7

Gitarové materiály

 

•••  Animátorské materiály  •••

    TALIANČINA                                                 

more

  myšlienky
  modlitby

  
meditácia

more

  láska a sexualita
 
výchova
   
kresťanstvo
   
rôzne

more

ponuka skautingu

výchovný systém

činnosť

more

  hry v prírode
 
hry v klubovni 
 
nápady
 
správy z akcií  

more

niekoľko drobností pre zlepšenie nálady :-)© hanadesign Pre konanie dobra treba trošku odvahy.  don Bosco

 

Predmanželská sexualita

 

Predmanželský vzťah

 

Prirodzenou súčasťou manželstva je sexuálny život. Snáď odtiaľ vychádza značne rozšírený názor, že ľudia, ktorí vstupujú do manželstva by sa mali poznať aj po sexuálnej stránke. Mnohí sa aj nazdávajú, že v dnešnej dobe ani neexistujú ľudia, ktorí by pred sobášom nemali pohlavný styk. Je naozaj pravdou skutočnosť, že mnohé páry do manželstva už vstupujú so sexuálnou skúsenosťou. V spoločnosti sa vytvára atmosféra, že to tak má byť... Sex sa propaguje skryte alebo aj celkom verejne takmer všade: v literatúre, v kinách, v divadlách, v televízii – inscenáciami počnúc a reklamou na šampón končiac.

 

Filmy a televízia ponúkajú pohlavný styk v 85 percentách už po krátkej známosti. Hrdinovia z obrazoviek striedajú svojich partnerov. A nielen oni. Podobne je to aj v bežnom živote. Neviazaný sex sa šíri, ale šíria sa aj choroby (AIDS, syfilis a iné pohlavné choroby). Následkom nich sa rozbíjajú rodiny, množí sa počet potratov, pričom trpia najmä nevinné deti. Prostitúcia, homosexualita sú už bežnou záležitosťou. Predáva sa ľudská dôstojnosť! Telo sa stáva tovarom; dokonca sa to praktizuje organizovane.

 

Väčšina mladých ľudí si myslí, že sexuálne by sa malo začať žiť už pred manželstvom:

 

„Je nemožné, aby sexuálne neskúsený človek vstúpil do manželstva! Treba si to vopred vyskúšať!“– tak tvrdia mnohí. „Čo je na tom zlé? Prečo si myslíte, že Boh si praje, aby bol sex vyhradený iba pre manželstvo? Prečo by som mal čakať na ten „pravý“ čas a osobu? Ak sa máme radi, berieme to vážne a úprimne, prečo by sme mali čakať, až budeme formálne zosobášení?“

 

Dá sa niečo namietať proti predmanželskému sexu, keď sa dvaja ľudia majú radi? Alebo by bolo dobré počkať, kým sa neuzavrie manželstvo?

 

A prečo nie? – azda sa opýtaš. Veď je to celkom prirodzené, ak chceme, aby nás mal niekto rád. Možno ti tvoji priatelia hovoria, že predmanželský pohlavný styk je zábava a keď sa ti niekto naozaj páči, dôvernosť je úplne prirodzená. Niektorí dokonca povedia, že muž a žena sa prejavia práve pohlavným stykom. Možno nechceš vyzerať čudne, a preto si myslíš, že by si mal pohlavný styk vyskúšať.

 

Mnohí si takú otázku ani nekladú, mysliac si, že všetko je dovolené a Cirkev s prikázaním „nezosmilníš“ je jednoducho staromódna a nechce dopriať dvom zamilovaným mladým ľuďom, aby naplno rozvinuli svoju lásku, aby sa skutočne spoznali.

 

Keď si človek kúpi počítač, magnetofón alebo auto, dá si ich predviesť a celkom samozrejme si preštuduje návod na použitie, prípadne si nájde niekoho, kto ho naučí, ako s takou drahou vecou správne zaobchádzať. Rady výrobcu nepovažuje za hlúposti, či zbytočnosti alebo obmedzovanie svojej slobody, ale sa ich snaží čo najsvedomitejšie dodržiavať. Je si plne vedomý, že ich dodržiavanie je podmienkou a zárukou spoľahlivosti veci, ktorú si kúpil.

 

Keď však ide o život a o jeho prameň v ľudskej pohlavnosti, tu akoby človek stratil celú svoju logiku a múdrosť. Prečo by mal dodržiavať Božie prikázania, staré už niekoľko tisícročí? Predsa toľkí ich nedodržiavajú a žijú si celkom spokojne.

 

My veriaci vieme, že náš život pochádza od Boha a Boh mu najlepšie rozumie, vie aké pravidlá treba dodržať, aby tento život bol plným a šťastným životom.

 

 

V dnešnej dobe mnoho mladých ľudí nezachováva predmanželskú čistotu a veľmi veľa mladých ľudí ide do manželstva „lebo sú donútení tehotenstvom“.

 

 

Prečo je to tak?

 

Je mnoho príčin, ktoré sa vzťahujú na takýto stav veci. Tu sú niektoré z nich:

 

-   propagovanie sexuálnej slobody

- urýchlené telesné dospievanie dnešnej mládeže pri oneskorenom dospievaní psychicko-spoločenskom a pri oneskorenom osamostatňovaní sa, čo spôsobuje dlhotrvajúce sexuálne napätia

-   rozšírená pornografia

-   negatívny vplyv televízie

-   hudba určitého druhu a tanec

-   nedostatky vo výchove k čistote a láske v rodine

 

Naša spoločnosť je silno zameraná na konzum. Človek často chce konzumovať – využiť všetko pre vlastné, egoistické dobro. Aj samotný partnerský vzťah. Preto motívom pre vytvorenie vzťahu býva často egoizmus. Vzťah chce egoisticky „konzumovať“, mať pre seba. Vidíme to na uliciach, diskotékach, ako naoko „zaľúbená dvojica“ užíva, konzumuje vzťah. Dvojica stratila záujem o okolitý svet. Vášeň ich oslepila, ba zatemnila aj ich vzťah lásky. Ani partnera „nevidia“. Vidia a milujú iba svoje telo. Partnerský vzťah je udržiavaný iba sexom, nie láskou. Takíto dvaja si v mnohých veciach nerozumejú.  Majú iné názory. Často sa hádajú. Už dávno by sa boli rozišli; ak tak neurobili, tak len kvôli sexu.

 

Masmédiá natoľko zjednodušujú ponímanie lásky a pohlavného života, že akýkoľvek – i nemorálny – sexuálny prejav spájajú s láskou. Vyjadrené matematicky:  sex = láska.

 

Zobrazovanie partnerských vzťahov medzi mužom a ženou v televíznom vysielaní je veľmi úbohé, duchovne prázdne. Neraz sa cez sympatických hrdinov darí vkladať do podvedomia ľudí falošné a vo svojich dôsledkoch nebezpečné normy správania sa. Všetci poznáme zákonitosť, že stokrát opakovaná lož sa raz stane pravdou. Teda stokrát predkladaný model správania sa napokon spoločnosť tiež prijme ako normu. Ak sa premietne sto filmov, v ktorých sa predmanželská sexuálna aktivita naservíruje v romantickom opare úplnej samozrejmosti, v ktorých sa manželská nevera prezentuje v atmosfére dráždivej zhovievavosti, v ktorých sa nechcené tehotenstvo rieši s jednoduchým „dáme TO preč“ – potom niet divu, že sa v obrovskej časti populácie mnohé mravne neprípustné javy ponímajú prinajmenšom ako čosi, čo „patrí k životu“ a pre čo musí mať „moderný človek“ pochopenie.

 

Televízia a audiovizuálna produkcia veľmi negatívne formujú prirodzený postoj mladého človeka k sexualite, k úcte k životu, k dôstojnosti ženy, k morálnym zásadám... Každému je jasné, že televízia si pre svoju existenciu a funkčnosť vyžaduje obrovské sumy. Kto má dnes peniaze – a má ich veľa – môže mať v televízii vplyv.

 

Literatúra a tlač doslova zaplavujú dnešného človeka na každom kroku. Mnohé časopisy vnucujú mladým ľuďom istý spôsob chápania sexuality, lásky a intímneho života.

 

Koncerny na výrobu antikoncepčných tabletiek investujú do týchto časopisov, lebo majú dobre podložené prognózy, podľa ktorých po čase zarobia na svojich výrobkoch. Nemorálne časopisy im po istom čase získajú budúcich klientov antikoncepcie. Žiaľ, neraz to vo svete ide podľa zásady: „Čím skazenejšia mládež, tým viac zarobíme.“

 

Proti takejto diabolskej taktike boja nejestvuje zodpovedný model pozitívnej defenzívy. Treba to priznať, aby sme si nezakrývali oči. Jedinou účinnou ochranou proti tejto mašinérii je život vo viere, ktorá dáva každému silu prekonať seba samého. Tieto prostriedky ponúka Cirkev, ale žiaľ, táto jej ponuka mnohým nevyhovuje, je pre nich nestráviteľná - pretože si vyžaduje sebaovládanie a obetu. Šíritelia spomínaných jedov ponúkajú ružovú, až rajskú náladu. Ak mladý človek ide za týmito hlasmi a navykne si na omamný spôsob života, veľmi ťažko sa dostane do normálneho stavu. Postupne ho drogy zničia, urobia z neho úbohú telesnú i duševnú trosku.

 

 

Mýty o predmanželskej sexualite

 

V súvislosti s predmanželským sexom existuje množstvo mýtov a klamstiev. Skúsme sa na niektoré pozrieť:

 

„Sex je dôkazom lásky...“

 

Sex nie je skúškou lásky, lebo táto skúška nič nevyjadrí o láske a nič neprezradí ani o tom, či je láska zrelá pre manželstvo. Ak dvaja chcú využiť pohlavný styk na to, aby vyskúšali, či sa navzájom milujú, treba sa ich spýtať: Tak málo sa milujete? Ak si obaja myslia: Večer musíme mať sex, ináč si bude myslieť, že ho nemám rada (nemám ju rád), alebo on (ona) nemiluje mňa – strach z možného neúspechu je dosť veľký, aby zabránil úspešnému pokusu. Pritom od sexuálneho spojenia očakávam, že nám prinesie nielen čiastočnú, ale plnú radosť. K tomu je však nevyhnutné, aby s láskou a manželstvom tvorilo celok. Úplnú radosť nemožno zažiť pri izolovanom, čiastočnom spojení dvoch ľudí, kde spája len sex, ale kde chybuje spojenie cez lásku a manželstvo.

 

Je pravda, že lásku treba dokázať. Ale sex nie je skúškou lásky. Dievča si vyskúša chlapca tým, keď mu povie NIE. Ak chlapec skutočne miluje dievča, dúfa v zjavný alebo tajný odpor dievčaťa a v tom prípade bude ju mať rád a vážiť si ju ešte viac ako predtým. Dievča sa musí preto učiť veľkému umeniu, vedieť povedať NIE, a to bez toho, aby pritom urazilo, odpudilo a zavrhlo chlapca.

 

V manželstve je prvoradá obeta, schopnosť mať rád, aj keď to niečo stojí. To si treba odskúšať a nie to, či sme schopní uvoľniť svoje pudy.

 

Sexualita človekovi funguje aj bez skúšania, veď je v našej prirodzenosti. Ale to, čo nefunguje samo, čo si treba skúšať a učiť sa to, je schopnosť sebaovládania v prospech druhých.

 

 

„Pred manželstvom je potrebné si vyskúšať sexuálnu súhru partnerov...“

 

Niektorí ľudia obhajujú predmanželský pohlavný styk slovami: „Musíme si to skúsiť ešte pred manželstvom, aby sme zistili, či sa k sebe hodíme.“ Priatelia, museli by ste si dopriať naozaj veľa sexu, aby ste to mohli zistiť, pretože sexuálna vhodnosť nie je fyzický problém. Fyzický vzťah funguje takmer vždy. Sexuálna zhoda je problémom úplnej duševnej jednoty – vzájomného doplňovania sa, a to spôsobom, ktorý vedie k dosiahnutiu úplnej osobnosti. To znamená, že pri pohlavnom akte sme zapojení zo stránky duchovnej a duševnej jednoty rovnako ako z fyzickej stránky. Čím viac duchovnej a duševnej jednoty dvojica prežíva, tým viac sa jej sexuálny život, ktorý stále rastie a zreje, blíži k pôvodnému Božiemu zámeru.

 

Kde je medzi mužom a ženou pravá duchovná láska, overená mnohými obeťami a sebazapreniami, ktoré si dobrovoľne ukladali pred manželstvom, tam niet obáv, že by po telesnej stránke nenastala zhoda, ak sú obaja zdraví a vzájomne sympatickí. Ak by sa azda po uzavretí manželstva zistila fyzická alebo psychická impotencia, neschopnosť pohlavného spojenia, manželstvo je beztak neplatné a partneri sa môžu rozísť. Zhodu v sexuálnom živote rozhodne nemožno dosiahnuť jedným alebo niekoľkými pohlavnými stykmi, ktoré sa tak často ustráchane a ukradomky konajú pred manželstvom. K plnému prežitiu sexuálneho zážitku najmä u ženy musí patriť vedomie, že so svojím partnerom sú neodlučiteľne svoji a že sa nemajú čoho báť. Naopak, čakajú,  že ich spojenie sa stane plodným. A takýto zážitok môže poskytnúť len manželstvo, aj to spravidla po dlhšom čase jeho užívania.

 

 

Sex je iba telesný úkon...“

 

Toto platí pre živočíchov, človek je predsa viac ako zviera. U človeka je pohlavný život, na rozdiel od ostatných živočíchov, nielen otázkou reprodukcie nového potomstva, ale aj prostriedkom vzájomného obšťastňovania partnerov ako vyvrcholenie ich vzájomnej lásky.

 

Človek nie je iba telo, ale aj duch, a predovšetkým je to duch, ktorý ho robí skutočne človekom. Telesnou stránkou je podobný živočíchom, ale duchovnou stránkou im nie je podobný, lebo je na obraz Boží. Aj samotná sexualita je pozdvihnutá do tejto vyššej dimenzie človeka.

 

Ale pre nás stvoril Boh sex tak, že sme do neho zapojení celí, úplne sa odovzdávame. Sme pri ňom zraniteľní, celí sa oddávame, nič si nenechávame. Nech už ide o sex, pri ktorom iba využívaš svojho partnera, alebo aj nie, vždy sa do neho zapája celá osobnosť. Nikdy to nie je iba fyzický úkon. Fyzická stránka funguje takmer vždy. Spätné reakcie a zlyhanie nastávajú vo väčšine prípadov na úrovni našej psychiky.

 

Predmanželský pohlavný život zasahuje celú psychiku človeka, ba má také dlhodobé následky, že sa odráža aj na kvalite neskoršieho partnerského vzťahu v manželstve.

 

Určite si každý želá, aby sa mu manželstvo vydarilo. Tu však treba dodržiavať isté pravidlá hry vo vzájomnej láske, vernosti, úprimnosti, pomoci, spolucítení, porozumení a pod.

 

Manželstvo nie je lotériou, ako to niektorí ľudia hovoria. Kvalita manželského spolužitia závisí od obidvoch partnerov.

 

 

„Pred manželstvom je potrebná sexuálna skúsenosť...“

 

Takáto skúsenosť je nepochybne zlým venom do manželstva. Opak je pravdou – k spokojnosti obidvoch manželských partnerov prispieva vedomie, že sú svojimi prvými sexuálnymi partnermi. Nie je pravdepodobné, že si niekto potrpí, aby mal jeho manželský partner pred ním už iných sexuálnych partnerov. Toto býva skôr trpený ako vítaný fakt, ktorý sa príležitostne pri rozličných nedorozumeniach často „vyťahuje ako tromf“, ako výčitka – a nie bezvýznamná.

 

Práve obojstranný nedostatok predmanželských sexuálnych skúseností sexuálnu súhru v manželstve veľmi uľahčuje. Výlučnosť, typická pre manželskú lásku, zahŕňa zvláštnym spôsobom práve oblasť sexuálneho súžitia. Táto najintímnejšia a najhlbšia forma medziľudskej komunikácie je vyhradená iba jednej jedinej osobe, ktorú si vyberáme na celý život. To, že muž alebo žena nemusia niečo v oblasti sexu pred druhým skrývať, dodáva ich spojeniu zvláštnu emocionálnu a duchovnú priezračnosť.

 

 

„Pohlavným stykom pred manželstvom si dievča viac pripúta svojho chlapca...“

 

Je to jeden z veľkých omylov, ktorého sa dopúšťajú mnohé dievčatá. Dievčatá prichádzajú s pohlavným stykom v čase, keď cítia, že existujúci vzťah sa rozpadá. Chápu to ako „poslednú šancu“ pre rozpadávajúci sa vzťah. Psychologická reakcia je však úplne odlišná. Nevytvorí sa hľadané zjednotenie, ktoré je plodom vzájomnej lásky. Ich rozchod je takmer spečatený a pohlavný styk ostáva trpkou spomienkou ich vzájomného vzťahu.

 

Akonáhle dôjde medzi chlapcom a dievčaťom k pohlavnému styku, začnú sa na seba pozerať inak. Chlapec azda zistí, že jeho city k dievčaťu už nie sú také silné ako predtým; dokonca stratí v jeho očiach niečo zo svojej príťažlivosti. Dievča sa môže cítiť využité.

 

Pravdepodobnosť, že sa dvojica, ktorá pestovala pohlavné styky, rozíde, je väčšia ako u dvojíc ktoré sa styku zdržovali. Prečo? Mimomanželský sexuálny život spôsobuje žiarlivosť a nedôveru. Niektorí chlapci si po styku povedia: „Keď to ona robí so mnou, možno, že to robí aj s niekým iným.“

 

 

„Robia to predsa všetci...“

 

Keď je skutok zlý a nemorálny, aj keby ho uskutočňovali všetci ľudia, to neospravedlňuje nikoho a neznamená to, že človek môže takto konať. V žiadnom prípade!

 

Určite nie je pravdou, že to robia všetci, ale pravdou je, že takto žijú aj veriaci chlapci a dievčatá. Je však otázne, či ich možno nazvať veriacimi. Pretože veriaci chlapec a dievča sú skutočne veriacimi len vtedy, ak to dokazujú postojmi a skutkami.

 

Morálne zásady sa vzťahujú nielen na katolíkov, či veriacich iného vyznania, ale na všetkých. Aj na tých, ktorí neveria. Morálne zásady platia rovnako pre celé ľudstvo. A sú postavené tak, že nikto nemôže byť od nich dišpenzovaný. Ak to nebudeme brať do úvahy, ak morálny a mravný zákon prevrátime naopak, na vlastnom tele, vo vlastnom národe budeme znášať tragické následky svojho počínania.

 

 

„Bez sexu nemožno žiť...“

 

Je pravdou, že sexuálny pud je druhým najsilnejším pudom. Ale toto tvrdenie je nepravdivé. Bez jedla človek neprežije, ale to, že nemal pohlavný styk, neznamená žiadny problém. Skôr naopak. Stačí sa pozrieť na zoznamy pohlavne prenosných chorôb, ktoré sú tak rozšírené medzi ľuďmi žijúcimi bez akýchkoľvek zábran.

 

Mnoho ľudí z rôznych príčin prežijú celý svoj život bez pohlavného styku a pritom žijú plný a šťastný život.

 

 

„Abstinenciou sexu sa dvojica ochudobňuje...“

 

Predmanželská pohlavná zdržanlivosť neochudobňuje partnerský vzťah chlapca a dievčaťa, ale práve naopak, posúva ho na kvalitatívne vyššiu úroveň, pretože je prejavom vzájomnej úcty, trpezlivosti, ohľaduplnosti a rovnoprávnosti oboch partnerov. Aj dnes je cennou devízou pri vstupe do manželstva a cennou dividendou pre celý manželský život.

 

Viacerí mladí manželia, ktorí vstúpili po solídnej známosti čistí do sviatostného manželstva, sa priznali, že zdržanlivosťou a zachovávaním čistoty pred manželstvom vôbec nič nestratili, ba naopak, získali čosi veľmi krásne vo vzájomnom obdarovaní sa nežnosťou a intímnym manželským stretnutím. Tí, ktorí sú nedočkaví, sa často snažia oberať ovocie zo stromu, ktorý ešte len zakvitol, alebo ovocie, ktoré ešte nie je zrelé,  lebo nevedia čakať. Každý múdry záhradník vie čakať, kým ovocie dozreje. Ten, kto chce mať kvalitné ovocie, nesadí iba skoré odrody, ale radšej tie neskoršie. Ovocie, ktoré je dlhšie na strome, býva zvyčajne kvalitnejšie, dosiahne plnosť svojej chuti a kvality. To je zákonitosť života. Aj láska medzi chlapcom a dievčaťom je vecou života, a to veľmi dôležitou vecou, preto moderný rozumný mladý človek vie čakať.

 

 

„Pohlavná zdržanlivosť je zdraviu škodlivá...“

 

Je až príliš samozrejmé, že predpisovať niekomu pre zdravie pohlavné vyžívanie sa, je falošný recept. Naproti tomu sa môžeme z množstva serióznej odbornej literatúry dozvedieť, že práve pohlavná nemiernosť, neviazanosť, striedanie partnerov, predčasná pohlavná skúsenosť, narúšajú nielen zdravie človeka, ale aj celú jeho osobnosť a negatívne ovplyvňujú jeho ďalší pohlavný a manželský život. Sú to slabosi, ľudia nespoľahliví v občianskom aj v osobnom živote. To si možno koniec koncov bez väčších komplikácií skonfrontovať so skutočným životom.

 

Pohlavný život pred manželstvom je spolužitie na pôžičku s privysokým úrokom, ktorý spravidla zadlžuje partnerov na celý život.

 

 

Čo z toho vyplýva?

 

...že pohlavný styk a láska sa nedajú vyskúšať. Pohlavný život si vyžaduje priestor, a ten nájdeš len v manželstve. Napríklad: Padák sa roztvorí len vo veľkej výške. Keby si ho použil na skok zo strechy, neskončilo by sa to dobre. V manželstve môže byť dvojica spolu nerušene. Partneri sú si verní, stoja pri sebe aj vtedy, keď to na prvý raz nevyjde. Majú čas, nemusia byť netrpezliví.

 

Nič nezískajú tí, čo si pohlavný styk vyskúšajú ešte pred manželstvom. Môžu len stratiť. Kto čaká, nestratí nič. Kto nechce čakať, podobá sa tvrdohlavému dieťaťu,  ktoré musí mať ihneď všetko. Stáva sa zajatcom vlastných prianí. Keď taký človek dostane, čo chcel, stane sa znechuteným a nabaženým života. Abstinencia má svoj význam. Je to najlepšia príprava na správny okamih prežitý so správnou osobou.

 

Často sa hovorí, že ak človek niekoho miluje, vyjadrí to sexom. Je to jeden z najväčších omylov. Platí opak: ak svoju lásku nemôžete vyjadriť inak ako sexom, nie je to pravá láska.

 

 

 

Predmanželská čistota a jej význam

 

Dejiny nás presviedčajú o tom, že človek má sklon veriť tomu, čo mu vyhovuje pre jeho život, a nie tomu, čo je skutočné a pravdivé. Taký človek žije vo svojom falošnom svete a pod jednotlivými pojmami si predstavuje svoje vlastné teórie. Aby sme sa vyhli nedorozumeniam tohto druhu, treba jasne označiť, čo znamenajú jednotlivé slová.

 

Čo znamená slovo čistota? A ako musí konať človek, aby bolo možné o ňom povedať, že je čistý?

 

Čistota je slovo, ktoré bežne používame v každodennom živote. Hovoríme o čistej vode, čistom oblečení, o čistých rukách. Prídavné meno „čistý“ vo vyššie vymenovaných prípadoch má pozitívny zmysel. Ak povieme o komsi alebo o čomsi, že je špinavý, má to výraz negatívnej ozveny. Keď hovoríme o vode, že je špinavá, tvrdíme, že v nej je čosi viac než samotná voda a je tam čosi také, čo tam nemá byť. Ak teda o niekom – chlapcovi či dievčati povieme, že je čistý, to taktiež musí mať pozitívny zvuk, lebo označuje to, že ten človek je taký, aký má byť, aký musí byť z vôle Stvoriteľa.

 

K podstate predmanželského stavu z prirodzenosti veci patrí čistota. Ak sa chceme pozastaviť: čím možno akosi „znečistiť“ tento predmanželský stav – tak chápeme,  že k podstate bytosti dievčaťa nepatrí chlapec, a k podstate chlapca nepatrí dievča. Preto spolužitie medzi nimi je zmätok, nečistota, nepatrí k tomuto rozloženiu. Táto situácia sa radikálne mení v manželstve. Manželstvo vlastne spočíva v zjednotení osôb. Manželstvo nemôže jestvovať v jednom človeku. Čiže k podstate manželstva patrí vlastne zjednocujúci akt – zjednotenie dvoch – to je samotná prirodzenosť manželstva. Sexuálny akt nie je „nečistý“ v manželstve, lebo patrí k podstate manželstva.

 

Čistota znamená nechať v sebe rásť lásku – pravú, slobodnú, otvorenú voči iným a konkrétnu, aby sme tak mohli slúžiť iným. Čistota značí mať úctu voči sebe a tak sa naučiť mať úctu aj voči iným. Čistota je rozvoj schopnosti človeka, aby mal odvahu vedome sa zriecť pozitívnych vecí a tak si získal schopnosť sebakontroly. Čistota je životný štýl, prežívaný spolu s inými. Uplatňuje sa v konkrétnych prípadoch. Realizuje vnútornú jednotu človeka a uschopňuje ho darovať sa a slúžiť iným.

 

Boh každého človeka povoláva k čistote. Treba si však uvedomiť, že iná je čistota snúbencov a iná manželov, iná je čistota vdovy či vdovca a iná kňaza či rehoľníčky. Každý človek teda primerane svojmu stavu je zaviazaný zachovávať čistotu.

 

 

Pohlavný styk

 

Mnoho ľudí hovorí: „Sex je predsa telesný úkon. Keď mám pohlavný styk, je to len fyzická záležitosť, ktorá slúži na uspokojenie biologickej potreby.“

 

Nuž, áno, to možno platí o susedovom kocúrovi. Ale pre nás stvoril Boh sex tak, že sme do neho zapojení celí, úplne sa odovzdávame. Nikdy to nie je iba fyzický úkon. Sme pri ňom zraniteľní, celí sa oddávame, nič si nenechávame. Nehľadiac na možné príjemné pocity, ak toto vzájomné odovzdanie nie je úplné, neprináša nám maximálny sexuálny zážitok.

 

Boh stvoril ľudí tak, že túžia po vzájomnej blízkosti partnera. Najužšie telesné spojenie je v manželstve prameňom radosti. Partnerovi dávaš všemožnými reakciami svojho tela najavo, že: „Chcem byť s tebou. Len pri tebe je môj domov. U teba nachádzam pokoj a pohodu.“ Pohlavný styk nie je len biologický proces, ale aj výraz najvnútornejšej duševnej náklonnosti. Nepodieľajú sa na ňom len pohlavné orgány, ale oddáva sa mu celý človek.

 

Sexuálne zjednotenie = milujem ťa so všetkým, čo si, rozhodujem sa pre teba bez výhrad, prijímam ťa s tvojou minulosťou i s tvojou – nie našou – budúcnosťou, nech prinesie čokoľvek, a tvoju schopnosť stať sa otcom, prípadne matkou, uznávam vďačne ako dar a úlohu pre nás oboch.

 

Pohlavný styk má byť dôkazom a prejavom jednoty medzi mužom a ženou. Splynutie pri sexuálnom spojení poskytuje mužovi a žene radosť a maximálne naplnenie, aké môžu vôbec zakúsiť. Preto je pohlavný styk v pravý čas a s pravou osobou ako súčasť správneho vzťahu taký neuveriteľne krásny. A práve preto zneužívanie sexu pôsobí veľké sklamanie.

 

Sexuálny život má svoje miesto jedine v riadnom manželstve preto, lebo telesná jednota muža a ženy nie je len chvíľou na uspokojenie pudov a citov, ale je to vyjadrenie najhlbšej a definitívnej vzájomnej oddanosti dvoch ľudí. Telesné spojenie má v istom zmysle vyjadrovať nezrušiteľnosť vzájomného vzťahu. Je vonkajším znamením totálnej a neodvolateľnej lásky, ktorá už nie je dočasná, alebo na skúšku, akou bola pred manželstvom.

 

Pohlavný styk spája dvoch ľudí najtesnejším putom. Natrvalo poznačí celú osobnosť človeka. Kto odmieta zodpovednosť a dôsledky neberie vážne, nectí si partnera.

 

Pohlavný styk nie je nič zlé. Je to sila, ktorú Boh stvoril, aby spojil a potešil muža a ženu. Sme stvorení tak, aby sme pri styku s opačným pohlavím pocítili vzrušenie.

 

Pohlavný život má svoje miesto v manželstve. Potrebuje chránený priestor životného spoločenstva, bezpečie stabilného vzťahu a čas na vzájomné spoznávanie sa a milovanie.

 

Kto si však telesné spojenie vynucuje pred manželstvom alebo mimo manželstva,  je zlodej, luhár a zbabelec. Zlodej, lebo kradne, na čo nemá právo. Luhár, lebo napodobňuje neodvolateľné odovzdanie sa druhému, čo ešte nie je pravda. Zbabelec, keď si nechce priznať, že mu ide o egoistické uspokojenie telesnej túžby. Takto môžu byť zlodejmi, luhármi a zbabelcami obaja naraz. Ak sa stretnú dvaja egoisti, dočasne im to môže klapať, ale nemôže to byť trvalý vzťah. Hoci to nazvú láskou, je to v skutočnosti nezodpovedná nedočkavosť ohrozujúca oboch.

 

Sex bol vytvorený ako prostriedok na radosť, vyjadrenie vrcholného spojenia a jednoty muža a ženy v rámci trvalého zväzku. Príležitostný sex nemôže nikdy úplne uspokojiť a naplniť. Akési čiastočné uspokojenie, ktoré môžeš zakúsiť počas náhodnej známosti na jeden večer alebo i počas série ďalších vzťahov, sa stáva len prekážkou, aby si mohol prežiť pravú, veľkú a uspokojujúcu lásku. Skutočnosť je v tejto oblasti pravým opakom toho, čo si väčšina ľudí myslí.

 

 

Aké sú následky predmanželského pohlavného styku?

 

Heslom dnešného sveta je: „Žijeme len raz, preto si užívajme!“ Toto je moderná verzia starého: „Jedzme a pime, pretože zajtra zomrieme!“ Má to však jeden háčik. My zvyčajne zajtra nezomrieme, ale budeme znášať trpké následky našich skutkov. A sex pred manželstvom má tiež niekoľko trpkých následkov. Tu sú niektoré z nich:

 

Riziko nákazy pohlavnou chorobou

 

Veľký problém ohľadne sexuálne prenosných chorôb je skutočnosť, že človek ju môže mať, nemusí o tom vedieť a môže ju prenášať na iných. Zvyčajne nemôžeme podľa výzoru niekoho povedať, že on alebo ona má sexuálne prenosnú chorobu. Často je to osoba, u ktorej by sme to najmenej čakali: čisto a pekne oblečená, chodiaca do kostola, ... Stačí len jedno pohlavné stretnutie s touto osobou a človek je nakazený. Nehovoriac o tom, že sú choroby, ktoré sú nevyliečiteľné, spôsobujú neplodnosť alebo zapríčiňujú smrť.

 

„Ideš tancovať?“ – ponúkla Marcelovi svoju spoločnosť krehká dievčina. Marcel ju nepoznal, ale súhlasil. „Dobre.“ Usmial sa na ňu a už išli na parket. Dievčina tancovala okúzľujúco. Marcelovi sa páčila. „Že by to bola tá pravá?“ – položil si v mysli otázku a nahlas povedal: „Ako sa voláš?“ „Rea,“ odpovedala ticho a zavesila sa Marcelovi na plece: Išlo to nenormálne rýchlo...

Rozumeli si. Po tanci išli k výčapu. Začali coca-colou, pokračovali vínom a prešli aj na ostrý alkohol. Dievčina prebrala iniciatívu. Nasledoval tanec, výčap, tanec, výčap...

Diskotéka sa skončila. Vonku ich privítala neskorá noc. Dohodli sa, že v rozhovoroch budú pokračovať u Marcela doma. Stalo sa však, čo sa nemalo; došlo k pohlavnému styku. Ráno Marcel vstal. Rozmýšľal, čo sa to včera všetko odohralo... Pýtal sa sám seba: “Kde som to len bol? Aha, Rea! Kde je?“ Po dievčati však nebolo ani stopy. Zmizla. Pomaly sa dával dokopy. Umyl sa a pri nahliadnutí do zrkadla objavil, čomu nerozumel... Rúžom na pery bolo napísané: „Vitaj v klube AIDS! Rea“.

Myslel si, že je to krutý žart... Nedalo mu to však. Išiel na lekársku kontrolu. Výsledok bol hrozný. Bola to pravda: bol nakazený HIV. Dievča šírilo okolo seba smrť. Dnes je Marcel už mŕtvy...

 

 

Nežiadúce tehotenstvo

 

V mnohých prípadoch následkom predmanželského spolužitia je nežiadúce tehotenstvo. Len málo dievčat chce otehotnieť. Väčšina z nich neskôr povie: „Nikdy som si nemyslela, že sa to môže stať práve mne.“

 

Čo urobí chlapec, keď jeho dievča otehotnie? Nejeden chlapec sa stratí a nechá dievča v jeho ťažkej situácii. On si už nič nepamätá a akosi už nemá o dievča záujem. Štatistika svedčí o tom, že takýchto chlapcov nie je málo, pretože aj u nás sa rodí mnoho deti mimo manželstva. Čo urobí dievča? Čo ak chodí do školy? Pôjde na interrupciu?

 

Štatistiky hovoria o desiatkach tisícok potratov u dievčat. To nie je len ročne desaťtisíc nových vrahov akoby v podobe dievčat, ale tiež žien, ktoré premárnili Bohom danú šancu byť matkou – lebo v mnohých prípadoch už matkami nebudú môcť byť. To je tiež tisíce žien, ktoré nikdy nebudú milovať, lebo - ako môže vrah vlastného dieťaťa niekoho milovať!  

 

Keď príde toto vytriezvenie, ukáže sa celý predchádzajúci pokus o zdôvodnenie prirodzenosti pohlavného spolunažívania mimo a pred manželstvom ako celkom falošný a egoistický. Žiaľ, mnohí sa nechcú poučiť na chybách iných.

 

 

 

Problémy v manželstve

 

Keď má dievča pohlavný styk s chlapcom, chlapec ju naprogramuje tak, aby reagovala zrakovo, sluchovo a mechanicky na určitý súbor podnetov. Potom sa stane toto: dievča je naprogramované jedným alebo dvoma chlapcami (alebo tiež dvadsiatimi), potom sa stretne s mužom, za ktorého sa vydá, ale už nie je schopné úplne prijať jeho „program“, pretože to nezodpovedá zážitkom, ktoré malo predtým. Na dosiahnutie maximálneho sexuálneho uspokojenia je najlepšie, aby sa vzájomne naprogramovali partneri, ktorí vytvoria trvalý vzťah.

 

Jeden mladý muž rozpráva: „Som ženatý s najkrajšou ženou, ktorú som kedy stretol. Milujem ju. Urobil by som čokoľvek pre ňu... Urobil by som hocičo, aby som zabudol na sexuálne skúsenosti, ktoré som získal pred tým, ako som stretol moju manželku. Keď máme spolu pohlavný styk, spomienky na minulosť a iné ženy mi prelietajú mysľou, čo mi prekáža väčšiemu zblíženiu sa s mojou milovanou manželkou. Pravdou je skutočnosť, že som už osem rokov ženatý, ale ešte som nebol „sám“ v posteli so svojou manželkou.

 

 

Manželstvo s nesprávnou osobou

 

Predmanželský intímny styk znemožňuje pravdivé spoznávanie charakterových vlastností toho druhého. Sexuálne cítenie v človeku je silné a má tendenciu predbiehať, či zatláčať ostatné súčasti vzťahu dvoch ľudí, ktorí cítia voči sebe sympatie. Je to logické, lebo sexuálne vzrušenie, či aj uspokojenie prináša človeku príjemný pocit. Ak tento príjemný pocit pochádzajúci zo sexuálneho vzrušenia alebo uspokojenia človek v sebe živí, sústreďuje svoju pozornosť na sexualitu. Stáva sa mu najdôležitejšou a tým všetky ostatné súčasti vzťahu, ako sú povahové črty, súlad názorov, osobné záujmy, pohľad na úroveň žitia, atď., stávajú sa menej dôležitými. Tak vzniká vedomie, že im nemusí venovať až takú veľkú pozornosť. Takýto dvaja až v manželstve môžu zistiť, že vlastne nie sú schopní spolu žiť inde ako v posteli.

 

Predmanželský intímny styk zanecháva v osobnosti a v citovom živote partnerov hlboký vplyv, čo veľmi sťažuje rozchod, ak zistili, že sa k sebe nehodia. Vzniká tu aj ťažkosť nadviazať hlbší citový vzťah k inej, pre manželstvo vhodnejšej osobe.

 

 

 

Nevera partnera

 

Dnes sa príliš často zabúda na skutočnosť, že zdržanlivosť vo vzájomných vzťahoch ešte pred svadbou je úžasne dôležitým signálom nevyhnutnej zdržanlivosti po sobáši. Kto sa nedokázal ovládať pri svojom dievčati pred manželstvom, nerobme si ilúzie, že sa bude vedieť ovládať ako ženatý pri cudzej zvodnej žene, alebo vydatá sa bude vedieť ovládať pri cudzom lichotivom mužovi! Smilstvo je bránou k cudzoložstvu. Keď sa dievča rozhodne na spolužitie pred sobášom, pripravuje chlapca pre manželské zrady, taká je pravda. A platí to aj pre ženy, aj pre mužov. Ak sme sa neovládali pred manželstvom, nerobme si ilúzie, že v manželstve, kde je zdržanlivosť oveľa ťažšia a pritom aj nutná v určitom období, sa bude náš manželský partner ovládať a nebude hľadať uspokojenie u iných, ak mu ho my nebudeme vedieť, chcieť, alebo môcť poskytnúť! Choďte po stopách rozbitých manželstiev, hľadajte korene cudzoložstiev, a dáte mi za pravdu!

 

Teda stručne vyjadrené: Predmanželský ľúbostný vzťah dvoch mladých ľudí má byť tréningovým obdobím vernosti a úcty k partnerovi pre obdobie manželstva. Má to byť obdobie čistého spoznávania sa, ktoré sa vie tešiť z každej nežnosti, z každej maličkosti, z každého zvládnutého prejavu zaľúbenosti. Oplatí sa to a v manželstve sa to stonásobne vráti.

 

 

Zákon postupnosti

 

Túžba po intímnej telesnej blízkosti partnera je súčasťou pohlavného pudu. Je krásne pocítiť ju, vnímať partnera v najtesnejšej blízkosti a vzrušovať ho, prejavovať mu nežnosti.

 

Sexuálny pud je však veľmi silný a v dobe známosti môže obom mladým ľuďom značne skomplikovať život, pretože v telesnej oblasti existuje postupnosť – zákon zmenšujúceho sa zisku. Jeden druh fyzického kontaktu do určitého času uspokojuje, ale postupne stráca význam. Chcete teda urobiť niečo viac, ale to niečo opäť vybledne. Stále väčšmi a väčšmi. A tak postupujete stále ďalej a ďalej, a ani sa nenazdáte – dostanete sa príliš ďaleko.

 

Najprv si ľudia podávajú ruky, potom sa pohladia, potom nastavujú tvár k bozku. Toto všetko sú i prejavy bratskej lásky. Ale dlhé hladenie, dlhé objímanie a dlhé opakované bozky prebúdzajú túžbu splynúť spolu úplne a tu je už treba dávať pozor. Dvaja mladí ľudia, ktorí spolu chcú žiť čisto až do svadby, by mali byť veľmi opatrní.  

 

Kto má za sebou prvý bozk, bude sa pri každej príležitosti usilovať dostať sa s tým istým priateľom až po túto hranicu. Kto sa raz dotkol pŕs svojej priateľky, bude to skúšať opäť. Kto raz s niekým spal, nepokúsi sa pri najbližšej príležitosti vrátiť čas dozadu.

 

Milenci, ktorí by sa vážne chceli bližšie spoznať, musia vedieť, že každá ľúbostná hra prebúdza silné city. Vzrušenie môže prelomiť zábrany zdržanlivosti a prah pohlavného styku sa môže prekročiť v tom najnevhodnejšom okamihu.

 

Mladí ľudia sa často pýtajú: „Ako ďaleko je príliš ďaleko? Pokiaľ až môžeme ísť?“ Predpisovať normy v tejto oblasti je zrejme to najhoršie, pretože niektorí ľudia by totiž išli „priamo na vec“, dali by si schôdzku, preskočili by všetky počiatočné kontakty a snažili by sa ihneď dosiahnuť maximálnu normu. A nakoniec by si našli cestu, ako túto normu obísť. Žiaľ, takto koná veľa ľudí.

 

Čo očakávaš od lásky, života, sexu a manželstva? To určí, pokiaľ až ísť a čo robiť. A až si raz určíš normu, dobre si uvedom dve veci. Po prvé, že keď niečo urobíš dvakrát alebo trikrát, je veľmi ťažké s tým odrazu prestať. Ak raz naštartuješ tento motor, ťažko ho zastavíš. Pamätaj na zákon zmenšujúceho sa zisku. Čím si bol pred mesiacom nadšený,  to sa ti dnes zdá všedné a bežné.

 

Každý automobil je vybavený bezpečnostnými kontrolkami, ktoré ukazujú, či je všetko v poriadku. Keď je napríklad motor príliš horúci, rozsvieti sa červená kontrolka. Vtedy vieme, že niečo nie je v poriadku. Musíme okamžite zastaviť a zistiť chybu, aby sme nepokazili motor. Existuje tiež niekoľko výstražných kontroliek, ktoré hovoria,  že sme zašli príliš ďaleko v nežnostiach a telesných dotykoch:

 

- keď sa ruky chlapca alebo dievčaťa začnú „potulovať“

- keď si začnú vyzliekať šaty

 

Nezostávajte spolu dlho osamote. Nevyhľadávajte možnosť spoločného prespávania v jednej miestnosti alebo dokonca v stane. Nechoďte sami spolu na dovolenku. Verte, že nebudete oklamaní. Sebaovládanie a zdržanlivosť, ktorú preukážete pred manželstvom sa vám bohato vráti po svadbe. Prežijete stále väčšiu a väčšiu radosť zo spoločného splynutia a okrem toho, v prípade nutnosti, budete v zdržanlivosti trénovaní.

 

Prečo je Cirkev proti predmanželskému sexu?

 

Človek predsa nie je iba telo, aby sme si všetko odskúšali, či to fyziologicky funguje. Zaiste, mohlo by to fungovať po telesnej stránke. Ale takéto spolužitie nemusí byť funkčné aj psychicky. Vtedy dochádza ku kolapsu s katastrofálnymi následkami. Príkladom toho sú tisícky rozbitých a rozvrátených manželstiev na Slovensku, v ktorých partneri boli „odskúšaní“ a skúsení v sexuálnej oblasti dávno pred uzavretím manželstva. A hoci si sľubovali večnú a nezničiteľnú lásku, predsa sú z nich dnes iba trosky. To je azda najlepší dôkaz toho, prečo je Cirkev zásadne proti akejkoľvek predmanželskej skúsenosti. Manželstvo je totiž čosi oveľa hlbšie a tajomnejšie, ako len sexuálna súhra partnerov.

 

Poriadok v sexuálnom živote nie je záležitosť individuálneho názoru niektorého človeka. To je náuka vychádzajúca z Božieho zákona, ktorá sleduje normálny, harmonický, zdravý vývoj ľudstva. A to tak po stránke duchovnej a duševnej, ako aj telesnej.

 

Biskup Baláž: „Musím povedať, že som jednoznačne proti predmanželskému sexuálnemu životu a to z vieroučných i morálnych dôvodov. Som proti takémuto spôsobu nažívania aj z dôvodov sociologických. Ak totiž mladí ľudia žijú pohlavne pred sobášom, ich vzájomný vzťah čoskoro zovšednie a pri vstupe do manželstva si už v tomto smere nemajú čo odovzdať.

Pohlavný život zaväzuje oboch partnerov silnou záväznosťou, ktorá zanecháva v psychike človeka hlboké stopy. Neraz sa stáva, že do manželstva vstupujú mladí ľudia, ktorí k sebe po stránke duševnej, alebo tej vnútornejšej – duchovnej, vôbec nepatria. Najnovšie sociologické výskumy potvrdzujú, že v manželstve sú úspešnejší tí, ktorí si nenárokovali predmanželskú sexuálnu skúsenosť. Veľmi často v tomto smere bývajú dobyvační chlapci. Chcú za každú cenu dokazovať svoju veľkú lásku nútením k pohlavnému styku. Dievčatá majú strach, že stratia svojich vyvolených, ak im nevyhovejú. Zaľúbení mladí ľudia to potvrdia. Radím však otcovsky i priateľsky všetkým dievčatám, aby takúto podmienku v nijakom prípade nerešpektovali. Takéhoto chlapca sa treba čím skôr zbaviť. Nedá sa vôbec predpokladať, že by ten, ktorý sa nedokáže ovládať telesne pred svadbou, bol dôsledný a verný svojej manželke po svadbe.

Nemenej vážny je i tento dôvod: Ak chlapec alebo dievča začali veľmi zavčasu pohlavne žiť, čo sa dnes bežne stáva, nikdy nespoznajú rozvoj a skutočný rozkvet lásky, ktorý majú prežívať v celom budúcom manželskom a rodinnom živote. Tu si treba uvážiť, či takéto hlboké straty stoja za chvíľkové neovládnutie vlastných vášní.“

 

Sexualita má pôvod v Božom stvoriteľskom diele, ktoré postavilo človeka na túto zem. Nemusíš tomu veriť, môžeš prijať iný názor, napríklad že ľudská sexualita je obyčajná biologická funkcia, nijako sa nelíšiaca od pohlavného pudu psov pobehujúcich po parku. Môžeš experimentovať a hrať všetky tie psychologické a spoločenské „hry“, aké len chceš. Ale akékoľvek iné schémy alebo funkcie sexuality, okrem tej, ktorú mal na mysli Boh, nevyhnutne vedú k nedostatočnému naplneniu sexuálnej túžby a vzájomnej potreby splynúť, ktorú do nás Boh vložil. Sex je proces ako každý iný. Je úspešný len vtedy, keď rešpektujeme pravidlá hry, keď sa držíme návodu výrobcu.

 

Teda pri výklade sexuálneho života a jeho prejavov nie je Cirkev staromódna, ale len upozorňuje, čo majú ľudia robiť, aby sex a pohlavný život boli skutočne hybnou silou ich života a nie kliatbou a tragédiou ich samých, prípadne následných generácií.

 

 

Záver

 

Naša doba je charakteristická konzumným spôsobom života, kde platí heslo mať všetko hneď a bez námahy. Pravé a skutočné hodnoty stratili svoj význam, pretože sú spojené s určitou námahou a odriekaním.

 

Sexualita je neoddeliteľne spojená s každým ľudským životom. Môže byť zdrojom šťastia a radosti, ale i mnohých nešťastí a trápení. Rozhodnutie o sexuálnom správaní je veľkým rozhodnutím v živote každého človeka. Toto rozhodnutie však musí každý urobiť sám...  

 

 

(Upravený materiál – hlavný zdroj - referaty.sk)

nahor

more

Pár krátkych príbehov pre dlhé letné a ešte dlhšie zimné večery.

more

Texty pesničiek, 

ktoré najviac hrávame na chatách, 

táboroch, 

výletoch.

more

fotky

more

 

 

nahor