7

Gitarové materiály

 

•••  Animátorské materiály  •••

    TALIANČINA                                                 

more

  myšlienky
 
modlitby

  
meditácia

more

  láska a sexualita
 
výchova
   
kresťanstvo
   
rôzne

more

ponuka skautingu

výchovný systém

činnosť

more

  hry v prírode
 
hry v klubovni 
 
nápady
 
správy z akcií  

more

niekoľko drobností pre zlepšenie nálady :-)Pre konanie dobra treba trošku odvahy.  don Bosco

„Ja som Dobrý Pastier... nasleduj ma!“

(Jn 10,14/Mt 19,21)

x

1) Kresťanský vodca nasleduje Krista (ako svojho vodcu), učí sa z jeho príkladu a zo vzťahu s Ním tie podstatné hodnoty života, a postupne zisťuje, ako skutočne milovať a žiť svoje povolanie. Toto rozhodnutie treba neustále obnovovať! (Nie neustále meniť...)

 x

2) Kresťanský vodca sa vo vzťahu s Bohom púšťa do náročnej služby – do radostného darovania sa druhým - naplno daruje svoj život vo svojom povolaní. A toto rozhodnutie treba neustále obnovovať! (Nie neustále meniť...)

 x

x

Nejaké tie pastierske z Písma

...ako podnety na meditáciu...

...ako podnety na tvoje obrátenie...

x

...JK ako Dobrý Pastier...

= sila a neha, oddanosť a láska, dôveryhodnosť =

= vodca a zároveň spoločník =

 x

Ježiš ako Dobrý Pastier:

= kým je pre mňa?

= čo mi hovorí, čomu ma učí, kde ma vedie?

= ako pre mňa daruje svoj život?

 x

Ty ako dobrý pastier/dobrá pastierka:

= kým si pre druhých?

= čo im hovoríš, čomu ich učíš, kam ich vedieš?

= ako pre nich daruješ svoj život?

x

„Kto vchádza /do ovčinca/ bránou je pastier oviec... ovce počúvajú jeho hlas. On volá svoje ovce po menevyvádza ich... kráča pred nimi a ovce idú za ním, lebo poznajú jeho hlas... Ježiš im to povedal takto... Ja som brána k ovciam... Ja som brána. Kto vojde cezo mňa, bude spasený; bude vchádzať i vychádzať a nájde pastvu... Ja som prišiel, aby mali život a aby ho mali hojnejšie. Ja som dobrý pastier. Dobrý pastier položí svoj život za ovce. Nájomník a ten, čo nie je pastierom a ovce nie sú jeho, opúšťa ovce a uteká, keď vidí prichádzať vlka, a vlk ich trhá a rozháňa. Veď je nádenník a nezáleží mu na ovciach. Ja som dobrý pastier. Poznám svoje a moje poznajú mňa... Aj svoj život položím za ovce. Mám aj iné ovce, ktoré nie sú z tohoto ovčinca. Aj tie musím priviesť a budú počuť môj hlas; a bude jedno stádo a jeden pastier.(Jn 10,2-16)

 x

Pán je môj pastier, nič mi nechýba:

pasie ma na zelených pašienkach.

Vodí ma k tichým vodám,

dušu mi osviežuje.

Vodí ma po správnych chodníkoch,

verný svojmu menu.

I keby som mal ísť tmavou dolinou,

nebudem sa báť zlého,

lebo ty si so mnou.

Tvoj prút a tvoja palica,

tie sú mi útechou.

Prestieraš mi stôl

pred očami mojich protivníkov.

Leješ mi olej na hlavu

a kalich mi napĺňaš až po okraj.

Dobrota a milosť budú ma sprevádzať

po všetky dni môjho života.

A budem bývať v dome Pánovom

mnoho a mnoho dní.

(Ž 23,1-6)

  x

„Toto hovorí Pán... beda pastierom..., ktorí pásli seba! Či nie stádo pásavajú pastieri? Mlieko ste pojedli, vlnou ste sa obliekli, vykŕmené ste pozabíjali, no ovce ste nepásli. Slabé ste neposilňovali, choré ste neliečili, ranené ste neobviazali, rozpŕchnuté ste nezavrátili, ani stratené ste nehľadali, ale násilím a hrôzou ste panovali nad nimi. A rozpŕchli sa, pretože nebolo pastiera, stali sa pokrmom rozličnej poľnej zveri, áno, rozpŕchli sa.

Moje ovce blúdili po všetkých vrchoch a po všetkých vyvýšených kopcoch; rozohnané sú moje ovce po celom povrchu zeme a niet toho, kto by ich hľadal, niet toho, kto by šiel za nimi... nebolo pastiera; moji pastieri nehľadali moje ovce, pastieri pásli seba, nie však moje stádo... toto hovorí Pán... ja sám budem hľadať svoje ovce a navštívim ich. Ako si pastier navštívi stádo, keď je uprostred svojich roztratených oviec, tak navštívim svoje ovce a vyslobodím ich z každého miesta, na ktoré boli zahnané v oblačný a hmlistý deň. Vyvediem ich spomedzi národov, pozbieram ich z krajín, privediem ich na vlastnú pôdu a budem ich pásť po vrchoch ... pri potôčkoch ... po najhojnejších pastvách ich budem pásť... Sám budem pásť svoje ovce a sám ich dám do košiara, hovorí Pán, Boh. Stratené vyhľadám, odohnané zavrátim, poranené obviažem, nemocné posilním, vykŕmené a nemocné ochránim a budem ich pásť svedomito... ovečky moje!

Toto hovorí Pán... ja súdim medzi ovcou a ovcou... Málo vám je, že ste vypásli najlepšiu pašu a zvyšok svojej paše šliapete nohami? Že ste pili čistučkú vodu a ostatok mútite nohami? Takže moje ovce mali spásať, čo ste pošliapali nohami, a mali piť, čo ste zamútili nohami? Preto k vám takto hovorí Pán... ja sám súdim medzi ovcou tučnou a ovcou chudou. Pretože ste všetky slabé bokmi a plecami odtískali a klali rohami, až kým ste ich nevyhnali von, nuž ochránim svoje ovce, že nebudú viac napospas a rozsúdim medzi ovcou a ovcou.

postavím nad ne jedného pastiera, ktorý ich bude pásť: svojho sluhu... on ich bude pásť, on im bude pastierom. Ja, Pán im budem Bohom... Budú vedieť, že ja, Pán, ich Boh som s nimi, oni ... sú mojím ľudom...Vy však, moje stádo, ovce mojej paše, ste ľudia a ja som váš Boh," hovorí Pán...“  (Ez 34,2-31)

 x

„Boh je trpezlivý s nimi

a zosiela na nich svoje hojné zľutovanie.

...prejavuje im svoje plné zľutovanie

a ukazuje im cestu k spravodlivosti...

Božie milosrdenstvo je pre všetkých ľudí.

Ten, ktorý má také milosrdenstvo,

poučuje a vodí ako pastier svoje stádo...

Ako pastier pasie svoje stádo,

do náručia berie,

baránky do lona dvíha,

tie, čo pridájajú, vodí...“

(Sir 18,9-13/Iz 40,11)

 x

„Miluješ ma väčšmi ako títo?

...Pas moje ovce! ...Poď za mnou!“

(Jn 21,15n)

 x

„Nasleduj ma!“

(Mt 19,21)

x

„Ja dávam svoj život...“

(Jn 10,17)

 x

Kto chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba, vezme každý deň svoj kríž a nasleduje ma... Lebo kto by si chcel život zachrániť, stratí ho, ale kto stratí svoj život pre mňa a pre evanjelium, zachráni si ho. (Lk 9,23/Mk 8,35)

 x

Ak mi niekto slúži, nech ma nasleduje! A kde som ja, tam bude aj môj služobník.“ (Jn 12,26)

 x

Ja som vinič, vy ste ratolesti. Kto ostáva vo mne a ja v ňom, prináša veľa ovocia... Toto je moje prikázanie: Aby ste sa milovali navzájom... Nik nemá väčšiu lásku ako ten, kto položí svoj život za svojich priateľov... ja som si vyvolil vás..., aby ste išli a prinášali ovocie.“ (Jn 15,5n)

 x

„Už nie som vo svete, ale oni sú vo svete... ja som ich poslal do sveta... aby svet poznal..., že ich miluješ... aby láska... bola v nich.“ (Jn 17,11n)

 x

Vstaňte, poďme... 

(Jn 14,31)

 x

   x

„Ako môžem darovať svoj život?“

 

 x

 

 x

 x

AKO SA STAŤ VODCOM SVOJHO ŽIVOTA

 x

Vyčisti si „okuliare“, ktorými sa dívaš na svet okolo seba...

Musíš pochopiť, že svet nevidíš taký, aký je, ale taký, aký je podľa teba... čiže taký, za aký ho vďaka podmienenosti prostredím považuješ. Keď popisuješ, čo vidíš, v skutočnosti vykresľuješ sám/sama seba, charakterizuješ svoje vnímanie, svoje paradigmy – čiže ak sa ty zmeníš, aj svet okolo teba sa zmení...

 x

Veď svoj život podľa „kompasu“ a nie podľa „mapy“ = urob nemenné princípy centrom svojho života...

Láska, pokora, radosť, dôveryhodnosť, čestnosť, otvorenosť... nenahradzuj nemenné princípy ich alternatívnymi životnými centrami (práca, priatelia, životný partner, rodina, peniaze, Cirkev, moje Ja, majetok...), pretože všetky tvoje vzťahy, životné lásky a prostriedky života veľmi získajú a budú sa rozvíjať ešte krajšie, plnšie, hodnotnejšie, ak založíš život nie na nich, ale na nemenných princípoch plnohodnotného života...)

 x

Pochop, že pokiaľ niečo nevlastníš, nemôžeš to skutočne dať...

Neustále sa rozvíjaj, uč sa, cvič, čerpaj... aby si postupne vlastnil kvalitné vedomosti, zručnosti, návyky, skúsenosti... múdrosť, lásku... a aby si to potom mohol darovať iným ľuďom a rozvíjať ich, milovať ich...

 x

Nauč sa rozhodovať = Vízia + Svedomie + Nadšenie + Disciplína...

Musíš sa vedieť rozhodnúť = máš víziu/sen/túžbu + prehodnotíš si to vo svedomí, necháš si poradiť, modlíš sa za to + pre túto cestu/tento čin si naozaj nadšený, pretože vieš prečo... a aj vieš začať... + máš osobnú disciplínu, aby si vytrval, aj keď to bude ťažké, aj keď ťa bude premáhať lenivosť alebo pochybnosti, pretože vieš, prečo si sa takto rozhodol a že to má veľký zmysel a je to tvoja život napĺňajúca originálna cesta... 

 x

Ži sedem (plus jeden) návykov úspešných ľudí...

 x

1. Buď proaktívny = si slobodný človek, zodpovedný za svoj život a za svoje reakcie

 x

2. Začínaj s myšlienkou na koniec = vieš kam ideš, a tak si vieš naplánovať trasu a svoje kroky

 x

3. To najdôležitejšie dávaj na prvé miesto = vieš si určiť priority a venovať sa najprv tomu najdôležitejšiemu

  x

4. Mysli spôsobom výhra – výhra = vieš nachádzať riešenia, ktoré sú dobré/výhodné pre obe strany vzťahu

x

5. Najskôr sa snaž pochopiť,  potom byť pochopený = vieš načúvať druhým s plným sústredením a s láskou

  x

6. Vytváraj synergiu (1+1=3 a viac) = chápeš, že celok je viac, než súčet jednotlivých častí, pretože medzi jednotlivými časťami vznikajú vzťahy, ktoré vytvárajú navyše úplne inú kvalitu, iný rozmer, niečo originálne, niečo tvorivé...

 x

7. Pravidelne obnovuj svoje sily vo fyzickej, mentálnej, duchovnej a spoločensko-citovej dimenzii (Sette giorni) 

= každý deň sa postupne rozvíjaj v oblasti svojich priorít a cieľov, pretože malými a vytrvalými krokmi dôjdeš nekonečne ďaleko... k naplnenému životu, k múdrosti a kompetentnosti, k splneným túžbam...

 x

8. Staň sa výnimočným človekom a vodcom druhých

a) = objav svoju hodnotu (svoje dary/talenty a svoju slobodnú voľbu) a nechaj zaznieť „svoj hlas“ (daj o sebe vedieť, angažuj sa, zapoj sa, zmeň veci vo svete...)

b) = pomáhaj ostatným objaviť ich hodnotu a inšpiruj ich, aby aj oni objavili „svoj hlas“... staň sa vodcom druhých ľudí a vzorom hodným nasledovania...

 x

x

10 OTÁZOK K UMENIU VIESŤ ĽUDÍ

...umenie viesť je zručnosť, ktorú si musíš vypestovať,

ak chceš skutočne viesť ľudí...

...všetko v živote stojí a padá na umení viesť...

 x

1. DOKÁŽEŠ POZITÍVNE OVPLYVŇOVAŤ ĽUDÍ?

= máš vplyv, pretože ti ľudia dôverujú

 x

2. DOKÁŽEŠ (SI) URČOVAŤ PRIORITY?

= vieš myslieť dopredu, vieš sa rozhodovať

a vytrvalo pracuješ na vytýčených cieľoch

 x

3. MÁŠ VNÚTORNÚ INTEGRITU?

= si dôveryhodným človekom,

(pretože si sám/sama sebou v každej situácii)

a máš jasný rebríček hodnôt, podľa ktorého žiješ

(jednota myšlienok, slov a skutkov)

x 

4. DOKÁŽEŠ VYTVÁRAŤ POZITÍVNE ZMENY?

= meníš sa najmä ty sám a tiež dokážeš motivovať druhých,

aby sa menili k lepšiemu a máš odvahu a silu

robiť potrebné zmeny vo svojej sfére vplyvu 

x

5. DOKÁŽEŠ RIEŠIŤ PROBLÉMY?

= problémy berieš ako výzvy, ktoré treba vyriešiť

(niekedy aj zmenou svojho postoja),

dokážeš nájsť najlepšie riešenie problému a uskutočniť ho

(vlastne dokážeš rozpoznať problém ešte skôr, ako sa výrazne prejaví)

 x

6. DOKÁŽEŠ PREHODNOCOVAŤ SVOJE POSTOJE?

= uvedomuješ si, že tvoje postoje ako vodcu ovplyvňujú druhých a preto sa snažíš o pozitívny postoj a otvorenosť

(vieš spracovávať aj svoje problémové pocity, myslenie, správanie)

 x

7. DOKÁŽEŠ ROZVÍJAŤ ĽUDÍ?

= úprimne sa zaujímaš o ľudí, venuješ im dostatočný čas a energiu, záleží ti na ich rozvoji, snažíš sa byť pre nich vzorom,

motivuješ ich k práci na sebe a k službe druhým

 x

8. MÁŠ VÍZIU?

= vidíš dopredu, vieš, kde smeruješ a kam ideš,

a máš schopnosť presvedčiť ľudí, aby šli s tebou

 x

9. MÁŠ OSOBNÚ DISCIPLÍNU?

= snažíš sa mať kontrolu nad sebou,

nad svojím vnútrom a nad svojím životom,

 aby si tak mohol/mohla naplno fungovať a lepšie slúžiť druhým

 x

10. ROZVÍJAŠ SVOJ TÍM?

= vieš, že najväčší potenciál sú kvalitní ľudia, ktorí tvoria tím,

dokážeš ich motivovať k rastu a k tímovej spolupráci

 x

VODCOVSTVO = CHARAKTER + KOMPETENTNOSŤ

(si kvalitný človek a si dobrý v tom, čo robíš)

 x

„Pane, nech môj život pomáha životom,

ktoré stretne pri svojej púti...“

x

x

x

x

x

x

 x

Napísal pre teba

(-: Martin "Ruksak" Krška :-)

 

nahor

 

more

Pár krátkych príbehov pre dlhé letné a ešte dlhšie zimné večery.

more

Texty pesničiek, 

ktoré najviac hrávame na chatách, 

táboroch, 

výletoch.

more

fotky

more

 

 

nahor