-)Pre konanie dobra treba trošku odvahy.  don Bosco

Osobná listina

(Považuj a podopĺňaj.)

Ja, slobodný človek, ktorý túži milovať a byť milovaný.

 x

Kto/čo sa nachádza na pomyselnom stĺpiku 

v mojom vnútri?

(je tam len jedno jediné miesto 

pre najvyššiu hodnotu môjho života)

Kto/čo ovplyvňuje celý môj život?

V čom vidím zmysel a cieľ svojho života?

Pre koho/čo žijem?

 (napr. Boh, peniaze, partner, majetok, sex, alkohol,...)

............................................................

...táto osoba/vec ovplyvňuje celý môj život...

 

 (napr. partner, peniaze, mladí ľudia, majetok, deti,...)

(.........................................)

...druhá osoba/vec, pre ktorú žijem...

(a ktorá do veľkej miery ovplyvňuje môj život)

 x

Moje charakterové vlastnosti,

ktorými chcem vstupovať do vzťahov s druhými

(a ktoré chcem v sebe postupne rozvíjať a zdokonaľovať),

hodnoty, ktoré sa snažím žiť

a ktoré sú v mojom živote dôležité:

 x

....................   ....................   ....................

 x

....................   ....................   ....................

 

 x

 x

 x

telesný rozmer                    duševný rozmer

 x

duchovný rozmer

 

Trojrozmerný život je hľadanie...

hľadanie rovnováhy, hľadanie pravej lásky...

a ja sa snažím hľadať... úprimne... každý deň...

 

 

 

 

 

nahor

more

Pár krátkych príbehov pre dlhé letné a ešte dlhšie zimné večery.

more

Texty pesničiek, 

ktoré najviac hrávame na chatách, 

táboroch, 

výletoch.

more

fotky

more

 

 

nahor