7

Gitarové materiály

 

•••  Animátorské materiály  •••

    TALIANČINA                                                 

more

  myšlienky
 
modlitby

  
meditácia

more

  láska a sexualita
 
výchova
   
kresťanstvo
   
rôzne

more

ponuka skautingu

výchovný systém

činnosť

more

  hry v prírode
 
hry v klubovni 
 
nápady
 
správy z akcií  

more

niekoľko drobností pre zlepšenie nálady :-)Pre konanie dobra treba trošku odvahy.  don Bosco

 

výchova v láske a službe

x

Stretnutie s chlapčekom

Preventívny systém don Bosca

Preventívny systém

Medzi mladými na okraji spoločnosti

Kreativita, tvorivosť

Láska je vynaliezavá

xx

xx

výchova v animátorstve a komunikácii s druhými

xx

Animátorské materiály

 

 

výchova v sebapoznávaní

x

Akú máš povahu?

Enneagram

Povolanie žiť pre druhých

Hľadanie povolania

Osobná cesta k povolaniu

Fázy rastu

Ako "vidíš" svet?

Review srdca

Sebaprijatie

Za svoj život zodpovedáš ty!

Život neistoty

Život je cesta

Môj Osobný príbeh

Ako nedospieť k vyhasnutiu nadšenia 

x

Proaktívny prístup k životu

Daj to najdôležitejšie na prvé miesto

Stať sa dôveryhodným človekom

Ako dosiahnuť v živote úspech

Asertivita

Vedomé rozhodnutie sa pre osobný rast

Vieš kto si?

Zmeň svoj návyk, zmeníš seba

Aký je tvoj postoj a tvoja služba

Život je cesta

Čo ti bráni byť slobodný a šťastný?

Pútnik, turista a tulák

Pochopiť a konať

x

x

výchova k vodcovstvu

x

Nájdi pre svoj tím cestu k víťazstvu

Osobnosť vodcu, ktorý sprevádza

Vodcovstvo ako služba a obeta

Ako získať u ľudí dôveru

Ako získať u ľudí rešpekt

Vodca ako vzor a komunikátor vízie

Dotkni sa srdca, buď zapálený a motivuj

Nechať sa viesť + sprevádzať druhých

x

x

výchova k čnostiam

x

Odvaha

Pokora

Raduj sa z dobrých vecí v živote

Mlčanie

Keď sa ťa pýtajú na tvoj osobný názor ;-)

x

x

výchova v duchovnom živote

x

Modlitba ako základ duchovného života

O sile v slabosti

Ako kresťan musíš bojovať

Obrátenie

Úvod do duchovných cvičení animátora/vodcu

Vykroč na cestu k Bohu

Rastieš?

Ako sa duchovno z človeka vyklube

Úvod do duchovnej inteligencie

Stupne objavovania Boha

Eucharistia ako služba

Ako je to s tvojím kresťanstvom?

Vstúpiť do príbehu

Boh prichádza

 

x

výchova v dospievaní

x

Hranice vo výchove dospievajúcich

Otvorený list dospievajúceho rodičom

Psychológia dospievajúcej mládeže

Výchovno-evanjelizačné pôsobenie na adolescentov

x

x

výchova v zážitkoch

x

Zážitkové akcie - východiská

 

 

 

 

 

 

 

nahor

more

Pár krátkych príbehov pre dlhé letné a ešte dlhšie zimné večery.

more

Texty pesničiek, 

ktoré najviac hrávame na chatách, 

táboroch, 

výletoch.

more

fotky

more

 

 

nahor