7

Gitarové materiály

 

•••  Animátorské materiály  •••

    TALIANČINA                                                 

more

  myšlienky
 
modlitby

  
meditácia

more

  láska a sexualita
 
výchova
   
kresťanstvo
   
rôzne

more

ponuka skautingu

výchovný systém

činnosť

more

  hry v prírode
 
hry v klubovni 
 
nápady
 
správy z akcií  

more

niekoľko drobností pre zlepšenie nálady :-)Pre konanie dobra treba trošku odvahy.  don Bosco

x

Aký je tvoj postoj

a aká je tvoja služba – tvoje poslanie?

 x

Tvoje správanie závisí na tvojom postoji.

Tvoj vnútorný postoj určuje tvoje vonkajšie správanie.

(Pretvarovať sa nedá dlhodobo...)

 x

Aký máš postoj k službe? Aký máš postoj k úlohe pomôcť niekomu posunúť sa ďalej, pomôcť niekomu tebe zverenému rozvinúť jeho osobný potenciál, pomôcť druhému zvládnuť niečo preňho náročné?

 x

Výsledky tvojho snaženia závisia na tvojom postoji.

 x

 x

:-(      „Toto sa nedá...“     

:-)       „Skúsime s tým niečo urobiť, niečo vymyslíme.“

 x

:-(      „Musím to robiť, lebo to nemá kto robiť...“

:-)       „Chcem to robiť, pretože je to dôležité.“

:-)       „Prepáč, ale nemám záujem, moje miesto je inde.“

 x

:-(      „Som neschopný, nemám na to...“

:-)       „Spravím všetko, čo je v mojich silách.“

 x

:-(      „Oni to chápu zle, ja to vidím lepšie, čo už, nespravím nič...“

:-)       „Pokúsim sa ponúknuť im môj pohľad na vec.“

 x

:-(      „Nevedia to, sú to šmatláci...“

:-)       „Nevedia to, idem ich to naučiť.“

 x

:-(      „Som vodca/animátor, som šéf, ja rozkazujem...“

:-)       „Som vodca/animátor, chcem ti pomôcť k úspechu.“

 x

:-(      „Som vodca/animátor, mali by ste si ma vážiť...“

:-)       „Som vodca/animátor, záleží mi na tebe.“

 x

:-(      „Toto je moja funkcia, moja ´hodnosť´, zaslúžim si to...“

:-)       „Toto je moje poslanie, snažím sa ho (s láskou) naplniť.“

 x

 x

„Vďaka svojmu postoju vidia niektorí ľudia

problémy v každej príležitosti, zatiaľ čo druhí

vidia príležitosť v každom probléme.“

(J. Maxwell)

 x

Dôležitá životná zásada: vždy byť otvorený hľadaniu! Neuzavrieť sa v istote! Nevyhlasovať „dogmy“ – tak o tomto sa nediskutuje, toto sa určite nedá, to je jasné, to sme definitívne vyriešili, toto sme definitívne pochopili... Nič na tomto svete nie je definitívne, všetko nemôžeme nikdy pochopiť, všetko nedokážeme vyriešiť. (Aj toto moje tvrdenie je len moje osobné presvedčenie z mojej osobnej skúsenosti.) Nikdy nemáš v ničom úplnú istotu...

Preto je tu v živote aj vo viere veľký priestor pre dôveru.

Snaž sa byť dôveryhodný a tým aj viac pravdivý.

 x

Ak sa uzavrieš v „istote“ (názorovej, náboženskej atď.) a uzavrieš sa vnímaniu nových podnetov, chápaní, súvislostí – výsledkom bude skôr či neskôr neúspech! Buď otvorený (aj pre Božie konanie v tvojom srdci).

 x

Na tomto svete nie je žiadna istota.

Je tu len príležitosť.

(D. MacArthur)

x 

Hľadaj vždy možnosti „ako sa to dá“.

  x

Máš istotu, že konáš dobro?

Nie.

Ale máš príležitosť konať dobro tak, ako najlepšie vieš...

 x

Máš istotu, že žiješ skutočne podľa Evanjelia?

Nie.

Ale máš príležitosť skúsiť to a rozvíjať sa v láske...

 x

Máš istotu, že si niečo pochopil?

Nie.

Ale máš príležitosť hľadať a nachádzať...

 x

Máš istotu, že si dobrý v tom čo robíš?

Nie.

Ale máš príležitosť každodenne sa stávať lepším a lepším...

 x

Máš istotu, že začneš cvičiť zajtra?

Nie.

Ale máš príležitosť začať teraz, hneď...

 x

Máš istotu, že ti druhí dôverujú?

Nie.

Ale máš príležitosť byť dôveryhodným...

x

Máš istotu, že si dobrý vodca/animátor/tútor?

Nie.

Ale máš príležitosť ukazovať svojim konaním, prístupom, výsledkami, že si na správnom mieste a že ti na ľuďoch, ktorí sú ti zverení, naozaj záleží, že ich chceš sprevádzať a že ich máš rád...

 x

x

Tvoj postoj na začiatku nejakého projektu

ovplyvní jeho výsledok (dobrý či zlý) viac,

než čokoľvek iné.

 x

„Správny postoj na začiatku zaisťuje úspech na konci.“

(J. Maxwell)

 x

„Človek, ktorý pristupuje k životu úplne pozitívne, nie je vždy pochopený. Je to človek, ktorý na rozdiel od väčšiny ostatných neprijíma obvyklé obmedzenia. Nie je ochotný prijať ´prijaté´ len preto, že je to prijaté. Na obmedzujúce podmienky reaguje otázkou ´prečo´, a nie súhlasom ´tak dobre´. Aj on v živote spoznal rôzne obmedzenia. Nemá toľko schopností, že by nemohol neuspieť. Než sa však vzdá, je odhodlaný vyskúšať všetky možnosti.“

(J. Maxwell)

 x

Postoj je vnútorný pocit vyjadrený správaním. Preto je možné postoj vidieť, bez toho aby bolo vyrieknuté jediné slovo... Zo všetkých vecí, ktoré na sebe nosíme, je najdôležitejší náš výraz... obvykle odráža naše vnútorné pocity... Aj keď neposudzujeme druhých podľa ich výrazu, veľakrát je ich správanie ´oknom do duše´.“

(J. Maxwell)

 x

A keďže sa postoj prejavuje v tvojom výraze, v tvojich pohyboch, býva často nákazlivý. V dobrom, aj v zlom. Ako pôsobíš na druhých? Povzbudzuješ ich (aj nechtiac) alebo ich kazíš (aj nechtiac)? Pozri sa na seba, na svoj výraz v tvári, zamračenosť alebo úsmev, očakávanie alebo uzavretosť, beznádej alebo dôvera... Aký máš postoj? Aký je tvoj každodenný život? Aký obraz o sebe a svojom postoji ponúkaš ľuďom okolo teba? Svojim postojom utváraš svoje prostredie – duševné, citové, materiálne, duchovné. Aké prostredie tvoríš okolo seba, v rodine, v partii priateľov?

 x

„To, čo sa deje v našom vnútri,

čoskoro ovplyvní to,

čo robíme vo vonkajšom svete.“

(J. Maxwell)

 x

 „Je nemožné prispôsobiť všetky situácie tak,

aby vyhovovali nášmu životu.

Je však možné prispôsobiť naše postoje.“

(J. Maxwell)

 x

Príbeh:

Dedko a babka boli na návšteve u svojich vnúčat. Dedko si poobede trošku zdriemol a deti mu natreli fúzy smradľavým syrom. Keď sa prebudil, začal okolo seba čuchať. „Táto izba ale smrdí...“ vyhlásil a odišiel do kuchyne. Keď hneď zistil, že kuchyňa tiež smrdí, vyšiel z domu, aby sa nadýchal čerstvého vzduchu. Na jeho prekvapenie to nebolo lepšie ani tam. A preto vyhlásil, že „celý svet smrdí...“

 x

Cez aké „okuliare“ sa pozeráš na život a na ľudí okolo teba?

 x

Aký je tvoj postoj?

Pozitívny či negatívny?

 x

Si šťastný?

 x

„Všetci sme osobne zodpovední za svoj názor na život...

čo sa nám stane, to do značnej miery závisí

na našom postoji k životu.“

(J. Maxwell)

 x

„Ak je váš postoj k svetu vynikajúci,

dosiahnete vynikajúcich výsledkov.“

(J. Maxwell)

 x

„Svet si ide svojou cestou.

Prijatie zdravého postoja má oveľa väčší vplyv

na nás než na spoločnosť.

Zmena nepríde od druhých.

Musí vyjsť z nás samých.“

(J. Maxwell)

 x

Tvoje vzťahy k ľuďom závisia na tvojom postoji.

Tvoj životný úspech/neúspech závisí na tvojom postoji.

 x

„Pozitívne mysliaci človek si uvedomuje,

že cesta je rovnako zábavná a zaujímavá ako cieľ.“

 x

 x

Si na ceste. Užívaj si to. A snaž sa niekam dôjsť. 

Spolu s druhými.

 

 

nahor

 

more

Pár krátkych príbehov pre dlhé letné a ešte dlhšie zimné večery.

more

Texty pesničiek, 

ktoré najviac hrávame na chatách, 

táboroch, 

výletoch.

more

fotky

more

 

 

nahor