7

Gitarové materiály

 

•••  Animátorské materiály  •••

    TALIANČINA                                                 

more

  myšlienky
 
modlitby

  
meditácia

more

  láska a sexualita
 
výchova
   
kresťanstvo
   
rôzne

more

ponuka skautingu

výchovný systém

činnosť

more

  hry v prírode
 
hry v klubovni 
 
nápady
 
správy z akcií  

more

niekoľko drobností pre zlepšenie nálady :-)Pre konanie dobra treba trošku odvahy.  don Bosco

 

POKORA

 7

- Rob toľko dobra koľko len môžeš, ale tak ticho, ako len môžeš. (Ch.Dickens)

 

- Pokora nie je podriadenosť voči ľuďom, ale voči Bohu. (Exupéry)

 

- Na kolenách všetko vyzerá ináč. (A.Dermek)

 

- Pokora srdca nežiada, aby si sa pokoroval, ale aby si sa otvoril. Práve ona je kľúčom k zmene. Až potom môžeš dávať a prijímať. (Exupéry)

 

- Ak nebudeš mnoho očakávať, budú sa ti zdať aj malé veci veľkými. (Platón)

 

- Nakoľko si pokorný zistíš z toho nakoľko si veselý. (P.Rosso)

 

- Usilujte sa vždy spájať lásku s pokorou.  (sv. F. Saleský)

 

- O Bohu zmýšľajte s vierou, o blížnom s láskou, o sebe s hlbokou pokorou. O Bohu rozprávajte s úctou, o blížnom, ako by ste chceli, aby sa hovorilo o vás, o sebe hovorte pokorne alebo mlčte.  (don Bosco)

 

-  Pokora, ak je skutočná, je prinajmenšom práve tak znakom vnútornej sily ako odvaha. (V.E.Frankl)

 

- Byť objektívny, používať svoj rozum je možné len vtedy, keď človek dospeje k pokore, keď sa zbaví detinských snov o vševedúcnosti a všemohúcnosti. (E.Fromm)

 

- Pokorný, i keď sa mu dostane zahanbenia, uchová si pokoj, lebo sa spolieha na Boha a nie na svet. (Kempenský)

 

- Kto sa pokladá za menšieho a nehodnejšieho než všetci ostatní, stáva sa takto spôsobilejším prijať väčšie dary. (Kempenský)

 

- Vaša pokora nech je šľachetná a veľkodušná. Nech nerobí nič pre chválu, ale nech zo strachu pred chválou dobro ani nezanedbáva.  (sv. F. Saleský)

 

- Správajme sa skromne aj keď sme sami. Vždy sme totiž  v prítomnosti Boha.  (sv. F. Saleský)

   

 

 

nahor

more

Pár krátkych príbehov pre dlhé letné a ešte dlhšie zimné večery.

more

Texty pesničiek, 

ktoré najviac hrávame na chatách, 

táboroch, 

výletoch.

more

fotky

more

 

 

nahor