7

Gitarové materiály

 

•••  Animátorské materiály  •••

    TALIANČINA                                                 

more

  myšlienky
 
modlitby

  
meditácia

more

  láska a sexualita
 
výchova
   
kresťanstvo
   
rôzne

more

ponuka skautingu

výchovný systém

činnosť

more

  hry v prírode
 
hry v klubovni 
 
nápady
 
správy z akcií  

more

niekoľko drobností pre zlepšenie nálady :-)Pre konanie dobra treba trošku odvahy.  don Bosco

 

Pravidlá priateľstva

 

1. Skutočne sa zaujímať o druhých.

2. Každého oslovovať menom (nie priezviskom).

3. Zdôrazňovať dobré vlastnosti druhých

a nezvýrazňovať ich chyby.

4. Radovať sa z ich úspechu a dávať im to najavo.

5. Hovoriť o veciach, ktoré sú im príjemné.

6. Rešpektovať mienku a názory druhých.

7. Prijímať žarty.

8. Byť ochotný k spolupráci.

 

 

Desatoro priateľstva

 

1. Prijmi druhého aj s jeho chybami.

2. Rešpektuj u neho momenty krízy.

3. Nezabudni na jeho narodeniny.

4. Pošli mu pozdrav, keď si ďaleko.

5. Ochotne mu požičaj svoje veci.

6. Nebuď žiarlivý.

7. Nemysli si, že existuješ len ty.

8. Neznevažuj ho.

9. Neporovnávaj ho s niekým.

10. Neponižuj ho.

 

 

Keby sme nemali priateľov po boku, naše dni by boli chudobné. Žili by sme sami so sebou a stále by nám niečo chýbalo. Nerozvinuli by sme sa do tej plnosti, ku ktorej sme povolaní. Ľudia, s ktorými sa môžeme navzájom obdarovávať citmi radosti, veselosti, s ktorými si rozumieme, opätujeme obetu, bytostne patria do nášho života. Každý túži po takomto človeku a táto túžba je v ľuďoch nezmazateľne zapísaná.

 

 

Budovanie priateľstva

 

Priateľstvo sa buduje komunikovaním. Komunikovať neznamená len viesť rozhovor. Komunikovať znamená aj usmievať sa alebo smútiť, chytiť za ruku alebo odmietnuť ju, pozrieť si do očí alebo ich sklopiť. Znamená to chytiť pero a napísať list, zdvihnúť slúchadlo a vytočiť číslo, nechať odkaz, poslať pozornosť... Bez komunikácie sa nedá vytvoriť priateľstvo a bez nej chladne a vytráca sa.

 

Piliere priateľstva

 

1. Dôvera

Ak priateľstvu zoberieš dôveru, stratí svoj obsah. Zostane ako prázdne slovo bez významu. Stratí sa nežnosť a dôstojnosť toho druhého. Už je len jedným z tých mnohých, s ktorými sa dennodenne stretávame na ulici.

 

2. Vernosť

Ak chýba vernosť, nemožno hovoriť o priateľstve.

 

 

Vlastnosti priateľstva

 

1. Túžiť po stretnutí.

 

2. Navzájom sa prijať (nenútim priateľa za každú cenu robiť to, k čomu nemá vzťah, vážim si jeho spôsob života).

 

3. Rešpektovať sa (keď sa ho nepýtam, neradí mi, ale keď mi radí, vždy sú to dobré rady)

 

4. Vychádzať si v ústrety.

 

5. Dôverovať si.

 

6. Pochopiť sa (obyčajne sa mi podarí uhádnuť aj jeho myšlienky; viem, keď je vo svojej koži, ale viem, aj keď v nej nie je).


7. Byť spontánny (nemusím nosiť masku a zatajovať svoje typické vlastnosti; rozumie, čo je dobré a zlé; cítim sa pri ňom vo svojej koži).

 

 

Zodpovednosť za priateľa

 

Ak si našiel priateľa, tvojou povinnosťou je chrániť ho, aby v ťažkých chvíľach neskĺzol a neskomplikoval si život, aby nestratil duchovnú silu, vzťah k Bohu a dobročinnosť voči ľuďom. Každý z nás je zodpovedný za tento poklad, ktorý sa nesmie premárniť a znehodnotiť.

 

 

 

 

 

(prebraté od P. Hudáka)

 

nahor

more

Pár krátkych príbehov pre dlhé letné a ešte dlhšie zimné večery.

more

Texty pesničiek, 

ktoré najviac hrávame na chatách, 

táboroch, 

výletoch.

more

fotky

more

 

 

nahor