7

Gitarové materiály

 

•••  Animátorské materiály  •••

    TALIANČINA                                                 

more

  myšlienky
 
modlitby

  
meditácia

more

  láska a sexualita
 
výchova
   
kresťanstvo
   
rôzne

more

ponuka skautingu

výchovný systém

činnosť

more

  hry v prírode
 
hry v klubovni 
 
nápady
 
správy z akcií  

more

niekoľko drobností pre zlepšenie nálady :-)



  Pre konanie dobra treba trošku odvahy.  don Bosco

  x

PREJAVY LÁSKY

x

Kedy máš najviac pocit, že ťa má niekto rád?

 x

„Päť jazykov lásky“

1. Láskavé slová

2. Blízkosť a pozornosť

3. Dary

4. Skutky lásky

5. Dotyky

 x

Keď niekto „hovorí“ takýmto jazykom...

...silno cítim prejavenú lásku.

 x

Záleží aj od formy a sily vzťahu,

a tiež či je to muž či žena, rodičia, deti, blízka osoba...

x 

 x

Pri vyjadrovaní lásky alebo blízkosti vo vzťahoch

je dobré vedieť že:

 x

Prejav („jazyk lásky“) má byť úprimný a pravdivý

= vyjadrujem sa úprimne tak, ako to cítim a vnímam...

= môj úmysel je dobro druhého (až potom moje vlastné šťastie)

OPAK: vedomé klamanie, zahrávanie sa s citmi alebo sexuálnymi túžbami druhého (kvôli vlastnému egoistickému prospechu alebo nejakým chorým úmyslom)

 x

Prejav („jazyk lásky“) treba správne pochopiť

= vnímať prejavy v súvislostiach (aj v súvislosti s charakterom človeka)

(napr. objatie môže znamenať: potrebu blízkosti pri prežívaní samoty alebo nejakého trápenia, prejav priateľskej lásky alebo radosti zo stretnutia, vyjadrenie výlučnej lásky muža a ženy „miláčik, milujem ťa nadovšetko na svete...“)

 x

Treba vnímať psycho-sexuálne rozdiely

medzi mužom a ženou

= žena je viac na city „citovo horľavá“ (aj veľké citové zranenia)

= muž je viac na telo „telesne horľavý“ (sexuálne problémy)

  x

Treba neoddeľovať ľudskú sexualitu od vzťahov

Sú tri možnosti (zjednodušene):

 x

1) Uskutočnenie = „mám chuť (na teba), idem na  to“

Problém: nezodpovednosť, krátka trvácnosť vzťahov, egoizmus, užívanie si bez záväzkov, vážne „vnútorné“ zranenia

 x

2) Potlačenie = „zatlačím svoje citové/sexuálne túžby hlboko do seba, aby ma nevyrušovali, alebo aby som neriskoval zranenia vo vzťahoch“

Problém: tvrdé a vyschnuté bytosti, bez nežnosti a ľudskosti, arogancia, silná frustrácia zo života, veľké sexuálne/citové problémy

 x

3) Integrácia (ako zjednotenie túžob, myšlienok, hodnôt a vonkajšieho vyjadrovania do zmysluplného celku)

= „Moje vonkajšie prejavy sú vyjadrením mojich hlbokých túžob, myšlienok, hodnôt a princípov, na ktorých stojí môj život

Len takéto osoby sú schopné naplno milovať a žiť plnohodnotné vzťahy!!! (takéto osoby sú aj dôveryhodné, aj keď nie dokonalé...)

 x

 x

Skús prejaviť lásku niekomu, kto je blízko...

(rôznymi spôsobmi)

 x

 x

Ale keďže nie sme dokonalí, občas robíme chyby a tak zraníme druhého človeka, ktorého máme radi. Vtedy je nutné dokázať sa ospravedlniť, aby sa zranenie mohlo začať liečiť... a aby vzťah mohol pokračovať.

 x

Ako si schopný/neschopný sa ospravedlniť?

 x

Päť dôležitých prvkov ospravedlnenia:

 x

1. Úprimné vyjadrenie ľútosti

2. Priznanie chyby

3. Prosba o odpustenie

4. Vyjadrenie lásky

5. Snaha o zmenu

x   

Skús to... skutočným osobám, za tvoje skutočné zlyhania...

x

x

To, čo nás najviac v živote ovplyvňuje, sú medziľudské vzťahy.

Najväčšie šťastie aj najväčšie trápenia súvisia so vzťahmi.

 x

Plnohodnotný a naplnený život

záleží od plnohodnotných vzťahov.

 x

Neži v minulosti

(aké to bolo vtedy krásne alebo ťažké,

čo by bolo, keby sa to vyvinulo inakšie)

a ani v ďalekej budúcnosti

(snívať o niečom inom tak, že nežiješ to, čo je teraz)

 x

 x

Prijmi minulosť

(ako to, čo už bolo a nemôže sa zmeniť...)

 x

Snívaj a plánuj budúcnosť

(zvažuj osobné túžby, sny, ciele...)

 x

Ži naplno prítomnosť

(= reálne vzťahy, teraz...)

 x

 x

„Nohami kráčajte po zemi, 

srdcom buďte v nebi.“

 x

Človek, ktorý chce byť šťastný,

musí sa naučiť milovať (dávať lásku).

 x

Človek, ktorý chce milovať,

musí sa naučiť odpúšťať (aj sám sebe).

 x

„Ak máš niekoho rád, túžiš, aby bol šťastný.

Ak máš niekoho rád, dokážeš mu to prejaviť,

aby cítil, že ho miluješ.“

 

 

 

nahor

 

more

Pár krátkych príbehov pre dlhé letné a ešte dlhšie zimné večery.

more

Texty pesničiek, 

ktoré najviac hrávame na chatách, 

táboroch, 

výletoch.

more

fotky

more

 

 

nahor