7

Gitarové materiály

 

•••  Animátorské materiály  •••

    TALIANČINA                                                 

more

  myšlienky
 
modlitby

  
meditácia

more

  láska a sexualita
 
výchova
   
kresťanstvo
   
rôzne

more

ponuka skautingu

výchovný systém

činnosť

more

  hry v prírode
 
hry v klubovni 
 
nápady
 
správy z akcií  

more

niekoľko drobností pre zlepšenie nálady :-)© hanadesign Pre konanie dobra treba trošku odvahy.  don Bosco

 

ÚVOD

 

Pravda

 

Kde sa začína hľadať pravda, povznáša sa i život. Veľa ľudí žije v omyle a ani o tom nevedia. A niektorí aj vedia, ale radšej sa zbabelo zahrabávajú vo svojej pohodlnosti, aby náhodou nemuseli zmeniť svoj život... Je pravdou, že na hľadanie pravdy treba odvahu. Ale ty na to máš! Tak - zobuď sa a vykroč. Nebuď zbabelec... a hľadaj pravdu - o sebe, o druhých, o Bohu.

 

A ak si už pochopil viac ako ostatní, je tvojou povinnosťou svedčiť o pravde – láskavo druhým otvárať oči. Môžeš debatovať, písať články, stále však zostáva veľkou pravdou, že osobný príklad je vždy najlepším svedectvom. A ak budeš naplnený láskou a pravdou, dokážeš veľa vecí zmeniť – vo svojom prostredí, v druhých ľuďoch, v sebe samom.

 

 

PS: Ak máš dar viery a poznáš Pravdu – a nežiješ podľa nej... nezdá sa ti to hlúpe a zbabelé? Neklam sám seba, že si nevidel a nepočul, ako máš žiť. V  tomto prípade pravda = život ... večný!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

more

Pár krátkych príbehov pre dlhé letné a ešte dlhšie zimné večery.

more

Texty pesničiek, 

ktoré najviac hrávame na chatách, 

táboroch, 

výletoch.

more

fotky

more

 

 

nahor