7

Gitarové materiály

 

•••  Animátorské materiály  •••

    TALIANČINA                                                 

more

  myšlienky
 
modlitby

  
meditácia

more

  láska a sexualita
 
výchova
   
kresťanstvo
   
rôzne

more

ponuka skautingu

výchovný systém

činnosť

more

  hry v prírode
 
hry v klubovni 
 
nápady
 
správy z akcií  

more

niekoľko drobností pre zlepšenie nálady :-)© hanadesign Pre konanie dobra treba trošku odvahy.  don Bosco

 

ROVERING... AKO HĽADANIE CIEST

 

Stretnú sa kvalitní ľudia a prežívajú kvalitné akcie. Svoje dobrodružstvá si vytvárajú sami. Nie vždy sa im to darí a nie vždy všetko vyhrajú. Ale čo je dôležitejšie – je v nich život. Životodarná miazga nápadov a často bláznivých podujatí. Rovering je zameraný na zmysluplnú činnosť roverských skupín - na rozvoj osobnosti a praktické naplnenie hesla SLUŽBA. Rover je ten, komu je už vodca partnerom, nie poručníkom. A rover hľadá... sám seba a druhých.

 

Po čom túži mladý človek?

(rover = 15+)

 

Túžime po kamarátoch a zážitkoch.

S kamarátov sa môžu stať priatelia, bratia. Zo zážitkov sa stávajú nezabudnuteľné spomienky.

 

Nechceme nudu.

Musíme prekonať vlastnú pohodlnosť a lenivosť a vzchopiť sa. Niečo pre seba a pre ostatných urobiť! Byť aktívni...

 

Nechceme samotu.

Samota formuje osobnosť, nie je však každodennou potrebou. To, čo potrebujeme neustále, sú ľudia okolo nás. Zmyslom ľudského života je starať sa o niečo a o niekoho. Byť niekomu na očiach a byť mu užitočný... Potrebujeme hľadať ľudské vzory. Priateľov, ktorí niečo dokážu.

 

Láska.

Je to tak, túžime po nej... Hravá a lákavá, ako vlasy vo vetre. Láska, ako najvyšší cit človeka... ku človeku... k Bohu. Bez nej vyschnú všetky studne a namiesto vody ich zaplnia slzy horkosti... Poznám vaše tajné želania. Kdesi v každom z nás je rozlomená pečať. Polovica pečate má druhú polovicu. Tam kde sú zlomené, je ich totožnosť. Dve polovice, ktoré do seba zapadajú. Zámka a kľúč. Noc a deň. Smútok a radosť. Sila a neha. Muž a žena... Hľa, nevyrieknuteľné tajomstvo...

Podstata lásky je v spájaní a vzájomnom dopĺňaní, schopnosti otvoriť svoje vnútro a prijať doň modrú oblohu, smútok blížneho, lesk jeho očí... Prijať strach a tajomstvá a túžby a dlžoby niekoho, kto nám prejaví rovnakú dôveru. Je o odovzdaní a dôvere a schopnosti podeliť sa o všetko dobré a zlé.

 

Viera.

Nemôžeme mlčať, keď potrebujeme niečo viac, ako je ticho.

Hovorme o viere k Bohu. Otvorene sa vracajme ku prameňom a podstatám, z ktorých sme zrodení. Nebráňme sa, aby do našich sŕdc preniklo svetlo...

Jedni sú hlbokí kresťania, iní sa necítia byť viazaní na vieru v Boha. Bolo by veľkou škodou uzavrieť túto kapitolu mlčaním. Nedozvedieť sa o krásnych príbehoch z Písma. O pravdách, ktoré platia tisíce rokov.Nemať možnosť poznať aspoň časť bohatstva, ktoré predstavuje kresťanská orientácia európskej kultúry. Viera je na počiatku nášho vedomia celostnosti ku všetkému stvorenému. Môžeme ju chápať aj ako bránu pokory a cestu vyššieho vnímania.

 

Samostatnosť.

Mladí ľudia sa snažia naliehavo prejaviť svoju vôľu. Usilujú sa o svoj svet a nevedia, z ktorej strany ho majú nájsť. To sa často prejavuje ako odpor voči autoritám, učiteľom, voči rodičom.

Je tu snaha o samostatnosť. Je to svet čistých predstáv a myslí, nezaťažených predsudkami. Vek neistôt a hľadaní. To všetko chce čas. Mať právo na zlyhanie a mať právo povedať prepáč. Mať právo na svoj svet a spôsob jeho hľadania.

 

Skauting

...má tu výhodu, že sa tu stretávajú mladí, starší, stredne starí a starí. To nám umožňuje stretávať sa a vymieňať si svoje názory, predstavy, skúsenosti. Pri spoločných debatách sa nám z hláv rojí množstvo naliehavých myšlienok a otázok. O pravde, o čistote, o sklamaniach, o vlastnom úsudku.

Najťažšie na dospelosti je byť neustále sám sebou. Väčšina životných situácií nás neustále strká medzi mantinely, konvencie, nepravé prikázania. Byť sám sebou, byť autentický a mať svoju neopakovateľnú tvár. O to by sme sa mali usilovať.

 

Potrebujeme niečo, čo nás zdokonalí.

Cesty umožňujú niečo zažiť. To, čo potrebujeme, sú situácie, ktoré nám nastolia nie ľahko riešiteľné problémy. Príležitosť konfrontovať svoje sily. Čo vlastne dokážem? Skauting umožňuje stretnutie mladých ľudí, chlapcov a dievčat, ktorých spája niečo iné, než je nuda a nečinnosť. Samostatná zmysluplná činnosť. Kvalita spoločne stráveného času. Motivácia, ktorá nie je povrchná, ale nás láka do hlbín a diaľok. Tým sa môžeme líšiť od inak navonok podobných skupín rovesníkov. Láka nás to, čo nás ozvláštňuje. Láka nás nevšednosť zážitkov a chvíľ, ktoré sa stanú našou pamäťou.

 

Byť skautom

Nás, skautov a skautiek, je na svete okolo 35 miliónov!!! Skauting samozrejme nie je samojediný a najdokonalejší. Byť skautom neznamená automaticky kvalitu. Kvalitu dosahujeme iba svojou usilovnosťou a aktivitou. Ale aj spontánnosťou a neustálou chuťou po zážitkoch a pekných chvíľach. Pozrime sa teraz do vlastného zrkadla a skúmajme, čo robíme ako skauti a roveri...

 

 

Blok textu:

 

 

Rovering je bratstvom života pod šírym nebom a služba. Roveri sú pútnici voľných nekonečných ciest, táborníci tmavých lesov, schopní starať sa sami o seba, ale práve tak spôsobilí poslúžiť iným.  (Bí-Pí)

 

Človek si musí vybrať, a nie prijať svoj osud.  (P. Coelh)

 

Kto môže chodiť ku prameňu, nech nechodí ku džbánu.  (L. da Vinci)

 

Ruky mám doráňané, porezané a odreté. Od machu a živice som celý čierny. Hlavu mám však jasnú ako lesný vzduch, a myšlienky čisté ako voda v potôčiku, čo tečie okolo tábora. Doma to bolo naopak...  (J. Wolker)

 

Každý súdny chlapec sa raz v živote dostane do obdobia, v ktorom ho postihne neodolateľná túžba vybrať sa niekde a vykopať skrytý poklad.  (M. Twain)

 

 

(Podľa SlSk – Rovering… ako hľadanie ciest)

 

nahor  

more

Pár krátkych príbehov pre dlhé letné a ešte dlhšie zimné večery.

more

Texty pesničiek, 

ktoré najviac hrávame na chatách, 

táboroch, 

v výletoch.

more

fotky

more

 

 

nahor