7

Gitarové materiály

 

•••  Animátorské materiály  •••

    TALIANČINA                                                 

more

  myšlienky
 
modlitby

  
meditácia

more

  láska a sexualita
 
výchova
   
kresťanstvo
   
rôzne

more

ponuka skautingu

výchovný systém

činnosť

more

  hry v prírode
 
hry v klubovni 
 
nápady
 
správy z akcií  

more

niekoľko drobností pre zlepšenie nálady :-)Pre konanie dobra treba trošku odvahy.  don Bosco

 x

Review srdca

 x

Skús si urobiť si "zdravotnú" prehliadku svojho srdca, odhaliť jeho zdravotný stav, pomenuj riziká a nasaď prevenciu/liečbu.

 x

= Nahliadni do vlastného srdca a uvedom si, čo v ňom je, čím je naplnené.

x

= Odhaľ, čo sa za jednotlivými "náplňami" srdca skrýva - čo ťa vedie k tomu, aby som ich mal vo svojom srdci?

x

= Pomenuj pozadie, ktoré za týmito motiváciami stojí.

x

= Nasaď prevenciu/liečbu.

 x

x

Zahĺbenie sa a uvedomenie si:

Kto si?

Čo tvorí tvoj život?

Čo je pre teba dôležité?

Čím žiješ?

Čo nosíš v srdci? 

(veci, činnosti, osoby,...)

 x

(skúška správnosti = to, čo je pre teba skutočne dôležité, 

tomu venuješ zodpovedajúco veľké množstvo energie...)

 x

x

= Nakresli si obrázok - "Náplň môjho srdca"

 x

= Predstav si ramennú váhu srdca - ňou vieš odvážiť, každú z náplní srdca. Prečo je táto konkrétna náplň v tvojom srdci? 

Na jednom ramene váhy máš náplň a čo je tým závažím na druhom ramene, ktoré ju vyvažuje? Aké závažie srdca? Aký motív? 

x

- baví ma, páči sa mi (k veci, činnosti), sympatia (k človeku)

- ctižiadosť

- túžba vyniknúť

- nuda

- zvyk

- povinnosť

- nadšenie, žeriem to/zamilovanosť

- únik

- láska...

 x

+ Čo z vymenovaného/nakresleného je podľa teba dôležité z pohľadu večnosti?

+ Čo z toho má sebeckú motiváciu?

 x

x

Pozri sa pozorne na „svoje srdce“ = na náplň a motivácie:

 x

Vyhovuje ti to?

Ako chceš aby vyzeralo?

Máš v ňom dosť lásky?

Aké máš túžby ohľadne lásky?

Čo je pre teba dôležité?

Je nejaké predsavzatie, ktoré si chceš dať v súvislosti s náplňami tvojho srdca?

 x

 x

 x

„Toto je moje prikázanie:
Aby ste sa milovali navzájom,

ako som ja miloval vás.“

 x

...niet čo dodať... :-)

 

 

 

 

nahor

 

more

Pár krátkych príbehov pre dlhé letné a ešte dlhšie zimné večery.

more

Texty pesničiek, 

ktoré najviac hrávame na chatách, 

táboroch, 

výletoch.

more

fotky

more

 

 

nahor