7

Gitarové materiály

 

•••  Animátorské materiály  •••

    TALIANČINA                                                 

more

  myšlienky
 
modlitby

  
meditácia

more

  láska a sexualita
 
výchova
   
kresťanstvo
   
rôzne

more

ponuka skautingu

výchovný systém

činnosť

more

  hry v prírode
 
hry v klubovni 
 
nápady
 
správy z akcií  

more

niekoľko drobností pre zlepšenie nálady :-)© hanadesign

Pre konanie dobra treba trošku odvahy.  don Bosco

 

PÁTER PIO

 

-         Keď strácaš čas, pohŕdaš Božím darom, prítomnosťou, ktorú On vo svojej nekonečnej dobrote necháva tvojej láske, tvojej veľkomyseľnosti.       

 

-         Vo všetkom, čo robíte, buďte vždy pokorní a žiarlivo strážte čistotu svojho srdca a čistotu svojho tela; to sú dve krídla, ktoré vás pozdvihnú k Bohu.

 

-         Neprestávaj v dobrom diele kvôli márnivým a hlúpym predtuchám. Keď sa hlupáci smejú správaniu Božích detí, smej sa tomu a nasleduj cestu správnosti.

 

-         Nestaraj sa o posmech hlupákov. Pamätaj, že svätci, ktorí vždy pohŕdali svetom a svetskosťou, skrížili plány svetu a jeho zásadám.

 

-         Vždy verne plň svoje sľuby voči Bohu a neobzeraj sa na výsmech bláznov.

 

-         Bohu sa slúži len vtedy, keď sa mu slúži podľa jeho vôle.

 

-         Vždy pamätaj, že Boh vidí všetko!

 

-         Ten, kto má dobré srdce, je vždy silný; trpí, ale skrýva svoje sily. Je utešovaný tým, že sa obetuje za svojho blížneho a Boha.

 

-         V duchovnom živote je vždy nutné ísť dopredu, nikdy nie späť; loď, ktorá zastavuje namiesto toho, aby plávala dopredu, je zrážaná späť vetrom.

 

-         Nepodnikaj žiadnu akciu, ani tu najnižšiu a nepatrnú, bez toho, že by si ju ponúkol Bohu.

 

-         Modli sa a dúfaj; nerozčuľuj sa. Úzkosť ničomu neslúži. Boh je milosrdný a začuje tvoju modlitbu.

 

-         Štúdiom kníh sa hľadá Boh, modlitbou sa nachádza.

 

-         Kto nikdy nerozjíma, je ako človek, ktorý sa nikdy nepozerá do zrkadla; preto nevie, že je neupravený a ide von tak, že vyzerá neporiadne. Ten, kto rozjíma a upiera svoje myšlienky na Boha, ktorý je Zrkadlom jeho duše, pokúša sa spoznať svoje chyby, snaží sa ich napraviť, umierňuje svoje hnutia a dáva svoje svedomie do poriadku.

 

-         Pán ti niekedy dáva pocítiť váhu kríža. Aj keď sa táto váha zdá neznesiteľná, si schopný ju uniesť, pretože Pán vo svojej láske a milosrdenstve ti podáva ruku a dáva ti silu.

 

-         Kto začína milovať, musí byť pripravený na utrpenie.

 

-         Je nutné byť silnými, aby sme sa stali veľkými; to je naša povinnosť. Život je boj, ktorý nemôže byť vynechaný, je potrebné v ňom zvíťaziť.

 

-         Neusiluj sa prekonať svoje pokušenia, pretože premáhaním by si ich mohol posilniť; pohŕdaj nimi a nelipni na nich.

 

-         Skonči s tými zbytočnými obavami. Pamätaj, že myšlienka netvorí hriech, avšak súhlas k takým veciam. Len slobodná vôľa je schopná dobra alebo zla. Keď vôľa kričí proti zvodcovi a odmieta jeho prítomnosť, nie len že tu nie je hriech, ale je tu čnosť.

 

-         Pokušenia proti viere a čistote sú diela diabla, ale neboj sa ho, len ním pohŕdaj. Dokiaľ vrieska, je to znamenie, že nevlastní tvoju vôľu.

 

-         Maj na pamäti, že čím viac ťa nepriateľ napáda, tým bližšie Bohu je tvoja duša. Premýšľaj o tom a prenikaj do tejto veľkej a utešujúcej pravdy.

 

-         Diabol je silný u ľudí, ktorí sa ho boja, ale slabý u tých, ktorí ním pohŕdajú.

 

-         Ak si uspel pri prekonávaní pokušenia, bude to mať rovnaký účinok ako má pranie špinavého prádla.

 

-         Dokiaľ zostáva kvapka krvi v našom tele, bude tam boj medzi dobrom a zlom.

 

-         Mali by sme sa veľmi snažiť stať sa svätými a slúžiť dobre Bohu a blížnemu.

 

-         Všetkými prostriedkami hľadaj samotu, ale nezlyhaj v preukazovaní lásky voči svojmu blížnemu.

 

-         Tam, kde nie je poslušnosť, nie je čnosť, kde nie je čnosť, nie je dobro a láska a kde nie je láska, nie je Boh.

 

-         Pamätaj, že základom dokonalosti je Láska; kto žije z lásky, žije v Bohu, pretože Boh je láska.

 

-         Hlavne musíte vytrvať v kresťanskej spravodlivosti a v zásadách láskavosti, čnosti, z ktorej jasne vyráža pokora; vnútorná a vonkajšia pokora, skôr vnútorná ako vonkajšia, cítená  v hĺbke skôr než stavaná na obdiv, hlboká skôr než viditeľná.

 

-         Pokora je uznanie vlastnej úbohosti; vyšší stupeň pokory je nielen uznanie svojej vlastnej úbohosti, ale láska k poníženiu.

 

-         Pravá pokora srdca je viac to, čo je cítené a prežité, než ukazované. Vždy musíme byť pokornými pred Bohom, ale nie s falošnou skromnosťou, ktorá vedie k nedostatku odvahy plodiacej nešťastnosť a zúfalstvo. Musíme o sebe zmýšľať skromne. Musíme sa považovať za horších než ktokoľvek iný.  Nepovažujte sa za lepších než ostatní.

 

-         Pokora a láska idú spoločne.

 

-         Musíte milovať, milovať, milovať nad všetko ostatné.

 

-         Láska chce byť vyjadrená.

 

-         Láska všetko zabúda, všetko odpúšťa bez výhrad.

 

-         Hriešnik, ktorý ľutuje svoje hriechy, je bližšie Bohu než spravodlivý, ktorý sa chváli svojimi dobrými skutkami.

 

-         Maj sa na pozore proti úzkosti a nepokoju, pretože najviac bránia dokonalosti.

 

-         Keď dovolíte svojej horlivosti, aby sa stala puntičkárskou a nahnevanou, zmení sa na nekľud. Nech je namiesto toho bez chýb, nech je dobrá, láskavá, pôvabná, mierna a povznášajúca.

 

-         Nestrácaj svoju energiu vo veciach, ktoré plodia starosť, úzkosť a trýzeň. Len jedna vec je potrebná. Pozdvihnúť svojho ducha a milovať Boha.

 

-         Je obtiažne stať sa svätcom. Obtiažne, ale nie nemožné. Cesta k dokonalosti je dlhá, ako je dlhý život.

 

 

 

 

 

páter Pio

 

 

nahor

 

more

Pár krátkych príbehov pre dlhé letné a ešte dlhšie zimné večery.

more

Texty pesničiek, 

ktoré najviac hrávame na chatách, 

táboroch, 

výletoch.

more

fotky

more

 

 

nahor