7

Gitarové materiály

 

•••  Animátorské materiály  •••

    TALIANČINA                                                 

more

  myšlienky
 
modlitby

  
meditácia

more

  láska a sexualita
 
výchova
   
kresťanstvo
   
rôzne

more

ponuka skautingu

výchovný systém

činnosť

more

  hry v prírode
 
hry v klubovni 
 
nápady
 
správy z akcií  

more

niekoľko drobností pre zlepšenie nálady :-)Pre konanie dobra treba trošku odvahy.  don Bosco

 x

Osobný rast ako výzva

  x

- základným predpokladom človeka, ktorý nechce zakrpatieť v priemernosti, je uvedomenie si, že potrebuje rast

 x

- nejde potom o jednorázovú záležitosť nejakého predsavzatia, ale o stálu každodennú snahu

 x

- aby sme mohli rásť potrebujeme poznať seba samého, stretávať sa s druhými a komunikovať s Bohom

 x

- prvým a dôležitým krokom je sebapoznanie a uznanie svojich hraníc a tiež svojich darov

 x

- aktivitka, ktorá nám pomôže pri hľadaní správneho pohľadu na seba a k sebapoznaniu = každý napíše každému anonymne 3 dobré a 3 zlé vlastnosti; na konci dňa dostane každý účastník svoje spísané zlé a dobré vlastnosti (aspoň z pohľadu druhých); každý si to už môže spracovať a premeditovať, ako uzná za vhodné...

 x

radosť

dobrá nálada

usmievavosť

optimizmus

chápavosť

spoľahlivosť

rozhodnosť

zodpovednosť

presnosť

schopnosť organizovať

poslušnosť

pozornosť

vyrovnanosť

skromnosť

čestnosť

odvaha

úprimnosť

trpezlivosť

ochota

nezištnosť

priateľstvo

zhovievavosť

vďačnosť

poslušnosť

tvorivosť

dobrotivosť

láskavosť

vedieť byť citlivý

vedieť odpúšťať

vedieť sa rozdeliť

vedieť požičať

vedieť darovať

záujem uvažovať

 x

 x

egoizmus

pýcha

panovačnosť

závistlivosť

hnevlivosť

pomstychtivosť

posmeškárstvo

zvedavosť

pažravosť

tajnostkárstvo

klebetníctvo

klamárstvo

faloš – „herectvo“

pesimizmus

tvrdohlavosť

lenivosť

neopatrnosť

zmätkárstvo

nepresnosť

netrpezlivosť

nedôverčivosť

žiarlivosť

nespokojnosť

márnotratnosť

lakomstvo

odvrávačstvo

nevďačnosť

vzdorovitosť

nemravnosť

neúctivosť

zúfalstvo

ľahostajnosť

urážlivosť

 

 

 

 

 

 

nahor

 

more

Pár krátkych príbehov pre dlhé letné a ešte dlhšie zimné večery.

more

Texty pesničiek, 

ktoré najviac hrávame na chatách, 

táboroch, 

výletoch.

more

fotky

more

 

 

nahor