7

Gitarové materiály

 

•••  Animátorské materiály  •••

    TALIANČINA                                                 

more

  myšlienky
 
modlitby

  
meditácia

more

  láska a sexualita
 
výchova
   
kresťanstvo
   
rôzne

more

ponuka skautingu

výchovný systém

činnosť

more

  hry v prírode
 
hry v klubovni 
 
nápady
 
správy z akcií  

more

niekoľko drobností pre zlepšenie nálady :-)© hanadesign Pre konanie dobra treba trošku odvahy.  don Bosco

 

roverská činnosť cez rok

 

Rozmysli si čo urobíš. Máš vždy nekonečné množstvo možností. Môžeš zvoliť pohodlie alebo náročnú cestu. Môžeš zvoliť nehybnosť na jednom mieste, alebo naopak pohyb, kráčanie do diaľav. Je to len na tebe. Si slobodný...

 

Zásady roverského programu:

- vyššia náročnosť

- individuálny rast

- samostatnosť

- osobné napredovanie

- služba 

- pobyt v prírode

- príležitosť konať dobro

 

Roverský program zaujímavými činnosťami napĺňa a realizuje našu predstavu alebo túžbu.

 

 

Prvá vec:

 

Dohodnite si cieľ, ku ktorému sa chcete v tomto roku uberať, ktorým smerom chcete ako roveri ísť. Ak nebudete mať cieľ, všetky vaše aktivity (ak nejaké budú), sa budú uberať neznámym smerom a na konci roka môžete zistiť, že bolo pár dobrých vecí a akcií, ale o čom to bolo?... Úplne spontánny rovering (štýl – budeme robiť, čo nás napadne), nie je najšťastnejšie riešenie a často končí ničnerobením, veľmi sporadickými akciami, žiadnou službou a v konečnom dôsledku rozpadom roverskej skupiny.

 

 

Druhá vec:

 

Forma stretnutí, vlastný program = kedy, kde, ako, kto, čo budete robiť, kto čo pripraví, kto čo vie atď. Dobrý program je náročný, rôznorodý a pútavý, nabitý udalosťami, je tam pohyb, dynamika, zmena, striedanie nálad, činnosti a oddychu.

Akcie pre seba = občas cez víkend spravíte náročnú výpravu do hôr, zvládnete nejakú spoločnú výzvu, prežijete nejaký recesný úlet atď. Ide o spoločné zážitky a užitočne strávený voľný čas.

Akcie pre iných = je veľmi dobrou vizitkou roverskej skupiny, ak dokáže aspoň dvakrát do roka pripraviť nejakú dobrú akciu aj pre svoj oddiel alebo zbor, alebo pre iných roverov. Je to jedna z najlepších možností, ako sa zohrať ako tím, a tiež sa budete dobre prezentovať pred ostatnými.

 

 

Tretia vec:

 

Projekt = je dôležité, aby ste si dohodli nejakú dlhodobú činnosť (súvisí to s cieľom), na ktorú sa budete pripravovať a ktorú budete pripravovať, bude to dlhodobejšie snaženie vašej skupiny ako celku. A potom nastane jednorázová realizácia, alebo sa to bude konať v etapách. Napr. expedícia do zahraničia, kurz pre skautov alebo roverov, oprava útulne alebo chaty, umelecký festival atď.

 

Nezabudnite na pravidlo: „ak sa nedohodne ďalší program, tak nebude. Ak ho nemá kto urobiť, zase nebude...“ Čiže dohodnite kedy, kto, čo. Lebo chcieť je jedna vec, ale niečo vysnívané aj zrealizovať, je vec druhá - náročnejšia, no otvárajúca tajomstvá nových obzorov.  

 

 

 

nahor

 

more

Pár krátkych príbehov pre dlhé letné a ešte dlhšie zimné večery.

more

Texty pesničiek, 

ktoré najviac hrávame na chatách, 

táboroch, 

výletoch.

more

fotky

more

 

 

nahor