7

Gitarové materiály

 

•••  Animátorské materiály  •••

    TALIANČINA                                                 

more

  myšlienky
 
modlitby

  
meditácia

more

  láska a sexualita
 
výchova
   
kresťanstvo
   
rôzne

more

ponuka skautingu

výchovný systém

činnosť

more

  hry v prírode
 
hry v klubovni 
 
nápady
 
správy z akcií  

more

niekoľko drobností pre zlepšenie nálady :-)Pre konanie dobra treba trošku odvahy.  don Bosco

x

Ako získať u ľudí rešpekt

 xx

„Ak vodca, ktorý má rešpekt, žiada o nejaký záväzok,

jeho ľudia nezaváhajú ani na moment a podpíšu to.

Sú pripravení riskovať, štverať sa na kopce, 

obetovať mnoho hodín,

urobiť čokoľvek, čo je potrebné, aby sa dielo dokončilo.

A podobne, ak rešpektovaný vodca požiada o nejakú zmenu, nasledovníci to ochotne prijmú.“

(Maxwell)

 x

„Vodca musí vedieť, že vie,

a musí byť schopný jasne preukázať 

pred ľuďmi okolo seba, že vie.“ 

(Maxwell)

 x

Ak si nezískaš rešpekt,

bude veľmi ťažké dosiahnuť,

aby ťa ľudia nasledovali...

 x

= len ak máš charakter, dokážeš si zísať rešpekt...

= robíš zdravé rozhodnutia, priznávaš si svoje chyby, pred svojimi osobnými cieľmi uprednostňuješ to, čo je najlepšie pre tvojich nasledovníkov, pre tím a ľudí pre ktorých pracuješ

 x

= buď zásadový a poctivý

= buď pravdovravný (aj keď to možno bolí...)

= buď autentický (pri všetkých ľuďoch buď sám sebou – nenos masky, nehraj hry, nepredstieraj)

= buď disciplinovaný (rob správne veci každý deň, bez ohľadu na to, ako sa cítiš)

 x

Dôverujú ti ľudia? Sú k tebe otvorení?

 x

Ľudia prirodzene nasledujú vodcov, ktorí sú silnejší/lepší ako oni

= menej schopní nasledujú tých schopnejších a viac obdarovaných.

x

x

Osobné kvality, ktoré ti pomáhajú získať rešpekt

 x

Prirodzené vodcovské schopnosti

= ak ich máš, ľudia ťa budú chcieť nasledovať, budú chcieť byť v tvojej blízkosti, budú ťa počúvať, budú nadšený, keď im povieš svoju víziu (no spoliehať sa len na svoj talent by bolo chybou...)

 x

Rešpekt voči druhým

= ak rešpektuješ druhých ľudí (najmä tých čo sú „nižšie“), získavaš od druhých rešpekt – a ľudia chcú nasledovať vodcu, ktorého rešpektujú (ak ich vedieš dobre a dôsledne, budú ťa nasledovať)

 x

Keď ťa ľudia rešpektujú ako osobu, obdivujú ťa.

Keď ťa rešpektujú ako priateľa, milujú ťa.

Keď ťa rešpektujú ako vodcu, nasledujú ťa.

 x

Odvaha

= ako dobrý vodca musíš byť ochotný ísť občas aj sám... vieš, čo je správne, aj keď hrozí neúspech, aj keď si vystavený veľkému nebezpečenstvu a pod paľbou nemilosrdnej kritiky... odvaha vodcu dáva nasledovníkom nádej

 x

Úspech

= ak si úspešný vo svojom osobnom úsilí, ľudia ťa rešpektujú, chcú mať účasť na budúcom úspechu tímu, ktorý vedieš

 x

Vernosť

= ak zostaneš s tímom až do konca, ak si verný, aj keď ide do tuhého, ak sa staráš o svojich nasledovníkov aj keď to nie je ľahké, ľudia budú rešpektovať teba i tvoje konanie

 x

Pridávanie hodnoty druhým

= ak si odovzdaný tomu, aby si druhých obohacoval a ľudia si to cenia

 x

Staň sa lepším vodcom. Vždy je kam rásť.

A čím viac rastieš, tým budeš priťahovať kvalitnejších ľudí.

 x

„To, koho priťahujete, nezávisí od to, koho chcete.

Závisí to od toho, kto ste.“

(Maxwell)

 x

„Ak sa vám ľudia, ktorých priťahujete,

zdajú nespoľahliví a nedôveryhodní,

preskúmajte svoj vlastný charakter.“ 

(Maxwell)

 x

Ak chceme priťahovať kvalitnejších ľudí, 

staňme sa takými!  

(Maxwell)

 x

(Niekedy je potrebné do tímu získať aj ľudí, ktorých prirodzene nepriťahujeme, ale ktorí vyplnia medzery v našich talentoch.)

 

 

 

 

 

(Podľa J.C.Maxwella)

 

nahor

 

more

Pár krátkych príbehov pre dlhé letné a ešte dlhšie zimné večery.

more

Texty pesničiek, 

ktoré najviac hrávame na chatách, 

táboroch, 

výletoch.

more

fotky

more

 

 

nahor