7

Gitarové materiály

 

•••  Animátorské materiály  •••

    TALIANČINA                                                 

more

  myšlienky
  modlitby

  
meditácia

more

  láska a sexualita
 
výchova
   
kresťanstvo
   
rôzne

more

ponuka skautingu

výchovný systém

činnosť

more

  hry v prírode
 
hry v klubovni 
 
nápady
 
správy z akcií  

more

niekoľko drobností pre zlepšenie nálady :-)  Pre konanie dobra treba trošku odvahy.  don Bosco

x

HRY V KLUBOVNI 

x

Eskimácke prieťahy           

 

Dvaja súperi si ľahnú na zem tvárou k podlahe. Nohami sa dotýkajú jeden druhého, hlavy smerujú do protichodnej strany. Na pravej nohe, ohnutej dohora, majú navlieknutú slučku na krátkom spoločnom kúsku lana. Keď dá rozhodca tlesknutím znamenie k zahájeniu boja, začnú obaja liezť dopredu a snažia sa súpera pretiahnuť na svoju stranu. Kto sa dotkne rukou cieľovej méty, ktorá je dva metre pred každým hráčom, zvíťazí. Keď niekomu skĺzne slučka z nohy, prehral.

 

Mačkový súboj         

 

Dvaja hráči – vzpor ležmo na rukách. Sú hlavami oproti sebe, jeden druhému na dosah a snažia sa jeden druhému podtrhnúť ruky. Kto klesne hrudníkom k zemi, prehrá.

 

Boj o kruh                 

 

Nakreslite na podlahu kruh v priemere asi pol metra. Z okolia treba odstrániť nábitok a iné predmety. Družina sa rozostaví chrbtom ku stene a čaká na signál vedúceho. Potom všetci vyrazia ku kruhu. Tam vypukne boj, pri ktorom sa môžu používať len ramená a nie ruky. Zvíťazí ten, kto bude mať v kruhu celé chodidlo pri záverečnom hvizde. Ozve sa presne za minútu po štartovnom signále.

 

Fúkanda                    

Dve družstvá sa posadia pozdĺž väčšieho stolu – striedavo hráči oboch mužstiev. Na kratších koncoch vyznačíme bránku veľkú asi 10 cm. (napr. hrubší šrób,...). Dá sa hrať aj bez bránky, vtedy je bránkou celá jedna strana stola. Rozhodca položí do stredu stola loptičku a hráči sa ju snažia fúkaním preniesť do súperovej bránky. Hráči majú ruky za chrbtom a opierajú sa hrudníkom o stôl – vytvárajú tak mantinel. Ak aj napriek tomu loptička spadne na zem, vráti sa na tom mieste, kde vyskočila. Po góle dá rozhodca loptičku do stredu a hrá sa ďalej. Polčas trvá 5 minút. Potom je pauza na vydýchanie. V druhom polčase si obe mužstvá vymenia strany.

 

Súboj rečníkov          

 

Dvaja súperi stojaci čelom oproti sebe v metrovom odstupe spustia na signál monológ. Každý rozpráva na tému, ktorú si vopred vybral a snaží sa svojho súpera svojim rečníckym zápalom spliesť, alebo aj úplne umlčať. Môže gestikulovať, modulovať hlas, ale nesmie sa súpera dotknúť. Rečnenie trvá 30 sekúnd a diváci potom hlasujú, kto bol lepší rečník.

 

Úbohá malá mačička

 

Vylosujte jedného hráča, ktorý preberie na začiatku rolu úbohej malej mačičky. Mačička trikrát srdcervúco zamňauká. Potom k nej pristúpi prvý hráč, pohladí ju po hlave a povie: úbohá malá mačička. Ak sa dokáže ovládnuť, odstúpi, mačka zase zamňauká a príde k nej ďalší hráč. Kto neudrží kamennú tvár a usmeje sa, alebo sa dokonca rozchechce, vymení si s mačkou úlohu.

 

Súboj smieškov                    

 

Dve skupiny hráčov sedia na protiľahlých stranách stolu a vedúci medzi nich vhodí hraciu kocku. Keď kocka ukáže párne číslo, hráči na ľavej strane stolu sa začnú smiať a smejú sa celých 15 sekúnd. Hráči na opačnej strane stolu musia zachovať kamennú tvár. Kto by sa čo len usmial, ide do zajatia, čiže sa postaví za radu sediacich protivníkov. Po 15-tich sekundách vedúci povie stop a na smejúcej sa strane nastane kľud. Potom je asi 45 sekúnd na oddych. Po oddychu vedúci opäť hodí kockou a podľa čísla sa začne smiať jedna alebo druhá strana. Prehrá tá strana, ktorá sa ocitne celá v zajatí.

Obmena: Po desiatich minútach sa skončí a zvíťazí tá strana, ktorá bude mať viac zajatcov.

 

Na cestovateľa        

Dohodnete sa dopredu na svetadieli, odkiaľ ste sa práve vrátili z velkej výskumnej cesty (Afrika, Južná Amerika,...). Vylosovaný hráč potom začne rozprávať vymyslené zážitky z tejto cesty. Ostatní počúvajú a občas niekto nahlas povie nejaké podstatné meno a rozprávač ho musí šikovne zapojiť do nasledujúcej vety. Môže to byť aj slovo, ktoré nemá s týmto kontinentom nič spoločné. Záleží na jeho pohotovosti a vtipu, ako to zvládne. Ak sa mu to ale nepodarí, alebo spraví veľmi dlhú pauzu, preberie úlohu cestovateľa ten, kto ho vyviedol z miery. A potom pokračuje tak dlho, pokiaľ i on nestroskotá na podstatnom mene, ktoré mu niekto nadhodí do rozprávania.

 

Čítanie slov odzadu              

 

Pripravte si asi 50 rôznych slov a napíšte ich na papier odzadu. V klubovne ich čítajte pomaly jedno za druhým. Nikto si nesmie nič zapisovať. Kto prvý vykríkne správne slovo, získa toľko bodov, koľko písmen má slovo. Kto však vykríkne zlé slovo, tomu sa strhne toľko bodov, z koľkých sa toto slovo skladá.

Obmena: povedzte normálne slovo a ten kto ho prvý povie správne odzadu, dostane toľko bodov, koľko malo slovo písmen.

 

Básnička na pokračovanie  

 

Vedúci napíše prvý verš a podá papier ďalšiemu. Ten k tomuto pripíše druhý verš, ktorý sa musí rýmovať s veršom vedúceho a napíše ďalší verš, ktorý môže končiť hocijako. Potom hráč zloží papier tak, aby bolo vidieť iba posledný verš a dá papier svojmu susedovi. Tento si prečíta len ten posledný verš a napíše k nemu ďalší, ktorý sa musí rýmovať. Potom napíše ešte jeden verš naviac a zloží papier tak, aby bolo vidieť iba posledný riadok. Takto to pokračuje až po posledného hráča. Keď sa papier vráti späť k vedúcemu, ten tento kolektívny výtvor s veľkým pátosom prečíta.

 

Hra s abecedou        

 

Zamiešajte karty, na ktorých sú napísané jednotlivé písmená. Potom jednu vyberte, ukážte hráčom a súčastne povedzte napríklad - pohorie. Kto prvý vykríkne názov nejakého pohoria začínajúceho týmto písmenom, získa túto kartu ako trofej. Potom ukážete inú kartu a poviete napríklad - vták. Striedajte námety a hrajte až pokiaľ nerozdáte všetky karty pohotovým hráčom. Ak náhodou vykríknu dvaja hráči naraz, nedostane kartičku ani jeden z nich a vy si ju dáte späť do balíčku. Kto bude mať na konci najviac kartičiek zvíťazí.

 

Nečitateľný nápis    

 

Napíšte na počítači nejaký text (najlepšie nejaký starý, napríklad z antiky...) v ktorom budú vynechané niektoré písmená a rozdajte kópie všetkým hráčom. Motivačný príbeh: Archeológovia vypátrali v indickej džungli dosku so starým ledva čitateľným nápisom. Pri lúštení museli doplniť písmená, ktoré vietor a dážd úplne zahladili. Bola to ťažká práca, lebo text bol písaný starým dávno zabudnutým jazykom.

Ale vy to máte v slovenčine. Dokážete to vylúštiť na 100%? Dajte hráčom určitý časový limit. Kto bude prvý hotový, povie dosť a všetci musia odložiť perá. Potom začnete čítať úplný text pomaly, aby si hráči mohli opraviť chyby. Za zlé, alebo chýbajúce písmenko si každý zapíše jeden trestný bod. Zvíťazí, kto bude mať najmenej trestných bodov.

 

Závody na papierovej trati  

 

Rozložte noviny na tak veľké listy, aby sa tam vošla stopa každého hráča. Z týchto novín potom vybudujte trať. Noviny dávajte vždy nakrok ďaleko, niekedy ďalej a niekedy bližšie. Hráči musia prebehnúť po tejto trati. Ak niekto šlapne vedľa, je diskvalifikovaný. Hráč ale na štarte dostane tenisovú loptičku, ktorú si položí na veľký zošit. Musí teda dávať pozor, aby mu táto loptička nespadla. Ak spadne, alebo sa jej dotkne rukou, je diskvalifikovaný.

 

Závody ľavákov       

 

Hráči všetko robia len ľavou rukou (ľaváci pravou). Druhú ruku majú celý čas za chrbtom. Hráč beží na opačný koniec klubovne a tam sa podpíše celým menom na papier. Potom beží späť, vytiahne zo stolíka list kancelárskeho papiera, zloží ho na štvrtinu a vloží do obálky. Potom beží ku dverám, zoberie z kľučky špagát a uviaže predpísaný uzol. Keď je hotový, uzol zase rozviaže, uteká do kúta, kde stojí košík a hodí doňho zo vzdialenosti piatich krokov tenisovú loptičku. Hneď ako loptička padne do košíka, rozhodca zastaví stopky.

 

Žmurkaná     

Najlepšie pre koedukovanú skupinu teenagerov. Postavte do kruhu toľko stoličiek, aby na každú pripadli dvaja hráči. Pri miešanej skupine si najprv sadnú na stoličky dievčatá čelom do stredu kruhu. Každé dievča má svojho strážcu, ktorý stojí za stoličkou a má ruky založené za chrbtom. Jeden zo strážcov je navyše a stolička pred ním je prázdna. Na tohto sú upreté pohľady všetkých, najmä však sediacich dievčat. Tento prechádza pohľadom po dievčatách a ktorú si vyberie, na tú zreteľne žmurkne okom. Ak toto dievča signál zachytí, môže vstať a prebehnúť na jeho prázdnu stoličku. Jej strážca je však v strehu a pokúsi sa dievča zadržať. T.j. že sa jej stačí dotknúť. Ak chce teda dievča uniknúť musí reagovať rýchlo, ešte kým strážca nestihne natiahnuť ruky, ktoré má za chrbtom. Ak sa útek podarí, prechádza iniciatíva na toho hráča, ktorý má teraz prázdnu stoličku. Ak sa pokus nevydarí, osamelý strážca si musí vyhliadnuť iné dievča. Po piatich minútach si dievčatá s chalanmi vymenia úlohy.

Obmena: Ak hrajú len chlapci, dáme stoličky bez operadiel a strážca musí utekajúceho zadržať aspoň 3 sekundy, vtedy často prebieha tvrdý súboj dovoleným spôsobom.

 

Boj o špagát              

 

Postavte dve stoličky operadlom oproti sebe a nechajte medzi nimi dvojmetrovú medzeru. Špagát (lano) položte na zem tak, aby ležal pod stredom sedacích plôch oboch stoličiek. Dvaja hráči si sadnú na stoličky, oprú sa o operadlo, zdvihnú nohy nad zem a ruky položia na kolená. Na písknutie vedúceho vyskočia obaja zo stoličky, obehnú v smere hodinových ručičiek obe stoličky, nesmú sa v behu dotknúť ani jednej. Keď si sadnú zase na svoju stoličku, rýchlo sa zohnú a siahnu po špagáte. Kto chytí špagát skôr, šklbne nim dopredu a tým zvíťazí. Potom nastupuje druhá dvojica.

Ak hrajú družiny, tieto môžu vždy vyslať do boja svojho zásupcu a ak vyhrá, získava pre družinu bod.

 

Na komárov  

 

Jeden hráč so zaviazanými očami postaví sa so stočenými novinami na stoličku, alebo vonku na peň a ostatní začnete na neho dotierať ako roj komárov. Blížite sa k nemu zo všetkých strán s protivným komárím bzukotom a keď máte príležitosť, zľahka ho pichnete ukazovákom. Hráč je stále v strehu a občas švihne naslepo novinovou rolkou v tom smere, kde tuší útočníka. Keď niekoho zasiahne, vyradí ho z hry.

Buď ostane na stoličke hráč až dokým nevybije všetkých komárov, alebo ho vystrieda vždy ten, kto dostane priamy zásah.

 

Šerm lyžicami

 

Dvaja súperi si zoberú dve lyžice. Na lyžicu v ľavej ruke si každý položí zemiak a lyžicou v pravej ruke bude šermovať. Prehrá ten, komu spadne zemiak na zem. Zemiak sa nesmie pridržiavať rukou. Ak hrá celá družina, hrá každý proti každému.

 

Boj čísel        

 

Pripravte toľko papierových tabuliek koľko je hráčov. Na tabuľky napíšte trojmiestne číslo veľkými číslicami. Potom vyberte z hráčov troch rovnako zdatných a rozostavte ich k trom stenám, dajte každému na chrbát jednu tabulku s iným trojčíslom a urobte to tak, aby nikto nevidel, aké majú súperi číslo. Každý ale pozná svoje. Na signál píšťalkou začína boj, pri ktorom každý z očíslovanej trojice bojuje proti obom súperom. Hráči sa navzájom vyraďujú tým, že prečítajú nahlas protivníkove číslo. Môžu sa plaziť, tlačiť ku stene, ale aj obracať súperov silou. Víťazí ten, kto zostane nakoniec sám v hre. Keď skončí jedna trojica, nastúpi druhá, ale s inými číslami.

 

Papierový boj

 

Dajte si na hlavu papierovú čiapku zloženú z novín, do ruky si zoberte zrolované noviny a pustite sa do boja s rovnako ozbrojeným súperom. Víťazí ten, kto prvý zrazí súperovi z hlavy čiapku. Ináč sa seba vôbec nedotýkate, len šermujete a bijete rolkou novín.

 

Súboj s balónikmi      

Dvaja hráči si priviažu nafúknutý balónik ku kotníku pravej nohy rovnako dlhým špagátom (napr. 50 cm). Hráči okolo seba krúžia a snažia sa jeden druhému na balónik dupnúť. Komu praskne skôr, prehrá. Táto hra je zábavná aj pre divákov.

Obmena: skúste to s viacerými hráčmi naraz.

                                     

Bitka o štvorčeky 

 

Na veľký tvrdý papier nakreslíte štvorcovú sieť 10x10 políčok, políčka sú 4x4 cm, to bude základňa. Tento pripravený herný plán položte na stôl, rozlosujte poradie v akom budú hráči nastupovať do hry. Prvý hráč položí gombík (alebo mincu) na základňu a cvrkne ho na štvorcovú sieť. To políčko, na ktorom sa gombík zastavil, hráč obsadil. Napíše tam svoje meno (značku). Zásah musí byť čistý, čiže musí ležať v políčku celou svojou plochou, nesmie sa dotýkať čiar. Potom vezme gombík druhý hráč a po ňom tretí a takto sa pravidelne striedajú. Už zabraté políčko už nemôže zabrať nikto iný. Hra končí po predom stanovenej dobe. Kto obsadí najviac polí, zvíťazí.

 

Nájdite čiapku          

 

Dve družiny vyšlú svojho zástupcu za dvere. Vedúci niekde položí čiapku (krabicu, ...) a potom zavolá zástupcov družiny naspäť, obidvaja majú zaviazané oči šatkou a pustia sa do hľadania. Kto skôr čiapku nájde a narazí si ju na hlavu, získa jeden bod pre družinu. Ostatní členovia družiny mohli svojich zástupcov viesť, ale nesmeli hovoriť slová, ale mohli si dohodnúť vopred signál (spievanie la-la: keď je bližšie zvýšia tóninu, keď sa vzďaluje klesá tónina, tlieskanie – zrýchlovanie, spomalovanie). Môžu byť aj štyria hľadači. Ale hráči nesmú nič otvárať ani posúvať.

 x

nahor

x

x

x 

Na jeleňa

 

Dajte doprostred klubovne dokopy stoly. Lovec so šatkou zaviazanými očami sa postaví na jednu stranu stolov a jelene na druhú stranu. Na signál sa začne napínavá naháňačka. Všetci musia mať stále jednu ruku na stole. Lovec nevidí, ale stôl ho spoľahlivo vedie. Jelene síce vidia, ale je ich viac a vzájomne sa pletú pod nohy, najmä keď lovec zrazu zmení smer. Dovolené sú aj úniky pod stôl a cez stôl. Nesmie sa ale ani na chvíľu porušiť pravidlo držania sa stola. Keď sa lovec dotkne rukou jedného z jeleňov, vymení si s týmto hráčom úlohu. Ak máte malý stôl, pošlite lovca len za jedným alebo dvoma jeleňmi. Pre ostatných je to zaujímavé divadlo.

 

Boj o stoličku

 

Spravte uprostred klubovne kruh zo stoličiek, operadlami dovnútra. Stoličiek dajte o jednu menej, ako je hráčov. Potom začnite hrať na hudobný nástroj (alebo spievať, tlieskať, ...). Všetci chodia v zástupe okolo stoličiek a keď sa v nečakanej chvíli pesnička zastaví, každý sa snaží obsadiť jednu stoličku. Komu sa neujde, ten je vyradený. Odchádza k stene a zoberie z kruhu jednu stoličku. A pesnička znie znovu, krátko, alebo dlhšie, a po každej odmlke ubudne z kruhu jeden hráč a jedna stolička. Nakoniec obchádza poslednú stoličku dvojica najúspešnejších hráčov. Kto stoličku obsadí prvý, vyhral.

 

Čokoláda

 

Na stolíku je položená čokoláda (dobožka, koláč, kompót). Pri stolíku je stolička a na nej čiapka, šál a rukavice (alebo iné kusy oblečenia). Hráči sedia v kruhu okolo stola, alebo na zemi. Každý má v ruke vidličku, alebo lyžicu (podľa dohody) a stále si do kruhu podávajú hraciu kocku. Každý raz hádže. Komu padne jednotka až päťka, zostane kľudne sedieť. Kto však hodí šestku, rýchlo pribehne ku stoličke, oblečie si čiapku, rukavice a šál a vidličkou (lyžicou) si zoberie jeden kúsok čokolády (nesmie si pomôcť rukou). Takto vždy po jednom kúsku môže jesť až dovtedy, pokiaľ niekto z jeho súperov nehodí šestku. Keď sa tak stane, tento mu rýchlo odovzdá veci a odchádza do kruhu. Hráč, ktorý hodil šestku, si zatiaľ vyjedá. A takto to ide stále dokola, až sú zjedené všetky kúsky čokolády. Keď niekto hodí šestku, od toho okamihu ten ktorý sa práve nachádza pri čokoláde si už nesmie vložiť ani kúsok do úst, aj keby ho už mal na vidličke, ale musí ho vrátiť na miesto.

Je to super hra. Niekedy šestku nie a nie hodiť, a niekedy padá rýchlo za sebou, že si nestihneš dať ani čiapku na hlavu a už podávaš veci niekomu inému. Väčšinou to hrávame s kompótom, alebo koláčom.

 

Výmena čísel

 

Hráči sedia vo väčšom kruhu na stoličkách a jeden hráč so zaviazanými očami stojí v strede. Sediaci hráči si tajne dohodnú poradie čísel od jedna až do čísla, ktoré sa zhoduje s počtom sediacich hráčov. Potom stredný hráč povie dve čísla a hráči, ktorí majú tieto čísla, sa musia navzájom premiestniť tak, aby sa ich stredný hráč ani nedotkol (ten sa ich však snaží chytiť). Počas presunu ostatní nerozprávajú, aby mohol stredný hráč počúvať kroky. Ak sa hráčom podarí úspešne sa premiestniť,  hra pokračuje ďalej a stredný hráč vyvolá ďalšie čísla (hráči si čísla môžu pomeniť). Ak sa ale stredný hráč niekoho z dvojice dotkne, vymenia si navzájom úlohy.

 

Presadávaná  

 

Veľmi dobrá hra na postreh a je pri tom aj veľa zábavy. Hráči sedia v kruhu na stoličkách, jedna je voľná. V strede je jeden hráč, ktorý sa snaží sadnúť si na voľnú stoličku. Hráč, ktorý sedí a po jeho pravej ruke je tá voľná stolička, musí buchnúť po tejto stoličke a povedať meno niekoho druhého, ktorý sa v tom prípade musí rýchlo presunúť na túto „buchnutú“ stoličku. Úlohou stredného hráča je sadnúť si na voľnú stoličku skôr, ako sediaci hráč po nej buchne a povie meno niekoho druhého. Ak to stihne, hráč ktorý nestihol reagovať, ide namiesto neho do stredu a hra pokračuje ďalej.

Obmena: dohodnú sa  prívlastky ku každému menu – napr. Pekný Peťo, Dutý Dano, Malý Mišo, Farebný Fero - a ten, kto po buchnutí na stoličku hovorí meno, tak musí povedať toto meno aj s dohodnutým prívlastkom.

 

Zoologická záhrada

 

Hráči sedia v kruhu, v strede stojí hráč so zaviazanými očami. Tento si sadne niekomu na kolená a povie zviera, ktoré má ten dotyčný napodobniť. (Môže ho požiadať najviac 3x.) Ak uhádne, kto to hovoril, vymenia si miesta. Ak neuhádne, ide do stredu a hra začína znovu.

Obmena: Hráč so zaviazanými očami sedí v strede, ostatní sedia v kruhu. Stredný hráč na niekoho ukáže, ten si mu sadne na kolená (výhodné je mať vankúš) a napodobňuje zviera, ktoré chce počuť stredný hráč. Ak uhádne, vymenia si miesta.

 

Zápalková pyramída

 

Rozdajte všetkým hráčom rovnaký počet zápaliek. Potom postavte do stredu stola fľašu. Každý dá postupne jednu zápalku na otvor hrdla. Zápalky sa môžu rôzne prekladať, ale nesmú spadnúť. Komu spadne z hrdla fľaše čo len jedna zápalka, musí si vziať všetky zápalky, ktoré v tom čase na fľaši boli. Hráči sa v prikladaní zápaliek pravidelne striedajú. Vyhrá ten, kdo sa najskôr zbaví všetkých zápaliek.

 

Džungľa

 

Namalujte do stredu štvorcovej dosky (stola) kruh o priemere asi 30 cm. Potom si každý hráč vyberie meno nejakého dravého zvieraťa. Všetci sa rozostavia okolo stola a položia do kruhu ukazovák pravej ruky (ľaváci môžu ľavú). Rozhodca potom zakričí meno niektorého zvieraťa. Môže byť aj nejaká formulka, napr. „Noc sa blíži a džunglou sa zakráda... lev!“ Hráč, ktorý si zvolil toto zviera, snaží sa plesknúť po ruke ostatných hráčov, ktorí nestihli včas stiahnuť ruku z dosky. Ak niekoho pleskne, ten dotyčný má jednu čiarku, ak nechytí nikoho, má čiarku chytač. (Píše sa na papier, prípadne na ruky.) Pokračuje sa, až kým nebude mať niekto desať čiarok. Zvíťazí ten, kto bude mať čiarok najmenej.  

Rozhodca vyvoláva mená nepravidelne, niekedy to isté dvakrát za sebou, aby všetkých udržal v strehu. Niekedy môže vyvolať aj meno zvieraťa, ktoré v hre nie je. Potom dostanú čiarku všetci, ktorí stiahli ruku.

 

Prehadzovaná

 

Do rohov miestnosti alebo do väčšieho kruhu si sadnú ďalej od seba hráči, jeden ostane stáť v strede. Hráči, čo sedia, si prihrávajú menšiu gumenú loptu tak, aby ju ten, čo je v strede nechytil. Stredný hráč sa pohybuje, snaží sa loptu chytiť, alebo sa jej aspoň dotknúť, prípadne ju zobrať z ruky nejakému pomalému hráčovi. (Hráči musia hneď prihrávať ďalej, môžu držať loptu maximálne len 3 sekundy.) Ak sa stredný hráč lopty dotkne, vymení si miesto s hráčom, ktorý posledný hádzal.

 

Vyšetrovanie (na vraha)

 

Rozdajú sa zamiešané lístky, každý hráč dostane jeden. Len na jednom je úloha – vrah. Nikto nevie, kto dostal úlohu vraha. Detektíva vyberte z tých najbystrejších hráčov. Detektív odíde za dvere a v miestnosti sa zhasne (musí byť úplná tma!). Hráči sa začnú opatrne pohybovať po miestnosti. Vrah chodí medzi ostatnými a keď sa mu zdá vhodná príležitosť, chytí niekoho oboma rukami okolo krku a hneď ho pustí. Keď obeť zacíti na krku cudzie ruky, vykríkne a spadne na zem. Odvtedy sa už nikto okrem vraha nesmie pohybovať. Vrah sa snaží dostať čo najďalej od svojej obeti.

Výkrik je signál, na ktorý čaká detektív. Keď začuje výkrik, vthne do miestnosti, zasvieti a začne vyšetrovať vraždu. Kladie hráčom, ktorí zostávajú na mieste, najrôznejšie otázky. Každý musí odpovedať pravdivo, len vrah môže klamať. Obeť nevypovedá, je mŕtva.

Po skončení vyšetrovania vysloví detektív proti niekomu obvinenie z úkladnej vraždy. Hra tým končí. Ak sa detektív pomýlil, prihlási sa skutočný vinník.

Obmena č.1: Hra sa odohráva za svetla tam, kde prebieha bežný pracovný program, ak je to možné vo viacerých miestnostiach súčasne. Detektív nechodí za dvere, ale obeť môže vykríknuť až minútu po tom, čo ucítila na krku cudzie ruky. Vrah si pochopiteľne vystriehne osamelého človeka a chvíľu, kedy sa nikto nepozerá. Obeť síce pozná zločinca, ale nesmie o ňom vypovedať. Ak hráte s veľkým oddielom, detektívov môže byť viac.

Obmena č.2: Jedného dobrovoľníka pošleme za dvere. Vedúci vyberie v miestnosti hráča, ktorý bude vrahom. Ten musí účastníkov hry odstrániť tým, že na svoju obeť žmurkne. Zavoláme hráča, ktorý bol za dverami a požiadame ho, aby uhádol, kto z prítomných je vrahom. Hráči by mali umierať čo najdramatickejšie.

 

Veselé kreslenie

 

1. Hráči kreslia svoj autoportrét.

2. Kreslenie fantastických objektov – ufónov, duchov, upírov, ... + verejná výstava a hlasovanie

3. Kolektívne kreslenie osla. Hráči sa rozdelia do skupín. Každá skupina dostane výkres A3 a hrubú fixku. Vodca rozdelí telo osla na toľko samostatných častí, koľko hráčov je v skupine. Každú časť napíše na jeden lístok (napr. oslie uši, obrys hlavy bez uší, krk, telo bez nôh a bez chvosta, predné nohy, zadné nohy, chvost, oči, nos, papuľa). Hráči si vytiahnu po jednom lístočku a keď na nich príde rada, namalujú pridelenú časť osla.

Ešte pred malovaním rozlosujeme poradie, v akom budú jednotlivé časti doplňované. Napr. kreslenie začne okom, potom treba pripojiť chvost, po ňom prijdú na rad predné nohy atď.

Na konci zvláštna porota rozhodne, ktorý osol je najoslovatejší.

 

Divé prasa

 

Na veľký výkres upevnený na stenu nakreslite karikatúru divého prasaťa. Vyznačte jeho srdce a okolo neho nakreslite sústredné kružnice, ktoré budú predstavovať akýsi terč. Každý účastník postupne príde na štartovaciu čiaru vo vzdialenosti asi 5 – 10 metrov od plagátu. Pozorne si ho prezrie a zapamätá si jeho polohu. Potom sa mu zaviažu oči a do ruky sa mu vloží fixka. Jeho úlohou je prísť ku plagátu a poslepiačky trafiť čo najpresnejšie srdce divého prasaťa. Samozrejme, zásah robí s veľkým pokrikom, divé prasa je totiž veľmi nebezpečné zviera. Kto trafí najpresnejšie, vyhráva.

 

Parašutisti

Hráčov vyvedieme z miestnosti a po jednom ich voláme dnu. Zaviažeme im oči a privedieme ich k doske na ktorú sa postavia. Vysvetlíme im, že sú parašutisti a na povel musia vyskočiť z lietadla. Dosku po oboch stranách držia dvaja pomocníci. Pre zachovanie stability si hráč na doske dá ruky na ramená pomocníka vpredu. Na povel „lietadlo štart!“ začnú pomocníci dvíhať dosku maximálne do výšky 30 cm a triasť s ňou. Pomocník vpredu ide pomaly do drepu, čo v človeku na doske so zaviazanými očami vytvorí dojem, že je v značnej výške. Pri povele „výskok!“ nezabudnite na fotoaparát.

Svinka ripitinka

 

Vyberie sa jeden hráč, ktorý ostane v miestnosti a niekde sa schová tak, že aspoň jednou časťou tela sa dotýka zeme. Ostatní hráči sa vrátia do miestnosti so zaviazanými očami, kľaknú si na štyri, chodia po miestnosti a hľadajú ukrytého človeka, pričom neustále opakujú „som svinka ripitinka, som svinka ripitinka...“ Ak ho niekto nájde (jedine ukrytý človek nevydáva zvuk), zmĺkne aj on a ostane pri ňom. Môže si dať pásku z očí dole. Kto zostane posledný, je svinka ripitinka a schováva sa v budúcom kole.


Šarábia

Účastníci hry sedia v kruhu. Vedúci vysvetlí hráčom, čo je to “šarábia”; je to vymyslený jazyk, hatlanina, skladajúca sa z rôznych typov intonácií, farby hlasu, šepotu a robenia koníka (jazykom). Skupinka hráčov má v tomto jazyku porozprávať známy príbeh, napr. rozprávku “O Červenej čiapočke”, alebo strašidelný príbeh, a to tak, že každý hráč povie v šarábii vždy len jednu vetu. Je vhodné, ak niekto predčítava príbeh a vždy nasleduje po každej vete preklad do „šarábie“.


Improliga

 

Hráčov rozdelíme do skupín a každá si vylosuje tému, na ktorú si pripraví scénku a následne ju zahrá ostatným. Na prípravu je daný presný čas (10 min – 60 min), potom sa všetci stretnú, vylosuje sa poradie, v akom budú nastupovať na scénu a začne sa s divadlom. Jedna skupina hrá a ostatní sú diváci. Postupne prichádzajú na scénu ostatní podľa vylosovaného poradia. Poňatie témy je čisto vecou hercov – môže to byť dráma, komédia, paródia, telenovela,... Pripravené témy môžu byť úplne hocijaké, náročnosť tém pripravte podľa vyspelosti hráčov. (napr: Shrek v paneláku, Stretnutie Vinetua s babou Jagou, Operácia sa nepodarila, Nehovor mi nič, Aj tak som krásny, atď.)


Inzeráty

 

Každý si vyberie jeden lístok s menom niekoho z prítomných. Za toho, koho meno má na lístku, píše inzerát na zoznámenie (píše inzerát akokeby bol tou druhou osobou). Po určitom čase sa to zozbiera (nikto nevie, kto v koho mene písal), jeden to postupne číta a všetci si v poradí zapisujú tipy, kto to „akože“ písal. Potom nasleduje spoločné vyhodnotenie – najprv všetci povedia svoj tip na daný inzerát a až potom ten, čo to písal oznámi, v koho mene ten inzerát písal.

 

Nohy a ruky 

 

Malo by hrať minimálne 5 hráčov, ale väčšia sranda je s väčším počtom. Dá sa to hrať aj ako súťaž viacerých skupín s rovnakým počtom ľudí. Za úlohu majú: že na zemi ostanú len: napr. 3 nohy a 4 ruky, alebo 5 rúk a 1 noha, alebo hlava, 2 kolená, 1 noha a desať rúk a pod. Všetci hráči by mali byť pri kreácii navzájom pospájaní. A musia v tomto rozpoložení vydržať aspoň 6 sekúnd.

 

Elektrina 

 

Dve skupiny sa chytia za ruky a urobia hada (hadi sú rovnako dlhí a rovnobežní). Všetci, až na prvého a posledného v každom rade, majú zatvorené oči. Vedúci hodí mincou, potom hodí druhýkrát. Ak padne pri oboch hodoch rovnaká strana, prvý pošle signál (stlačí ruku druhému). Signál putuje ďalej až k poslednému. Keď doputuje k poslednému, ten vezme loptičku alebo iný predmet, ktorý je položený na konci, v rovnakej vzdialenosti k obom hráčom. Víťazné družstvo získava bod a členovia družstva sa posúvajú dopredu (prvý ide na koniec, druhý dopredu, tretí na jeho miesto...). Za falošný signál (loptičku vzal, ale nemal) družstvo bod stráca a hráči tohto družstva sa posúvajú naopak. Víťazí družstvo, ktoré kladne zrotuje do východnej pozície ako prvé.

 

Nohy

 

Spoza deky (dverí) postupne niekoľko vybratých ľudí vystrčí holú nohu (alebo len chodidlo) a ostatní dávajú tipy, koho ktorá bola.

 

Nosy

 

Na veľkom kartóne spravíme dieru na nos. Niekoľko vybratých ľudí postupne vystrčí cez otvor svoj nos (tak, aby nebolo vidieť nič, okrem nosa) a ostatný dávajú tipy, koho bol ktorý.

 

Zber zemiakov

 

Do dvoch dlhých radov sa naukladajú zemiaky (asi 20 zemiakov v jednom rade). Dvaja súťažiaci si môžu tieto rady pozrieť, a potom sa im zaviažu oči a každý sa postaví k jednému z nich. Ich úlohou je počas hrania hudby (20-30 sekúnd) pozbierať poslepiačky lyžičkou čo najviac zemiakov do vedra (nemôžu si pri tom pomáhať druhou rukou).

 

Triedenie zápaliek

 

Vysypte krabičku zápaliek na stôl. Úlohou súťažiacich je čím skôr dostať zápalky z kôpky späť do krabičky tak, aby všetky hlavičky boli jedným smerom. Skomplikujte im to prípadne tak, že im zaviažete oči, alebo povolíte ukladanie zápaliek len jednou rukou.

 x

x

nahor

more

Pár krátkych príbehov pre dlhé letné a ešte dlhšie zimné večery.

more

Texty pesničiek, 

ktoré najviac hrávame na chatách, 

táboroch, 

výletoch.

more

fotky

more

 

 

nahor