7

Gitarové materiály

 

•••  Animátorské materiály  •••

    TALIANČINA                                                 

more

  myšlienky
 
modlitby

  
meditácia

more

  láska a sexualita
 
výchova
   
kresťanstvo
   
rôzne

more

ponuka skautingu

výchovný systém

činnosť

more

  hry v prírode
 
hry v klubovni 
 
nápady
 
správy z akcií  

more

niekoľko drobností pre zlepšenie nálady :-)Pre konanie dobra treba trošku odvahy.  don Bosco

x

Pozornosť

 x

„Prítomná chvíľa je teraz.“

 x

„Všetko, čo sa na tomto svete odohrá, čo prežívame, počujeme, myslíme, cítime, sa deje v prítomnom okamihu, teraz. Nič sa nedeje v minulosti alebo v budúcnosti. Minulosť je obyčajnou spomienkou na uplynulé teraz. Rovnako je to s budúcnosťou – je to očakávanie alebo predstava, ktorú máme teraz... Jedinou skutočnosťou je teraz. Len tento kratučký okamih, tento bezčasový moment medzi tým, čo bolo, a tým čo bude, je život v pravom zmysle slova... Ľudská sloboda spočíva práve v tom, že... vieme určovať a utvárať svoj život práve v súčasnom teraz... Tu a teraz... Stačí, aby sme boli v pokoji, vedome a sústredene pri tom, čo práve robíme. Dostávame sa tak do styku so sebou samými, s vlastnou dušou.“ (A.Grün)

 x

Podstatou duchovného prežívania života

je POZORNOSŤ.

 x

...byť pozorný na to, čo práve robím...

... byť pozorný na to, čo práve prežívam...

...byť pozorný na to, s kým sa práve rozprávam...

...byť pozorný na potreby druhých...

...byť pozorný na úžasné chvíle a zázraky okolo nás...

...byť pozorný na ticho a Božiu prítomnosť...

...byť pozorný na lásku...

 x

Naučiť sa pozornosti sa môžeš každodennou rannou tichou meditáciou - prebývaním „len tak“ v Božej prítomnosti. Je návodom na to, ako prebývať v „teraz“, čo vedie k pokoju, po ktorom tak veľmi túžiš. Vyzerá to ako „neefektívne využitý čas“, z pohľadu človeka - stroja. Ale z pohľadu človeka s telom a dušou je to zmysluplný, opojný a dôležitý čas, naplnený zmyslom. (Škodlivým návykom, ktorý ťa často vyrušuje, je potreba stále myslieť, analyzovať, plánovať, a tiež sú to starosti o budúcnosť, pri ktorých opúšťaš prítomné teraz.)

 x

 x

Buď tam, kde si teraz.

 x

Ak pracuješ, pracuj teraz, sústreď sa na prácu

ako na zmysel a náplň času tu a teraz.

x

Ak študuješ, študuj teraz,

sústreď sa na štúdium

ako na zmysel a náplň času tu a teraz.

 x

Ak sa modlíš, modli sa teraz, sústreď sa na modlitbu

ako na zmysel a náplň času tu a teraz.

x 

Ak hráš hudbu, sústreď sa na hranie hudby

ako na zmysel a náplň času tu a teraz.

x 

Sústreď sa.

Užívaj si prítomnú chvíľu.

Ži naplno prítomnosťou.

 x

Vyber si cestu, ktorá je náročnejšia a dlhšia.

Potrebuješ poznať cieľ, aby si vedel, kam smeruješ.

Potrebuješ odvahu a pokoru, aby si dokázal napredovať.

Život je beh na dlhé trate.

No ty sústreď svoju pozornosť na ten najbližší krok.

A uži si ho.

 x

Nezľahčuj si cestu.

(Je to dnešná choroba mladých ľudí,

a možno aj ty si už nakazený!)

Výhovorkami a skratkami oklameš len sám seba.

Ži naplno a zmysluplne. Je to náročné.

Ale len tak si to užiješ.

 x

„Vždy sa vyskytnú veci, ktoré vám nebudú po srsti a budete sa musieť s nimi vyrovnať. Lenže dnes majú  mladí tendenciu pri prvej príležitosti to vzdať a zabaliť. Vnímam to ako také celoživotné hľadanie seba samého bez schopnosti zaťať sa a niečo si pre svoje šťastie vytrpieť.“ (A.Bérešová)

x
Dobre zváž, čo je podstatné a čo je tvojím poslaním.

Čomu a komu chceš venovať veľa času a veľa energie.

A potom... buď v tom naplno, s plnou pozornosťou.

 x

„Život sám je veľkou šancou.

Obchádzame sa s ním,

ak už vieme len plánovať a myslieť,

namiesto toho, aby sme žili.“

(A.Grün)

x

„Tvoje bohatstvo nespočíva v tom, čo vlastníš,

ale v tom, čo dokážeš vychutnať.“

(Ph.Bosmans)

 x

 x

V malej osade istej krajiny žil starý mudrc. Mal deväťdesiat rokov a sršal šťastím a spokojnosťou. Ktosi mu povedal: Žiješ veľmi dlhý, šťastný život...“ Starec mocne potiahol zo svojej fajky a povedal: „Ty však ži iba jeden deň.“ Toto ho naučil život.

 x

 „Ži iba jeden deň: dnešok!

x 

Aby si naozaj žil,

musíš žiť dnes.

Život je krátky.

A rýchlo plynie.

Ak nežiješ dnes,

stratil si deň.

Nezarmucuj svojho ducha

obavami a starosťami

o zajtrajšok.

Nenapĺňaj svoje srdce

biedou včerajška.

 x

Žiť dnes.

 x

S radosťou spomínaj na dobrá včerajška,

pokojne snívaj o pekných veciach,

ktoré by ťa mohli stretnúť zajtra.

Ale nestrácaj sa ani vo včerajšku,

ani v zajtrajšku.

 x

Ži dnes!“

x 

(Ph.Bosmans)

 

 

 

x

Napísal pre teba

(-: Martin "Ruksak" Krška :-)

 

nahor

 

more

Pár krátkych príbehov pre dlhé letné a ešte dlhšie zimné večery.

more

Texty pesničiek, 

ktoré najviac hrávame na chatách, 

táboroch, 

výletoch.

more

fotky

more

 

 

nahor