7

Gitarové materiály

 

•••  Animátorské materiály  •••

    TALIANČINA                                                 

more

  myšlienky
 
modlitby

  
meditácia

more

  láska a sexualita
 
výchova
   
kresťanstvo
   
rôzne

more

ponuka skautingu

výchovný systém

činnosť

more

  hry v prírode
 
hry v klubovni 
 
nápady
 
správy z akcií  

more

niekoľko drobností pre zlepšenie nálady :-)Pre konanie dobra treba trošku odvahy.  don Bosco

x

Vybuduj si zdravé sebavedomie

 x

„Cesta osobného rastu... je výzvou...

a mieri k vrcholkom našich možností...

Náš osobný rast sa odohráva na pôde bežného, všedného života.

(Dan Millman)

 x

„Je dobré mať cieľ svojej cesty,

ale je to sama cesta, ktorá ovplyvňuje cieľ.“

(U.K.LeGuinová)

 x

Podmienky každodenného obyčajného života sú najvhodnejšie na náš osobný rast. (Osobný rast a duchovný rast môžeme brať ako synonymá – pretože máme telo aj dušu. Čiže s tým, ako sa rozvíjame, rastieme, dospievame a stretávame sa s každodennými problémami, rozvíjame aj svoju duchovnú stránku.)

 x

„Bežný každodenný život je našu najlepšou duchovnou školou. Hneď ako sa vám podarí v zrkadle života zreteľne zahliadnuť svoj obraz, dospeli ste do stavu, kedy dokážete sami seba pochopiť a prijať. Tým, že si vezmete ponaučenie z vlastného správania, dospejete k múdrosti nevyhnutnej k ďalšej ceste smerujúcej k osobnému a duchovnému rastu.“ (Dan Millman)

 x

Duchovné cvičenia začínajú na zemi

a nie vo vzduchu!

„Nohami buďte na zemi,

ale srdcom buďte v nebi.“

(Don Bosco)

 x

Ak máš veľa abstraktných otázok, vedieš neustále dlhé filozofické a rozumové debaty (ktoré sú často úplne o ničom a nič reálne neriešia...), pýtam sa ťa: Cvičíš pravidelne? Primerane sa stravuješ? Venuješ sa naplno a riadne svojim momentálnym životným prioritám? Dostatočne oddychuješ? Si milý k ľuďom okolo? Máš čas na vzťahy s priateľmi? Nachádzaš si každý deň dostatok času na modlitbu...? Toto sú skutočnosti normálneho osobného a duchovného rastu!!! Reálne a každodenné záležitosti tvojho života... sette giorni...

 x

„Nie je v mojom záujme, aby ste mi uverili, ale aby ste uverili predovšetkým sami sebe a aby ste dokázali naplno žiť... všedný život vedie vaše kroky za dobrodružstvom. Cesta je voľná, stačí vykročiť.“ (Dan Millman)

x

Objav svoju hodnotu!

Zaži „zmŕtvychvstanie“ vo svojom vlastnom živote!

 x

Ak pochybuješ o tom, či za niečo stojíš, potom máš sklony mariť vlastné snahy a podkopávaš svoje vzťahy s druhými ľuďmi. Život je plný príležitostí – otvor sa im a neboj sa ponúkané príležitosti prijať a využívať (samozrejme po rozumnom zvážení). A váž si svoju vrodenú hodnotu ako človeka (stvoreného „na Boží obraz“ – ak sa podceňuješ alebo ak si namyslený pako, tak tvoja kresťanská viera je vlastne úplne na prd...), váž si sám seba, máš predsa nekonečnú hodnotu! Vážiť si sám seba, uvedomovať si svoju hodnotu, svoje dary – to nie je pýcha... to je práve znakom pokory a vďačnosti, to je prijatie daru života, to je prijatie osobných talentov, to je prijatie svojho povolania a poslania na svete = byť jedinečným človekom, ktorý bude pre ostatných darom.

 x

 x

Ako si vážiš sám seba?

 x

Hlúpe extrémy sú:

 x

namyslenosť a pýcha

(„ja som teda niekto... a ty si nič...“)

 x

malomyseľnosť a pocit menejcennosti

(„ja som také nič... neschopný človek...

tí ostatní to dokážu, ja za nič nestojím...)

 x

ZDRAVÉ SEBAVEDOMIE

= pokorný pohľad na seba,

na svoje dary a schopnosti a aj na svoje hranice,

objavenie svojej osobnej hodnoty,

čo všetko si dostal a môžeš z toho darovať aj druhým,

pochopenie, že máš v živote skoro nekonečné možnosti,

stačí sa „len“ rozhodnúť „pre niečo/niekoho“

a niečo (veľa!!!) pre to spraviť (makať!!!).

 x

Nikto okrem teba ti nepomôže ku zvýšeniu tvojho sebavedomia.

Tvoja hodnota, ktorú si si priniesol na svet, nikdy nepoklesla.

Musíš to pochopiť a začať si vážiť vlastnú hodnotu a svoj život.

 x

„Vaša myseľ je otvorená darom života len do tej miery,

na ktorú sami seba ceníte.

To, ako v živote uspejete,

záleží jednak na vašom nadaní, úsilí, tvorivosti,

ale predovšetkým na vašej ochote prijímať.“

(Dan Millman)

 x

Ak si zdravo sebavedomý, máš sklon si vyberať a máš naozaj veľa možností, ktoré sa ti ponúkajú. Ale ak sa naopak cítiš bezcenný, málo hodnotný a neschopný, potom sa obmedzuješ a veľmi si nevyberáš (veď žobráci predsa nemajú právo si rozkazovať...).

 x

Na každej križovatke sa môžeš slobodne rozhodnúť, či pôjdeš naplno po hlavnej ceste – a samozrejme ťa tam čaká veľa práce, zodpovednosti a budeš potrebovať aj podporu priateľov, lebo všetko sám nezvládneš... - alebo či sa vydáš prašnými cestičkami a vykašleš sa na príležitosti a svoju zodpovednosť a svoj život zveríš chľastaniu piva po nociach, drogám, vykašleš sa na ľudí okolo a v škole/práci to pôjde s tebou dolu vodou... Jednoducho v živote platí „Pravidlo loďky“ = buď ideš hore vodou proti prúdu k prameňu/cieľu (je to náročnejšie, dobrodružné a zmysluplné...) alebo ideš dolu vodou ako zdochlina (je to jednoduchšie, nudné a bez zmyslu...). Vyber si. Život je voľba.

 x

„Úroveň vášho sebavedomia sa uplatní vždy v tých okamihoch, kedy máte pred sebou určitú voľbu a možnosť jednoduchšej, či náročnejšej cesty. Na náročnejšej ceste vás pochopiteľne čakajú problémy, ktoré je potrebné prekonať. Do výsledku vašej voľby sa pochopiteľne premietne úroveň vášho vzdelania, vašich príjmov i požiadavky kladené na váš životný štýl. Ľudia s vyššou úrovňou sebavedomia sa nenechávajú tak často zlákať nezdravými návykmi ako sú fajčenie, požívanie alkoholu, drog, či prejedanie sa... Nadišiel čas, aby ste zhodnotili situáciu, v ktorej sa nachádzate, posúdili úroveň svojho sebavedomia a uvážili, či život, ktorý žijete, sa odvíja podľa vašich predstáv. Skutočne ste tam, kde si prajete byť?... Možno najpresnejší obraz o vašom sebavedomí vám poskytne bezprostredné posúdenie spôsobu vášho života. Úroveň vašich vzťahov s ostatnými, práca, peniaze, vzdelanie i životný štýl – to všetko zobrazí, čo od života očakávate, ako vysoko sa ceníte... Nízke sebavedomie však ovplyvňuje naše rozhodovanie a má sklon brzdiť naše úsilie, čo môže vyústiť v dojem, že všetko okolo nás je nanič. Občas si pripadáme nešťastní alebo máme pocit, že nás Boh trestá, ale v skutočnosti sme to my, kto ideme proti svojim záujmom...

So zámerným sebapoškodzovaním skončíme len vtedy, keď prevezmeme zodpovednosť za to, čo pôsobí. Až potom, keď prestaneme obviňovať svojho nadriadeného, vládu, rodičov, manžela či priateľa, okolnosti, osud či Boha, môžeme zmeniť vlastný život a presvedčivo prehlásiť: Rozhodol som sa svoje postavenie zmeniť, a mám možnosť rozhodnúť sa ešte lepšie... Pôvab života spočíva v tom, že všetko sa odohráva práve teraz, v tomto okamihu. Že minulosť existuje len v našich spomienkach a budúcnosť v našej predstavivosti... (Dan Millman)

 x

 x

Kresťanská poznámka: Boh neprišiel na svet, aby ti povedal, že si troska. Ale aby ti dokázal, že mu na tebe záleží a že máš veľmi veľkú hodnotu. Tak si to uvedom a začni žiť, študovať, pracovať, milovať... naplno. Máš na to!

 x

 „Svet hľadá ľudí, ktorí dokážu niečo urobiť.

Nie ľudí, ktorí dokážu vysvetliť, prečo niečo neurobili...

(H.Rowland)

 x

„Vo svojej kariére som netrafil viac ako 9000 košov.

Prehral som takmer 300 zápasov

a 26 krát nepremenil rozhodujúci hod v závere zápasu.

Zlyhávam v mojom živote znovu a znovu.

A to je dôvod prečo som nakoniec úspešný...

(M.Jordan)

 x

„Tou zmenou, ktorú si prajeme vidieť vo svete okolo nás,

musíme byť práve my...“

(M.Gándhí)

 x

„To, čo získate dosiahnutím vašich cieľov nie je tak dôležité,

ako to, čím sa stanete.“

(Goethe)

 x

„Pokora srdca nežiada, aby si sa pokoroval, ale aby si sa otvoril.

Práve ona je kľúčom k zmene. Až potom môžeš dávať a prijímať.“

(Exupéry)

 x

„Otvor si srdce a vypočuj, čo ti hovorí. Nasleduj svoje sny, pretože len človek, ktorý sa za seba nehanbí,

môže byť svedkom Božej slávy.

(P.Coelho)

 

 

 

nahor

 

more

Pár krátkych príbehov pre dlhé letné a ešte dlhšie zimné večery.

more

Texty pesničiek, 

ktoré najviac hrávame na chatách, 

táboroch, 

výletoch.

more

fotky

more

 

 

nahor