7

Gitarové materiály

 

•••  Animátorské materiály  •••

    TALIANČINA                                                 

more

  myšlienky
 
modlitby

  
meditácia

more

  láska a sexualita
 
výchova
   
kresťanstvo
   
rôzne

more

ponuka skautingu

výchovný systém

činnosť

more

  hry v prírode
 
hry v klubovni 
 
nápady
 
správy z akcií  

more

niekoľko drobností pre zlepšenie nálady :-)©

Pre konanie dobra treba trošku odvahy.  don Bosco

Pane, urob ma tvorcom pokoja

 

Pane, urob ma tvorcom pokoja:

aby som vnášal lásku, kde panuje nenávisť,

odpustenie, kde sa množia urážky,

jednotu, kde vládne nesvornosť.

 

Daj, aby som prinášal pravdu tým, čo blúdia,

vieru tým, čo pochybujú,

nádej tým, čo zúfajú,

svetlo tým, čo tápu v tmách,

radosť tým, čo smútia.

 

Daj, aby som sa snažil skôr potešovať iných,

než aby mňa potešovali,

skôr chápať iných,

než aby mňa chápali,

skôr milovať iných,

než aby mňa milovali.

 

Pretože len keď dávame

 – nadobúdame,

len keď zabúdame na seba, 

nachádzame seba samých,

len keď odpúšťame, 

dostáva sa nám odpustenia,

len keď odumierame sebe, 

povstávame k večnému životu.

 

 

 

 

 

 

 (sv. František)

 

 

 

 

 

 

 

more

Pár krátkych príbehov pre dlhé letné a ešte dlhšie zimné večery.

more

Texty pesničiek, 

ktoré najviac hrávame na chatách, 

táboroch, 

výletoch.

more

fotky

more

 

 

nahor