7

Gitarové materiály

 

•••  Animátorské materiály  •••

    TALIANČINA                                                 

more

  myšlienky
 
modlitby

  
meditácia

more

  láska a sexualita
 
výchova
   
kresťanstvo
   
rôzne

more

ponuka skautingu

výchovný systém

činnosť

more

  hry v prírode
 
hry v klubovni 
 
nápady
 
správy z akcií  

more

niekoľko drobností pre zlepšenie nálady :-)Pre konanie dobra treba trošku odvahy.  don Bosco

x

Podnety k schopnosti milovať

 x

Láska je práca.

Podstatou nelásky je lenivosť.

 x

Si divák, kritik a teoretik... bez činu...

Kde sú tvoje skutky?

 x

Múdrosť je schopnosť premýšľať

(pochybovať, hľadať súvislosti)

spojená so schopnosťou konať

(realizovať svoje rozhodnutia).

x

Kto nemiluje, nepoznal Boha,

lebo Boh je láska.

 x

 Paradox lásky:

Šťastný budeš len vtedy,

ak budeš robiť druhých šťastnými.

 x

   Osobné povolanie

= kde môžem naplno rozvinúť svoje talenty,

kde dokážem najlepšie rozdávať lásku,

kde dokážem najviac prekonávať svoj egoizmus.

 x

Tvojou dôležitou úlohou,

aby si dokázal naplno žiť svoje osobné povolanie,

je úprimné očisťovanie si hlbokých motivácií.

x 

„Prečo práve toto robím?“

„Robím teraz to, čo by som mal?“

„Je toto skutočne moje miesto?“

„Je to moja cesta?“

 x

Pri láske:

 x

„Ide mi o dobro (šťastie, uspokojenie)

a duchovný rozvoj druhého človeka?“

„Myslím v prvom rade na druhých?“

 x

„Ide mi o moje vlastné dobro

(šťastie, uspokojenie)?“

„Myslím v prvom rade na seba?“

 x

Plniť Božiu vôľu znamená milovať.

Kde je tvoje miesto?

x

Božia vôľa je milovať.

Spôsob a formu si musíš zvoliť ty sám.

Dostal si talenty, aby si to zvládol.

 x

Čoho sa bojíš?

 x

Vzťahy budujeme láskou.

Dôležité prejavy lásky:

 x

Blízkosť a pozornosť (= čas pre teba).

Láskavé slová.

Dotyky.

Skutky.

Darčeky.

 x

Dôležité prejavy odpustenia:

 x

Vyjadrenie ľútosti.

Priznanie chyby.

Prosba o odpustenie.

Vyjadrenie lásky.

Snaha o zmenu.

Láska sa túži rozdávať.

 x

Sme jedineční

a sme pre seba navzájom darom.

 x

 Urči hranice svojej láske.

 x

 Boh je láska.

„Nik nemá väčšiu lásku ako ten,

kto položí svoj život za svojich priateľov.“

Kresťanský Boh (Ježiš Kristus) má rany.

 x

Otázka na teba:

„A kde sú tvoje rany...?“

 x

Keď niekoho milujeme,

stáva sa naša láska reálnou a zjavnou

len vďaka vynaloženej námahe...

Láska vždy stojí úsilie,

bez námahy sa k nej dospieť nedá... 

x

Úmysel milovať ešte sám láskou nie je.

Rozhodujú skutky.

x

Tvoj základný ľudský výber

 x

MILOVAŤ

hľadieť na potreby iných a na ich šťastie

 x

alebo

x 

UŽÍVAŤ SI

hľadieť na seba a na svoje pohodlie

 x

(Do veľkej miery to ovplyvnil rodičovský príklad v tvojom detstve,  

aj ten negatívny, a tvoje  schopnosti vnímania a napodobňovania rodičov.

Možno je nevyhnutné, aby si nastúpil na cestu uzdravenia zranení z detstva...)

x

x

Falošné tváre lásky

 x

= zamilovanosť

(pocit romantickej lásky)

 x

= závislosť  na druhom človeku

(hľadáš vlastné uspokojenie)

 x

= „sebaobetovanie“

(pod zdaním lásky uspokojuješ svoje vlastné potreby,

túžiš robiť druhých závislými na tebe, aby si ich mohol ovládať)

 x

= súcit

(„potrebuje ma, tak mu/jej pomôžem“)

 x

= sex bez lásky

(vlastné uspokojenie, druhý len ako prostriedok rozkoše)

 x

= rozbitie iného vzťahu

(zničíš iné šťastie pre svoje vlastné egoistické túžby)

x

Prečo máš strach milovať?

x 

Vnútorne slobodný človek,

ktorý dokáže milovať,

nevyhnutne rieši problémy

(výzvy) života. (A to bolí...)

 x

= sebadisciplína (vychádza zo sebaúcty)

= láska (ako motivácia a sila ku konaniu)

 x

 Náročné podmienky k schopnosti milovať

(opakom je nečinnosť a neschopnosť)

 x

Nezávislosť

= schopnosť riskovať a rozhodovať sa sám za seba

Záväzok

= schopnosť rozhodnúť sa a prijať vážny záväzok

Konfrontácia

= úprimné a ohľaduplné ovplyvňovanie druhých s múdrosťou a pokorou („Mám pravdu a ty sa mýliš...“)

Sebaovládanie

= schopnosť prispôsobiť svoju lásku (svoje konanie) pre dobro druhého

Samostatnosť

= vedieť dokázať zachovať zdravú hranicu medzi mnou a tým druhým

 x

Nevyhnutné schopnosti, 

ak chceš skutočne milovať.

x

1. Odklad uspokojenia

„Najskôr spravím tu ťažkú/nepríjemnú časť práce.“

= osobné rozhodnutia, prekonávanie lenivosti (pohodlnosti) + láska =

 x

2. Prijatie zodpovednosti

„Áno, toto je môj problém a je na mne, aby som ho vyriešil.“

= osobné rozhodnutia, odvaha + láska =

 x

3. Oddanosť realite (pravde)

„Viem, kto som, kde sa nachádzam, kam smerujem,

prečo práve ´toto´ robím.“

= osobné rozhodnutia, sebaprijatie, pokora, odvaha, otvorenosť, vnútorná sloboda + láska =

 x

4. Hľadanie rovnováhy (vyrovnávanie extrémov)

„Som schopný vzdať sa niečoho dôležitého...

(aj keď sa tak dostávam do krízy – zdravej depresie).“

= osobné rozhodnutia, zdravé krízy, rozum nad emóciami a pudmi, hranice, vnútorný pokoj =

x

Sebaprijatie je základ,

na ktorom môžeš budovať vzťahy.

 x

Dospievanie

= cesta od narodenia 

(dar života, výzva ho naplniť)

cez egocentrizmus 

(spevnenie ega → sebaprijatie)

ku skutočnej láske 

(rozplývanie ega → darovanie sa v láske)

(...a snáď až k splynutiu s Bohom vo večnosti...)

 x

Otec + Mama = „Bohovia“ v tvojom detstve

= ako formátori a deformátori (obraz Boha)

 x

Keď utlmíš alebo potlačíš veci, 

s ktorými nechceš žiť,

v skutočnosti tým problém nevyriešiš,

pretože ho nepochováš.

Problém nie je mŕtvy, je živý.

Bude žiť a pôsobiť v tvojom vnútri.

 x

 x

Nevyriešené osobné problémy 

(potlačené nenaplnené túžby)

 (podvedome) prenášaš na iných ľudí.

(„Otvoriť“ podvedomie môže alkohol, drogy...)

 x

Tvoj problém musíš riešiť 

alebo sa s ním naučiť žiť.

Inakšie budeš celý život obmedzený

a neschopný milovať...

x

Tri základné (možno aj tvoje) emocionálne problémy,

ktoré ti môžu brániť naplno milovať.

x 

1. Úzkosť

= iracionálny strach z neznámej veci, neustály vnútorný nepokoj

= prejaví sa formou fóbie (fóbia ako ochranný systém tela)

= je následkom dlhotrvajúceho potláčania negatívnych emócií

= môže byť následkom negatívnych impulzov v prenatálnom štádiu

 x

2. Komplex viny

= neustály pocit osobného morálneho zla alebo hriešnosti

= často s (podvedomou) potrebou byť potrestaný

= je následkom tvrdého a prísneho zaobchádzania zo strany rodičov

 x

 3. Komplex menejcennosti

= neustály vnútorný pocit vlastnej bezcennosti,

nízkej osobnej hodnoty, neprijateľnosti

= prejaví sa presvedčením, že celá tvoja hodnota spočíva len v rešpektovaní túžob a pohodlia rodičov a starších ľudí

= môže byť následkom prehnane prísnej

a všetko určujúcej rodičovskej výchovy

(„všetko bude podľa mňa... musíš sa prispôsobiť...

nevyrušuj našu pohodlnosť... načo si tu... ty zlý chlapec...“)

 x

PS: Sklon vyhýbať sa problémom a s nimi spojených strastí je základným kameňom všetkých duševných chorôb... Niektorí z nás sú schopní zájsť vo svojej snahe vyhnúť sa problémom a strastiam neuveriteľne ďaleko... Budujú si dômyselné sústavy ilúzií, v ktorých potom žijú – niekedy s úplným vylúčením reálneho sveta... neuróza* je vždy náhradou oprávnenej strasti... ak sa vyhneme oprávnenej strasti (bolesti), ktorú prináša riešenie problémov, vyhýbame sa súčasne i duchovnému rastu, ku ktorému nás problémy vyzývajú.

 x

*Neuróza je funkčná psychická porucha zahŕňajúca pocity úzkosti, strachu a duševnej nerovnováhy. Nezasahuje schopnosť človeka racionálne uvažovať, dá sa preto ľahšie liečiť. Je to choroba sociálnych vzťahov a hlboko zasahuje do vzťahu neurotika k spoločnosti. Druhy najčastejších neuróz: vegetatívna (je následkom neustáleho stresu) = bolesti žalúdka, vredy, búšenie srdca..., neurasténia (je následkom perfekcionizmu alebo nadmerného vyťaženia a „nestíhania“ vo všetkých oblastiach života) = častá únava, depresie, nezvládaný hnev, silné podceňovanie sa a vzdávanie sa..., úzkostná neuróza (je následkom dlhodobého potláčania zlých emócií) = nekontrolovateľný strach z výšok, strach z možnej choroby..., obsesívno-kompulzívna neuróza (vzniká ako „ochrana“ pred silnými úzkosťami a obavami) = neustále opakované zbytočné pohyby, ktorým sa nemôže človek ubrániť, nutkavé umývanie rúk, prehnané dbanie o poriadok, nutkavé predstavy a konanie, posadnutosť... Atď. 

x

Cesta duchovného rastu je dlhá.

Ide o proces zložitý, náročný a celoživotný.

Preto je medzi nami tak málo duchovne vyzretých ľudí.

Väčšina to vzdá a ide ľahšou a pohodlnejšou cestou.

 x

„Aká... úzka cesta, čo vedie do života,

a málo je tých, čo ju nachádzajú!“

(Mt 7,14)

 x

Ak chceš skutočne milovať,

potrebuješ čerpať z milosrdnej lásky Boha.

Potom dokážeš milovať a odpúšťať (aj sebe).

Potom dokážeš robiť obyčajné veci neobyčajným spôsobom.

Potom tvoj život bude mať zmysel.

Potom naplníš svoje jedinečné poslanie na tomto svete.

Tvoj život bude náročný a radostný.

Uži si to naplno ;-)

 x

x

x

x

x

Napísal pre teba

(-: Martin "Ruksak" Krška :-)

 

nahor

 

more

Pár krátkych príbehov pre dlhé letné a ešte dlhšie zimné večery.

more

Texty pesničiek, 

ktoré najviac hrávame na chatách, 

táboroch, 

výletoch.

more

fotky

more

 

 

nahor