7

Gitarové materiály

 

•••  Animátorské materiály  •••

    TALIANČINA                                                 

more

  myšlienky
 
modlitby

  
meditácia

more

  láska a sexualita
 
výchova
   
kresťanstvo
   
rôzne

more

ponuka skautingu

výchovný systém

činnosť

more

  hry v prírode
 
hry v klubovni 
 
nápady
 
správy z akcií  

more

niekoľko drobností pre zlepšenie nálady :-)Pre konanie dobra treba trošku odvahy.  don Bosco

x x

1. krok =

STAŤ SA DôVERYHODNÝM ČLOVEKOM

a byť schopným vytvárať a žiť dlhodobé vzťahy 

preniknuté dôverou

 x

Dôvera

=

charakter

  x

1. tvoja integrita

Máš charakter?

Máš odvahu konať v súlade so svojimi hodnotami a presvedčením...

 tvoje myšlienky, slová a činy sa nerozchádzajú

alebo „Kecal som...a čo...“?

  x

2. tvoje úmysly

Aký máš plán?

Tvoje motívy, plány a konanie sú jasné, čestné, priamočiare

a vychádzajú zo snahy o vzájomný prospech

alebo „Nechce sa mi...nad tým ani uvažovať...“?

 x

+

kompetencia

 x

3. tvoj osobný potenciál

Dokážeš urobiť, čo je potrebné?

Uvedomuješ si a tiež neustále formuješ svoje nadanie, postoje,

schopnosti, vedomosti, svoj osobný originálny štýl

alebo „Nemám na to...a nemám záujem to meniť...“?

  x

4. tvoje výsledky

Akými výsledkami sa môžeš preukázať?

Máš už za sebou viaceré výsledky svojej činnosti

(niečo významné si už dosiahol, vytvoril, zrealizoval),

máš dobrú povesť, aj v súčasnosti dosahuješ výsledky,

aj v budúcnosti sa dá od teba očakávať „dobré ovocie“

alebo „Nič významnejšie som neurobil...je mi to jedno...“?

  x

  x

Dôveruješ sám sebe?

Si schopný vytýčiť si a dosiahnuť stanovené ciele?

Si schopný dodržiavať záväzky?

Si schopný konať v súlade s tým, čo hovoríš a čo vnímaš?

Si schopný vzbudiť dôveru druhých ľudí?

Si dôveryhodným človekom?

Môžu ti druhí veriť?

  x

Dôvera k sebe často začína od maličkostí...

= je to schopnosť urobiť a úspešne dokončiť to, čo si si predsavzal

  x

Aké sú tvoje silné stránky?

V ktorých oblastiach sa potrebuješ zlepšiť?

  x

...Sette giorni...

  x

  x

Aký si? (= charakter)

Čo robíš? (= kompetencia)

 x 

Konáš v súlade so svojimi hodnotami? (= charakter)

Máš výsledky? (= kompetencia)

  x

  x

„Nič nedokáže zmeniť všetko tak rýchlo ako dôvera.

Nič človeka nenapĺňa tak ako vzťahy preniknuté dôverou.

Nič nie je tak inšpirujúce ako ponuka dôvery.

Nič nie je tak ziskové ako ekonomika dôvery.

Nič neprináša väčší vplyv než povesť dôveryhodného človeka.

Dôvera je skutočne jedinou vecou, ktorá zmení všetko...

nech sa už rozhodnete využiť príležitosť

a pustíte sa do náročnej úlohy zvýšiť dôveru

vo sfére osobného či profesijného života,

prípadne v oboch týchto sférach,

mimoriadne výrazne to po všetkých stránkach zmení váš život.“

  x

(Stephen M.R. Covey)

 

 

 

 

nahor

 

more

Pár krátkych príbehov pre dlhé letné a ešte dlhšie zimné večery.

more

Texty pesničiek, 

ktoré najviac hrávame na chatách, 

táboroch, 

výletoch.

more

fotky

more

 

 

nahor