7

Gitarové materiály

 

•••  Animátorské materiály  •••

    TALIANČINA                                                 

more

  myšlienky
 
modlitby

  
meditácia

more

  láska a sexualita
 
výchova
   
kresťanstvo
   
rôzne

more

ponuka skautingu

výchovný systém

činnosť

more

  hry v prírode
 
hry v klubovni 
 
nápady
 
správy z akcií  

more

niekoľko drobností pre zlepšenie nálady :-)Pre konanie dobra treba trošku odvahy.  don Bosco

 x

Príprava na životné povolanie

  x

Príklad sebadarovania Ježiša Krista:

  x

1.) Príprava na povolanie:

- JK žil 30 rokov v tichosti, práci, modlitbe

  x

2.) Výkon povolania:

- JK 3 roky kázal, viedol osobné rozhovory, učil, uzdravoval, povzbudzoval, cestoval, trávil noci na kolenách v modlitbe

  x

3.) Úplné sebadarovanie:

- JK dal svoj život za našu spásu: „Nik nemá väčšiu lásku, ako ten, kto položí svoj život za svojich priateľov“ (Jn 15,13)

  x

  x

Čo to znamená pre teba?

  x

1.) Príprava na povolanie (manželstvo, kňazstvo, zasvätený, slobodný)

= rozvíjanie osobných schopností a najmä charakteru

= dôkladné štúdium

= duchovný život (modlitba, spoveď, eucharistia)

= služba (učiť sa drobným skutkom lásky, učiť sa dobrovoľnej obeti – ak sa už tu nenaučíš „vidieť a dávať“, v manželstve alebo v inom povolaní ostaneš slepým a ľavým ohreblom, ktoré sa na nič nehodí...)

  x

2.) Výkon povolania (manžel/ka, kňaz, zasvätený, slobodný)

= starať sa o svoju rodinu alebo iných ľudí, utvárať a upevňovať vzťahy, komunikovať, povzbudzovať, vychovávať, viesť, modliť sa za nich, milovať a robiť ich šťastnými

  x

3.) Úplné sebadarovanie

= ak máš veľké srdce, odvahu a lásku, dokážeš „dať život za svojich priateľov“ – pravdepodobne nie jednorázovo, ale postupne, sústavne, každodenne (úplne sa darovať svojej žene, svojmu mužovi, svojim deťom, svojej rodine, mladým ľuďom, opusteným, chudobným, hľadajúcim...)

   x

  x

Keby som hovoril ľudskými jazykmi aj anjelskými,

a lásky by som nemal,

bol by som ako cvendžiaci kov a zuniaci cimbal.

A keby som mal dar proroctva

a poznal všetky tajomstvá a všetku vedu

a keby som mal takú silnú vieru, že by som vrchy prenášal,

a lásky by som nemal,

ničím by som nebol.

A keby som rozdal celý svoj majetok ako almužnu

a keby som obetoval svoje telo, aby som bol slávny,

a lásky by som nemal,

nič by mi to neosožilo.

Láska je trpezlivá, láska je dobrotivá;

nezávidí, nevypína sa, nevystatuje sa,

nie je nehanebná, nie je sebecká,

nerozčuľuje sa, nemyslí na zlé,

neteší sa z neprávosti, ale raduje sa z pravdy.

Všetko znáša, všetko verí, všetko dúfa, všetko vydrží.

Láska nikdy nezanikne.  

 

 (1Kor 13)

 

 

 

 

 

nahor

 

more

Pár krátkych príbehov pre dlhé letné a ešte dlhšie zimné večery.

more

Texty pesničiek, 

ktoré najviac hrávame na chatách, 

táboroch, 

výletoch.

more

fotky

more

 

 

nahor