7

Gitarové materiály

 

•••  Animátorské materiály  •••

    TALIANČINA                                                 

more

  myšlienky
 
modlitby

  
meditácia

more

  láska a sexualita
 
výchova
   
kresťanstvo
   
rôzne

more

ponuka skautingu

výchovný systém

činnosť

more

  hry v prírode
 
hry v klubovni 
 
nápady
 
správy z akcií  

more

niekoľko drobností pre zlepšenie nálady :-)Pre konanie dobra treba trošku odvahy.  don Bosco

 x

Môj Osobný príbeh

(myšlienky – Paulo Coelho)

 x

Aký je tvoj vysnívaný Osobný príbeh, ktorý chceš naplno prežiť? A s kým? Aké hodnoty do svojho Osobného príbehu chceš vložiť, aké hodnoty chceš žiť? Máš odvahu snívať o šťastnom a radostnom živote, o svojom úžasnom Osobnom príbehu? Už si sa vydal na cestu, alebo ešte stojíš na mieste, pretože máš strach vykročiť? Si šťastný? Snažíš sa robiť druhých šťastnými?

 x

1. Mať odvahu snívať...  

2. Mať odvahu a silu zmeniť sa...  

3. Dokázať prijať riziko a vykročiť 

(žiť svoje sny)...  

4. Kráčať v Božej prítomnosti...  

5. S ľuďmi, ktorých mám rád...  

6. A byť šťastný... ;-)

x

x

Každý deň nám Boh spolu so slnečným jasom ponúka okamih, keď môžeme zmeniť všetko, čo nás robí nešťastnými. Magický okamih je ten, keď obyčajné „áno“ či „nie“ môže zmeniť celú našu existenciu. Každý deň skúšame predstierať, že sme si ten okamih nevšimli, že neexistuje, že dnešok je rovnaký ako včerajšok a zajtra to bude opäť tak. Ale každý, kto sa na svoj deň poriadne sústredí, môže ten magický okamih objaviť. Môže sa skrývať vo chvíli, keď ráno vkladáme do zámky kľúč, alebo vo chvíli ticha poobede, v tisíc a jednej maličkosti, ktoré sa nám zdajú rovnaké. Ten okamih existuje, je to chvíľa, keď nami prúdi všetka sila hviezd a umožňuje nám robiť zázraky.

 x

Každé ráno nám prináša skryté požehnanie.

x

Svet je v rukách tých, čo majú odvahu snívať, dokážu prijať rizikožiť svoje sny

– každý podľa vlastných schopností.

 x

Každý deň nám prináša magické okamihy,

ktoré nám pomáhajú zmeniť sa

a nútia nás hľadať svoje sny.

 x

 x

1. Mať odvahu snívať...

 x

= Otvor si srdce a vypočuj, čo ti hovorí. Nasleduj svoje sny, pretože len človek, ktorý sa za seba nehanbí, môže byť svedkom Božej slávy.

= Len keď prijmeme svoje túžby, môžeme získať predstavu, kto vlastne sme.

= Svoj osud si človek musí vybrať, a nie prijať.

= Nadšenie je sila, ktorá nás vedie ku konečnému víťazstvu.

 x

x

2. Mať odvahu a silu zmeniť sa...

 x

= Tajomstvo je ukryté v prítomnosti: ak budete venovať pozornosť prítomnosti, môžete ju vylepšiť. Ak si vylepšíte prítomnosť, to, čo príde potom, bude tiež lepšie. Každý deň nesie v sebe zárodok večnosti.

= Telo a duša potrebujú nové výzvy.

= Keď to najmenej očakávame, život nás postaví pred výzvu, aby vyskúšal našu odvahu a ochotu prijať zmenu.

= Buď ako pretekajúci prameň, a nie ako nádrž, v ktorej je stále tá istá voda.

= Boh je láska, veľkorysosť a odpustenie: keď tomu uveríme, nikdy nedovolíme, aby nás ochromili naše slabosti.

= Cesta na vrchol hory je vždy dlhšia, ako sa nazdávaš. Neprepadni sebaklamu, vždy nastane okamih, keď to, o čom si myslel, že je na dosah, je ešte stále veľmi vzdialené.

= Nikdy nemožno poľaviť, aj keď sa dostaneme veľmi ďaleko.

 x

x

3. Dokázať prijať riziko a vykročiť... (žiť svoje sny)

 x

= Treba podstupovať riziko. Zázrak života pochopíme do hĺbky len vtedy, ak umožníme, aby sa diali nečakané veci.

= Oveľa ťažšie je rozhodnúť sa, ktorou Cestou vykročiť... Každý človek sa musí vedieť rozhodnúť. V tom je práve jeho sila: v schopnosti rozhodnúť sa.

= Je nevyhnutné podstupovať riziko, putovať po istých cestách a nevkročiť na iné. Nikto sa nemôže rozhodnúť bez toho, aby nepocítil strach.

= Odvaha neznamená nemať strach, ale schopnosť nedať sa týmto strachom ochromiť.

= Mám množstvo jaziev, ale takisto v sebe nesiem okamihy, ku ktorým by nedošlo, keby som sa neodvážil prekročiť svoje hranice.

= Existujú okamihy, keď musíte byť pripravení podstúpiť riziko, urobiť niečo bláznivé.

= Zvoliť si jednu cestu znamená zavrhnúť všetky ostatné. Keď sa budeš snažiť kráčať po všetkých cestách, nakoniec zistíš, že nejdeš po žiadnej.

= Kto prežíva svoj Osobný príbeh, vie všetko, čo potrebuje vedieť. Len jedno môže znemožniť jeho sen: strach z neúspechu.

= Rozhodnutia sú iba začiatkom. V skutočnosti hneď, ako sa človek pre niečo rozhodne, sa ponorí do mocného prúdu, a ten ho unáša na miesta, o ktorých vo chvíli, keď sa rozhodoval, ani nesníval.

 x

x

4. Kráčať v Božej prítomnosti...

 x

= Keď človek úprimne kráča po ceste viery, získa schopnosť priblížiť sa Bohu a dokáže konať zázraky.

= Musíš si všímať znamenia. Boh zapísal do sveta cestu pre každého. Stačí iba čítať to, čo je tam napísané pre teba.

= Mať odvahu a urobiť kroky, po ktorých sme všetci túžili, je iba spôsob, ako dokázať, že veríme v Boha.

= Všetko, čo sa potrebujeme naučiť, máme pred očami: len sa treba pozorne a úctivo poobzerať vôkol, aby sme zistili, kam nás Boh vedie a aký má byť náš ďalší krok.

= Dôjdeme presne tam, kam sme potrebovali, pretože Božia ruka vždy vedie tých, ktorí kráčajú po svojich cestách s vierou.  

 x

x

5. S ľuďmi, ktorých mám rád...

 x

= Keď milujeme, všetko má väčší význam.

= Silou lásky a vôle môžeme zmeniť vlastný osud i osudy iných ľudí.

= Na tomto svete je vždy jeden človek, ktorý na druhého čaká, či už uprostred púšte, alebo vo veľkom meste. A keď sa títo dvaja ľudia stretnú a ich oči sa stretnú, minulosť i budúcnosť stratí význam a zostane len táto chvíľa absolútnej istoty, že všetko pod slnkom napísala rovnaká ruka, ruka, ktorá prebúdza lásku, a že tá stvorila spriaznenú dušu pre každého, kto pod týmto slnkom pracuje, odpočíva a hľadá poklady.

= Pravá láska znamená celkom sa odovzdať tomu druhému.

= Najsilnejšia láska sa nebojí ukázať svoju krehkosť.

= Láska, ktorá sa premieňa, a vaša voľba vás zavedú k Bohu.

 x

 x

6. A byť šťastný...

 x

= Len šťastní vedia šíriť šťastie.

   x

x

x

Úprimne porozmýšľaj...

 x

Máš vo svojom Osobnom príbehu miesto/čas/priestor:

 x

... pre priateľov?  

(...a kto sú títo tvoji priatelia?)

 x

... pre službu/pomoc/animátorstvo?  

(...kde a pre koho?)

 x

... pre našu Soto-partiu?  

(...nie len v čase stretka)

 x

... pre utváranie intímneho vzťahu s Bohom?  

(...kedy?)

 x

... pre neustály osobný rast? 

(...Sette giorni alebo niečo iné)

 x

... pre pokoj, radosť a úsmev...?   ;-)

 x

 x

 x

Často hľadáme na najneprístupnejších miestach to,

čo máme na dosah ruky.

 x

 x

Dve najhoršie strategické chyby sú:

konať unáhlene a dopustiť, aby nám príležitosť unikla.

 x

 x

Keby bojovník svetla čakal na ideálny okamih,

nikdy by sa nepohol z miesta;

k ďalšiemu kroku potrebuje trochu bláznovstva.

 x

 x

x

:-)

 

 x

Napísal pre teba

(-: Martin "Ruksak" Krška :-)

 

 

 

nahor

more

Pár krátkych príbehov pre dlhé letné a ešte dlhšie zimné večery.

more

Texty pesničiek, 

ktoré najviac hrávame na chatách, 

táboroch, 

výletoch.

more

fotky

more

 

 

nahor