7

Gitarové materiály

 

•••  Animátorské materiály  •••

    TALIANČINA                                                 

more

  myšlienky
 
modlitby

  
meditácia

more

  láska a sexualita
 
výchova
   
kresťanstvo
   
rôzne

more

ponuka skautingu

výchovný systém

činnosť

more

  hry v prírode
 
hry v klubovni 
 
nápady
 
správy z akcií  

more

niekoľko drobností pre zlepšenie nálady :-)Pre konanie dobra treba trošku odvahy.  don Bosco

x

Meditka

 x

Povolanie apoštolov

 x

Mt 4, 18

 x

Keď raz kráčal popri Galilejskom mori, videl dvoch bratov, Šimona, ktorý sa volá Peter, a jeho brata Ondreja, ako spúšťajú sieť do mora; boli totiž rybármi. I povedal im: "Poďte za mnou a urobím z vás rybárov ľudí." Oni hneď zanechali siete a išli za ním. Ako šiel odtiaľ ďalej, videl iných dvoch bratov, Jakuba Zebedejovho a jeho brata Jána, ako na lodi so svojím otcom Zebedejom opravujú siete, aj ich povolal. Oni hneď zanechali loď i svojho otca a išli za ním.“

 x

x

Peter, Jakub a Ján boli ľuďmi svojej doby. Svietili si fakľami alebo sviečkami, chodievali všade len pešo. Ja som Pane človekom svojej doby. Vozím sa v autobuse, pozerám telku, surfujem na nete. Oni traja boli rybármi. Ja som študent (alebo pracujúci). Jakub a Ján pracovali so svojim otcom, starým Zebedejom. Ja mám doma svojich rodičov a súrodencov. Neboli to žiadne hviezdy. Boli obyčajní rybári. Nerobili nič zvláštne, žiadne zázraky, neboli nadmieru inteligentní, ani supersilní, ani bohatí, ani slávni, ani mocní. Boli to obyčajní ľudia. Vlastne tak ako ja. A ty si ich povolal za svojich učeníkov a nasledovníkov. Jednoducho si ich  pozval: "Poďte za mnou a urobím z vás rybárov ľudí."  Platí toto tvoje pozvanie pre všetkých obyčajných ľudí? Platí aj pre mňa?

 

 

 x

sluha všetkých

 x

Mt 20, 20-28

 x

Vtedy k nemu pristúpila matka Zebedejových synov so svojimi synmi, poklonila sa a o čosi ho prosila. On sa jej opýtal: "Čo chceš?" Vravela mu: "Povedz, aby títo moji dvaja synovia sedeli v tvojom kráľovstve jeden po tvojej pravici a druhý po ľavici." Ježiš odpovedal: "Neviete, čo žiadate. Môžete piť kalich, ktorý mám ja piť?" Oni mu vraveli: "Môžeme." On im povedal: "Môj kalich budete piť, ale dať niekomu sedieť po mojej pravici alebo ľavici nepatrí mne; to dostanú tí, ktorým to pripravil môj Otec." Keď to počuli ostatní desiati, namrzeli sa na oboch bratov. Ježiš ich zavolal k sebe a povedal: "Viete, že vládcovia národov panujú nad nimi a mocnári im dávajú cítiť svoju moc. Medzi vami to tak nebude. Ale kto sa medzi vami bude chcieť stať veľkým, bude vaším služobníkom. A kto bude chcieť byť medzi vami prvý, bude vaším sluhom. Ako ani Syn človeka neprišiel dať sa obsluhovať, ale slúžiť a položiť svoj život ako výkupné za mnohých."

 x

 x

Pane, Jakub a Ján túžili získať moc nad ostatnými. Chceli mať autoritu, chceli byť tými, ktorí rozkazujú,  ktorí žnú slávu a sú neustále v žiary reflektorov a sedia na najčestnejšom mieste. Chceli byť mocnejší a slávnejší ako ich priatelia a oveľa viac mocnejší a slávnejší ako bežní ľudia.

 x

Pane, neskrýva sa aj v mojom srdci takáto túžba? Neprejavuje sa táto túžba občas (alebo často) v tom, čo robím? V tom, keď chcem rozkazovať druhým… keď sa snažím ukázať, že som lepší ako ostatní… keď sa chcem ukázať ako hviezda… keď nerešpektujem druhých… keď iných ponižujem, vysmievam sa im a seba povyšujem… keď...

 x

Čo mi na to hovoríš Ty, Pane? "Viete, že vládcovia národov panujú nad nimi a mocnári im dávajú cítiť svoju moc. Medzi vami to tak nebude. Ale kto sa medzi vami bude chcieť stať veľkým, bude vaším služobníkom. A kto bude chcieť byť medzi vami prvý, bude vaším sluhom."

 x

Čo to znamená pre mňa?

 

 

 

 

 

 (Spracoval Rado Bros)

 

nahor

 

more

Pár krátkych príbehov pre dlhé letné a ešte dlhšie zimné večery.

more

Texty pesničiek, 

ktoré najviac hrávame na chatách, 

táboroch, 

výletoch.

more

fotky

more

 

 

nahor