7

Gitarové materiály

 

•••  Animátorské materiály  •••

    TALIANČINA                                                 

more

  myšlienky
 
modlitby

  
meditácia

more

  láska a sexualita
 
výchova
   
kresťanstvo
   
rôzne

more

ponuka skautingu

výchovný systém

činnosť

more

  hry v prírode
 
hry v klubovni 
 
nápady
 
správy z akcií  

more

niekoľko drobností pre zlepšenie nálady :-)© hanadesign Pre konanie dobra treba trošku odvahy.  don Bosco

 

ÚVOD

 

Zbožnosť

 

Základom zbožnosti je viera. Ak si veriaci, máš veľké šťastie. Ak nie si veriaci, máš veľkú šancu veriacim sa stať. Pozor! Nenazývaj sa veriacim, ak veríš len že Boh existuje. To je len obyčajná filozofia. Viera je až osobný vzťah s Bohom, láska, záväzok – to len, aby si náhodou nežil v omyle...

 

Zbožnosť vychádza zvnútra, zo srdca človeka. Veriaci človek cíti Božiu prítomnosť na každom kroku, komunikuje s Ním cez modlitbu, stretáva sa s Ním v chráme, žije podľa Neho, vie o Ňom rozprávať, keď sa ho iní pýtajú. Nie je svätuškárom zo zasneným pohľadom a ľahostajnosťou k ostatným! Je obyčajným, príjemným, ľudským človekom, ktorý svojim normálnym, nenápadným životom a vystupovaním ukazuje, že viera je úplne prirodzenou životnou náplňou, šťastím pre tých, ktorí mali tú možnosť pochopiť... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

more

Pár krátkych príbehov pre dlhé letné a ešte dlhšie zimné večery.

more

Texty pesničiek, 

ktoré najviac hrávame na chatách, 

táboroch, 

výletoch.

more

fotky

more

 

 

nahor