7

Gitarové materiály

 

•••  Animátorské materiály  •••

    TALIANČINA                                                 

more

  myšlienky
 
modlitby

  
meditácia

more

  láska a sexualita
 
výchova
   
kresťanstvo
   
rôzne

more

ponuka skautingu

výchovný systém

činnosť

more

  hry v prírode
 
hry v klubovni 
 
nápady
 
správy z akcií  

more

niekoľko drobností pre zlepšenie nálady :-)© Pre konanie dobra treba trošku odvahy.  don Bosco

 

Rozhodnutia v našom živote

 

Každý z nás sa musí v živote rozhodovať. Sú to naše každodenné malé rozhodnutia, ale občas nás čakajú aj veľké životné rozhodnutia, ktoré sú dôležité a preto ťažké. Niekedy sa musíme rozhodnúť pre jednu cestu a ostatné vynechať, rozhodnúť sa pre jednu vec a druhú vypustiť, rozhodnúť sa pre jedného človeka a iného opustiť, rozhodnúť sa pre jedno životné povolanie a ostatné prenechať iným.

 

Vedieť sa správne rozhodovať je veľké umenie a múdrosť, ktorej sa človek postupne učí.

 

Pokúsim sa tu načrtnúť zopár rád, ako postupovať pri našich osobných rozhodnutiach. Nie je tu komplexný postup, ktorý ani nie je možný, pretože každý človek je iný a iné sú aj okolnosti a podmienky. No snáď ti aspoň niektoré rady poslúžia a pomôžu v tvojom osobnom rozhodovaní.

 

 

Tri dimenzie vzťahov

 

Život je o vzťahoch, ak sa nejaký vzťah zanedbá, človek nežije plnohodnotný život a nedosiahne životné naplnenie. Pri rozhodnutiach je potrebné brať do úvahy aj to, či je tvoj „vzťahový trojlístok“ rozvinutý v každom smere. Tu sú tri hlavné vzťahy:

 

- vzťah k sebe = mať čas na seba (štúdium, osobný rast, záujmy, oddych, ...)

- vzťah k druhým = mať čas na druhých (práca, rodina, služba, pomoc, ...)

- vzťah k Bohu = mať čas na Boha (modlitba, duchovný a náboženský život, ...)

 

 

Tri kroky k cieľu

 

Pri rozhodovaní musíme mať vždy pred očami cieľ, ku ktorému chceme smerovať, musíme poznať spôsob, ako sa k cieľu chceme dostať a musíme poznať svoju motiváciu, prečo chceme práve toto a nie to druhé (motivácia môže byť aj falošná a potom aj naše rozhodnutia môžu byť chybné...).

 

1. krok = motivácia (prečo?)

-    - pre niečo (niekoho) si sa nadchol, oslovil ťa nejaký výnimočný človek alebo myšlienka, pochopil si „toto je to pravé pre mňa!“, „po tomto som vždy túžil“, „tu sa chcem realizovať“, „tu môžem darovať seba druhým...“

 

2. krok = spôsob (ako?)

-    - hľadáš cestu, možnosti, informácie, prostriedky, ako sa posunúť tam, kde chceš ísť + zvážiť aj osobné vlohy, schopnosti, obmedzenia, možnosti, záväzky, dôvody...

 

3. krok = krok (správne rozhodnutie a vykročenie)

-    - dostal si sa k tvojmu osobnému rozhodnutiu... zdvihneš nohu a vykročíš, teraz! Je to tvoja osobná vec, je to tvoje rozhodnutie, je to tvoj život! (Ale nezabudni že tvoj život je o vzťahoch...)

 

PS: Ber do úvahy, že po prvom vykročení „tvojim“ smerom, čiže po nejakom tvojom vážnejšom rozhodnutí, nasledujú ďalšie a ďalšie menšie rozhodnutia (čiže čiastkové kroky) na ceste k cieľu.

 

PS2: Jedným z tvojich rozhodnutí v iných rozhodnutiach je aj to, či si vyberieš cestu do neba, alebo sa na to vykašleš a nakoniec stratíš všetko...

 

 

Úvahy k rozhodnutiam

 

- každé rozhodnutie „pre niečo“ zahŕňa často aj rozmer relatívnej straty = niečo získaš, ale niečo druhé tým pádom aj stratíš (ak sa vyberieš touto cestou, nepôjdeš tou druhou cestou; niekedy je možné ísť neskôr aj druhou cestou, ale môže sa stať, že už na to nebude čas, priestor, možnosti, prostriedky...)

 

- príležitosti sa často neopakujú, ak neprijmeš dobrú ponuku, ktorá sa ti ponúka, môže sa stať, že už takúto ponuku viac nedostaneš

 

- nedá sa robiť všetko, byť všade a všetko stíhať = musíš si vedieť vybrať, čo je pre teba najdôležitejšie, čo má pre teba najväčšiu hodnotu – a to potom robiť a žiť naplno

 

- niekedy sú viaceré možnosti alebo ponuky rovnako zaujímavé, dobré a prospešné – ale často je len jedna pre teba (samozrejme je to ťažké rozhodovanie, ale sedieť na dvoch stoličkách dokáže málokto... a byť v rovnakom čase na dvoch miestach asi nedokážeš... a pocit nenahraditeľnosti je často len o egoizme...)

 

- niekedy postupom času zistíš, že cesta, pre ktorú si sa rozhodol, nie je tá správna, pretože tvoje prvé rozhodnutie bolo nesprávne, pomýlené, naivné, neslobodné... občas je možné sa vrátiť a začať odznova, no niektoré cesty sú jednosmerky... a preto hlavné životné rozhodnutia o tvojom povolaní, či životnom partnerovi treba veľmi dobre zvážiť!

 

- nechaj si priestor a čas na skúšobnú dobu (keďže niektoré rozhodnutia sú na celý život, je veľmi dôležité, aby to boli dobré rozhodnutia!) = napr. účasť na akciách a stretkách, chodenie s partnerom, deň otvorených dverí a materiály o škole, ašpirantské stretká a noviciát, ...)

 

- rozhodnutie v sebe zahŕňa aj záväzok = drobné rozhodnutie – drobný záväzok; celoživotné rozhodnutie – celoživotný záväzok (svadba, večné sľuby,...)

 

- vždy maj pred očami cieľ (alebo motiváciu), aby si pri rôznych životných odbočkách, chybách a pádoch nestratil orientáciu a nezablúdil...

 

- nikdy nebudeš mať absolútnu istotu o správnosti tvojho rozhodnutia – vždy budú nejaké pochybnosti, čo keby, ak by, tak by... alebo všelijaké pokušenia utiecť inde... ale ak si sa rozhodoval v pokoji, rozumne, slobodne, zvážil si motiváciu, okolnosti, nechal si si poradiť, ale nepodľahol si tlaku, bral si do úvahy aj iné možnosti a cesty atď., je skoro isté, že si sa rozhodol správne (nerozhodný človek nikdy nepochopí úžasný pocit definitívneho rozhodnutia... pochopíš keď zažiješ...)

 

- pred rozhodovaním sa pozri na svoj život a porozmýšľaj, či ti nebráni v rozlete nejaká „brzda“ (veľký charakterový nedostatok, nevyriešená závislosť, opakujúce sa tie isté hriechy, lenivosť, veľký egoizmus,...)

 

- treba sa rozhodovať srdcom (láska, city, intuícia; túžby, pocity, vzplanutia...) a rozumom (prečo, ako, kedy?; zváženie okolností, schopností, možností...)

 

- nechaj si poradiť, vypočuj si druhých, ale nenechaj sa zmanipulovať

 

- záležitosti si premysli a premedituj v tichu, bez stresu a nerozhoduj sa narýchlo

 

- pozháňaj si dobré informácie z viacerých zdrojov, nenechaj sa pomýliť jednostranným pohľadom

 

- modli sa a pros o svetlo poznania a múdrosti

 

 

 

Život je o hľadaní. „Čo je moja cesta, aké mám dary, ktoré mi môžu pomôcť pochopiť moje poslanie?“ Stretnutia, udalosti a okolnosti nemusia byť náhodné, možno práve týmto ti chce niekto naznačiť smer...

 

Pravé životné naplnenie nájde len ten, kto pochopil svoje poslanie a povolanie a odpovedal na výzvu žiť život naplno na tom pravom mieste, s tým pravým človekom, s tými pravými ľuďmi, s tým pravým poslaním, v tom pravom osobnom a jedinečnom povolaní...

 

 

 

Hľadaj a nájdeš :-)       

 

 

 

 

nahor

 

more

Pár krátkych príbehov pre dlhé letné a ešte dlhšie zimné večery.

more

Texty pesničiek, 

ktoré najviac hrávame na chatách, 

táboroch, 

výletoch.

more

fotky

more

 

 

nahor