7

Gitarové materiály

 

•••  Animátorské materiály  •••

    TALIANČINA                                                 

more

  myšlienky
 
modlitby

  
meditácia

more

  láska a sexualita
 
výchova
   
kresťanstvo
   
rôzne

more

ponuka skautingu

výchovný systém

činnosť

more

  hry v prírode
 
hry v klubovni 
 
nápady
 
správy z akcií  

more

niekoľko drobností pre zlepšenie nálady :-)Pre konanie dobra treba trošku odvahy.  don Bosco

x

Sebaprijatie

 x

Všetky naše vzťahy sa odvíjajú práve od vzťahu k sebe samému. Ak chceš mať kladný vzťah k ľuďom, musíš mať najskôr kladný vzťah k sebe. Mať rád seba. Mať rád sám seba nie je totožné so sebectvom (sebectvo znamená nezdravo sa mať rád).

 x

Šťastný budeš len vtedy, keď budeš sám k sebe milosrdný, keď prijmeš sám seba takého, ako si bol stvorený. To neznamená, že sa uspokojíš so svojimi chybami a prestaneš na sebe pracovať. Znamená to len toľko, že si svoje chyby priznáš a začneš sa mať rád aj s týmito chybami, taký aký si. To je jediný zdravý postoj umožňujúci, aby si mohol svoje chyby odstrániť.

 x

Iba vtedy, keď prijmeš sám seba, môžeš prijímať druhého bez odsúdenia. Milosrdenstva k druhému človeku budeš schopný len vtedy, ak budeš milosrdný sám k sebe, ak sa zmieriš s tým, čo je v tebe tienisté. Kto sa sám pozeral do priepastí svojej duše, môže sa správať k druhému s úctou a bez predsudkov.   

 x

Ak odsúdiš druhého človeka, nemôžeš mu pomôcť. Ak chceš nejakému človeku pomôcť, musíš ho prijať takého, aký je. Aby si to dokázal, musíš predtým  prijať sám seba. (Anselm Grün)

 x

Základom pre prijatie seba je hľadieť na seba pravdivo (poznať svoje dobré vlastnosti a dary a tiež poznať svoje slabé stránky a hranice svojej osobnosti).

x

V každom človeku sa zrkadlí jedinečným spôsobom Božia krása a vznešenosť.  Vieš ako sa zrkadlí v tebe? Poznáš svoju vlastnú hodnotu, jedinečnosť a neopakovateľnosť?

x

K tomu, aby si sa dokázal plne akceptovať, potrebuješ sa  mať rád. Mať rád sám seba neznamená sebectvo. Veď láska v kresťanskom ponímaní je trojrozmerná. (miluj seba samého, miluj blížneho ako seba samého, miluj Boha viac ako seba samého).

 x

Keď nás náš Boh tak veľmi miluje, musíme sa milovať aj my sami.

Tvoje kladné vlastnosti ťa v tvojich očiach (a často aj v očiach druhých ľudí) robia motýľom. Ale v živote sú aj situácie, v ktorých sa cítiš ako šváb, máš vlastnosti, ktoré nemáš rád, tak ako nemáš rád šváby..

 x

                  

 x

Motýľ - vnímaš svoju hodnotu a chceš sa o ňu deliť s druhými...

Šváb - vnímaš svoju biedu. Skrývaš sa a zároveň túžiš po pomoci, chcel by si sa zmeniť, hľadáš pomoc, podporu, lásku...

 x

Cesta šťastného a naplneného života pre nás,

ktorí sme „motýľmi“ aj „švábmi“

je bezpodmienečná láska.

 x

Pri bezpodmienečnej láske sa snažíš milovať svoju podstatu - seba samého. A to bez podmienok, s úplným prijatím seba, bez akéhokoľvek odsúdenia. To neznamená, že považuješ seba za najlepšieho na svete, že si nepriznávaš svoje slabosti a chyby, že považuješ každý svoj čin za správny, že nebojuješ a nesnažíš sa byť lepším..

 x

Odsúď zlý čin, ale nezavrhni toho, kto ho spáchal (teda seba). To je Ježišov postoj. Nesúhlasil s hriechom, ale hriešnika miloval. "Milovať hriešnika a nenávidieť hriech", tým sa riadil don Bosco.

 x

Prijímame seba aj druhých takých, akí skutočne sme,

so silnými aj slabými stránkami

(a snažíme sa na sebe pracovať, aby sme sa stávali lepšími)...

Máme snahu rásť na silné osobnosti,

 ktoré sa neboja služby a pomoci druhým

(a snažíme sa rozvíjať zdravé sebavedomie a pokoru).

  x

Hľadaj v sebe motýľa. To, čo je v tebe pekné a dobré, odhaľuj iným. Pomôž ľuďom okolo teba odhaliť motýľa v nich, potrebujú to. A uvedom si, že šváb v tebe (aj v druhých) nie je ten, koho máš rozpučiť, zabiť, ale ten, kto je zranený a potrebuje lásku, aby sa mohol uzdraviť a zázračne premeniť. Dôveruj Bohu, že ťa má rád aj vtedy, keď vidíš seba ako švába.

 x

 x

"Pretože si drahý mojim očiam, vzácny a ja ťa milujem,

vydám ľudí namiesto teba a národy za tvoj život."

(Iz 43,4)

 x

"Ale Boh dokazuje svoju lásku k nám tým,

že Kristus zomrel za nás,

keď sme boli ešte hriešnici."

(Rim 6,8)

 x

 x

Že žiješ, nebol tvoj nápad,

a že dýchaš, nebolo tvoje rozhodnutie.

Že žiješ, bol nápad niekoho iného,

a že dýchaš, bol Jeho dar tebe.

Nikto nemyslí a necíti a nekoná tak ako ty,

a nikto sa nesmeje tak, ako to robievaš ty.

Nikto nevidí oblohu presne tak ako ty

a nikto nevie presne to isté, čo vieš ty.

Tvoju tvár nemá nikto iný na tomto svete

a také oči máš len ty.

Nikto iný nežije presne tak ako ty.

Ty si chcený, žiadna náhoda, žiadna nálada prírody.

Je celkom jedno, či tvoja pieseň života je v e mol alebo v E dur.

TY si geniálna Božia myšlienka!

 

 

 

 

 

 (Podľa A. Gruna a animator.sk spracoval Rado Bros)

 

nahor

 

more

Pár krátkych príbehov pre dlhé letné a ešte dlhšie zimné večery.

more

Texty pesničiek, 

ktoré najviac hrávame na chatách, 

táboroch, 

výletoch.

more

fotky

more

 

 

nahor