7

Gitarové materiály

 

•••  Animátorské materiály  •••

    TALIANČINA                                                 

more

  myšlienky
 
modlitby

  
meditácia

more

  láska a sexualita
 
výchova
   
kresťanstvo
   
rôzne

more

ponuka skautingu

výchovný systém

činnosť

more

  hry v prírode
 
hry v klubovni 
 
nápady
 
správy z akcií  

more

niekoľko drobností pre zlepšenie nálady :-)Pre konanie dobra treba trošku odvahy.  don Bosco

 

SV. FRANTIŠEK SALESKÝ  

 7

- Kto pozerá na blížnych a pritom nepozerá na Boha, vystavuje sa nebezpečenstvu, že ich nebude milovať čisto, rovnako a stále.    

 7

- Človek musí viac bojovať sám so sebou ako so všetkým ostatným.  

 7

- Najťažšie je zriecť sa svojej mienky. A predsa pre pokoru a dokonalosť niet nič potrebnejšieho.  

 7

- Najlepšou a najvzácnejšou rozvahou je jednoduchosť.                   

 7

- Nebuďte na nič naviazaní do takej miery, aby ste sa znepokojovali, či sa vám to podarí. Zverte to do Božích rúk.                   

 7

- Naša reč má byť obyčajne okorenená miernou veselosťou. Správajme sa dobre voči všetkým a ešte láskavejšie voči tým, ktorí nás väčšmi potrebujú.     

   7

- Prejavujme skutkami často svoju lásku a dobrotu tým, ku ktorým cítime menej náklonnosti.  

 7

- Pri rozhovoroch sa zabávajte a správajte slušne. Prehovorte len vtedy, keď je to vhodné a doprajte hovoriť druhým.      

 7

- Boh má zaľúbenie najmä v jednoduchých, pokorných a láskavých srdciach.          

 7

- Ovocie modlitby závisí od skromnosti a dôstojného správania.  

 7

- Veľmi rád by som vám vtlačil do duše preužitočnú zásadu: nič nežiadať, nič neodmietať.  

 7

- V tomto živote našim každodenným chlebom musí byť trpezlivosť. A najviac trpezlivosti musíme mať sami so sebou.   

   7

- Nepremeškajme terajšiu príležitosť vykonať dobro. Občas zanechávame jedno dobro a vydávame sa za iným. To prvé opustíme a druhé nenájdeme.  

 7

- Boh očakáva od nás skôr vernosť v malých veciach, ktoré máme na dosah, ako veľkú túžbu po veciach veľkých, ku ktorým sotva budeme mať príležitosť.      

 7

- Nič tak neosvecuje rozum a nehýbe vôľu ako modlitba, najmä rozjímavá, keď ju konáme s celým srdcom.   

   7

- Pokorou sa stávame lepšími pred Bohom a láskavosťou pred ľuďmi.            

 7

- Vaša skromnosť nech je známa všetkým ľuďom a usilujte sa, nakoľko je to možné, byť vždy úprimní.   

   7

- Kroťte postupne činnosť svojho ducha, aby ste sa naučili pracovať s miernosťou a pokojom.  

 7

- Vo svojich prácach si počínajte múdro a rozvážne, aby ste konali rýchlo a dobre.           

 7

- Nech si svet kričí koľko chce, nech kritizuje a šomre na dobro. Vy si to bez znepokojenia vypočujte a v dobrom verne a statočne vytrvajte.    

 7

- Hovorte o sebe čo najmenej či dobre, či zle, lebo samoláska vie zatemniť myseľ, aj keď o sebe hovoríme zle.   

   7

- Usilujte sa, aby vaši podriadení nezbadali na vás, že ste smutní, alebo že máte zlú náladu. Mohli by to pripisovať vašej zbožnosti a ju znenávidieť.     

 7

- Správajme sa skromne aj keď sme sami. Vždy sme totiž  v prítomnosti Boha.        

 7

- Všeobecné pravidlo je vždy posudzovať dobre, čo robia iní. Ak to nie je možné, treba s nimi cítiť a sa za nich modliť.   

   7

- Tešme sa z dobra, ktoré robia iní, a pomáhajme im zo všetkých síl. Možno že Bohu, lepšie ako my, poslúžia iní.  

 7

- Po celý život budeme mať čo naprávať. Uspokojte sa, pokorte sa pred Bohom a vždy niečo naprávajte.  

 7

- Znášajme trpezlivo, že sme ešte ďaleko od pravej čnosti a dokonalosti, no pritom sa o dokonalosť odvážne usilujme.  

 7

- Usilujte sa vždy spájať lásku s pokorou.  

 7

- Vaša pokora nech je šľachetná a veľkodušná. Nech nerobí nič pre chválu, ale nech zo strachu pred chválou dobro ani nezanedbáva.  

 7

- Kto má pravú Božiu slobodu, nestráca radosť a pokoj srdca.  

 7

- Osloboďte si občas svoje srdce od ľudí, aby ste mohli pokojne hovoriť s Bohom o veciach svojej duše.

  7

 

 nahor

more

Pár krátkych príbehov pre dlhé letné a ešte dlhšie zimné večery.

more

Texty pesničiek, 

ktoré najviac hrávame na chatách, 

táboroch, 

výletoch.

more

fotky

more

 

 

nahor