7

Gitarové materiály

 

•••  Animátorské materiály  •••

    TALIANČINA                                                 

more

  myšlienky
 
modlitby

  
meditácia

more

  láska a sexualita
 
výchova
   
kresťanstvo
   
rôzne

more

ponuka skautingu

výchovný systém

činnosť

more

  hry v prírode
 
hry v klubovni 
 
nápady
 
správy z akcií  

more

niekoľko drobností pre zlepšenie nálady :-)© hanadesign

Pre konanie dobra treba trošku odvahy.  don Bosco

 

Pokyny meditácii

 

Meditácia je vlastne opakom činnosti. Pri meditácii sa o nič neusilujeme, ani nič nekonáme. Len sa nechávame unášať realitou, nechávame ju na seba pôsobiť, prenikať do nášho vnútra, prežívame ju a splývame s ňou. Aby sme to dosiahli, majme na pamäti nasledovné:

 

Vyberme si tiché miesto: v hluku sa dá tiež meditovať, to je pravda, ale zo začiatku je ticho veľmi dôležité.

 

Zabezpečme si pokoj a čas: poprosme svoju rodinu, aby nás počas meditácie nerušili. Doprajme si dostatok času (aspoň 20 minút) a aby sme sa nemuseli stresovať, pokojne si natiahnime budík.

 

Začnime relaxáciou: pomôže nám naladiť sa na meditatívnu „vlnu“.

 

Neusilovať sa: Ak sa v meditácii budeme o niečo usilovať, spoľahlivo ju zničíme. Meditácia je najskôr niečo ako stav otvorenia sa a očakávania – v mlčaní a úplnom pokoji. Nesnažme sa preto silou – mocou niečo prežívať. Jednoducho zostaňme tak, ako sme a čakajme!

 

Nekontrolovať sa: meditovať znamená vzdať sa kontroly nad tým, čo sa v nás bude diať a nechať všetkému voľný a nepredvídateľný priebeh.

 

Nebojovať s myšlienkami: pri meditácii nemyslíme na nič, iba mlčky vnímame. Napriek tomu ale budeme mať zo začiatku problémy s roztržitosťou. Ako na ňu reagovať? Určite nie tak, že budeme myšlienky, ktoré nám lietajú po mysli, potláčať a bojovať s nimi. Ak totiž s niečím bojujeme, tak na to v prvom rade myslíme a potom následne aj niečo konáme – ale meditácia znamená nemyslieť a nekonať! Preto jednoducho nechajme myšlienky a obrazy nášho podvedomia, nech si plynú a vôbec si ich nevšímajme a nevenujme im žiadnu pozornosť!

 

Ponorme sa: pokúsme sa počas meditácie úplne splynúť s tým, nad čím meditujeme (hudba, obraz, myšlienka...) a doslova to prežiť: nielen vidieť, nielen počuť, ale prežiť! Dotknúť sa toho hĺbkou srdca!

 

 

je vhodné meditovať vždy v rovnakom čase, na rovnakom mieste – v prírode, na rovnakom mieste v izbe, v kostole,...

 

treba si vytvoriť prostredie bez rušivých vplyvov

 

je lepšie meditovať pravidelne a kratšie (napr. 20 minút), ako nepravidelne a dlho

 

pri začiatkoch v meditácii si urči kratší čas, ale neúprosne ho dodržuj

 

žalúdok by nemal byť plný a oblečenie by nemalo byť tesné

 

sedieť by sa malo pohodlne, ale vzpriamene, bez pohybu, oči kľudne spočívajú na jednom mieste

 

dýchame zhlboka a kľudne

 

mlčanie nie je len nehovorenie, ale vedomé prežívanie ticha...

 

nahor

more

Pár krátkych príbehov pre dlhé letné a ešte dlhšie zimné večery.

more

Texty pesničiek, 

ktoré najviac hrávame na chatách, 

táboroch, 

výletoch.

more

fotky

more

 

 

nahor