more

  myšlienky
 
modlitby

  
meditácia

more

  láska a sexualita
 
výchova
   
kresťanstvo
   
rôzne

more

ponuka skautingu

výchovný systém

činnosť

more

  hry v prírode
 
hry v klubovni 
 
nápady
 
správy z akcií  

more

niekoľko drobností pre zlepšenie nálady :-)Pre konanie dobra treba trošku odvahy.  don Bosco

x

Siedmy návyk úspešného človeka

Pre tých, ktorí chcú naplno využiť svoj osobný potenciál,

splniť poslanie, ktoré dostali (od Boha)

a zanechať vo svete svoju stopu.

 x

Nezabudni na čas určený len pre seba.

 x

Máš občas pocit, že žiješ nevyvážene, že si stresovaný alebo pociťuješ prázdnotu? Možno ti chýba práve siedmy návyk úspešného človeka. Je o pravidelnej regenerácii a posilňovaní štyroch základných dimenzií života – tela, mysle, duše a srdca – aby si sa dokázal celoživotne udržiavať v dobrej kondícii a dokázal sa tak so všetkým lepšie vyrovnať a byť úspešný a šťastný človek, ktorý žije naplno a s radosťou, dokáže vytvárať pekné vzťahy a ide svojou cestou, ktorá nie je všeobecná a stratená, ale je výnimočná. Vo všetkom by mala vládnuť rovnováha a miernosť.

 x

Potrebuješ si dopriať občas čas na obnovovanie toho najväčšieho daru, ktorý máš = seba samého! Potrebuješ relaxovať, zmierniť tempo a zmenšiť napätie, čiže dostatok času sa starať sám o sebapotrebuješ obnovovať sily (každá vážna životná kríza a rôzne frustrácie a slabosti často súvisia s dlhodobejším zanedbávaním jednej alebo viacerých dimenzií života... asi to poznáš, aj keď si možno neuvedomuješ príčinu).

 x

 x

ŠTYRI ZÁKLADNÉ DIMENZIE ŽIVOTA

 x

1. Fyzická dimenzia = TELO

...cvič, zdravo sa stravuj, dostatočne spi, relaxuj...

 x

2. Duševná dimenzia = MYSEĽ

...čítaj, vzdelávaj sa, cvič na hudobnom nástroji, píš, diskutuj, hľadaj a osvojuj si nové veci...

 x

3. Duchovná dimenzia = DUŠA

...modli sa, medituj, veď si denník, sleduj kvalitné médiá...

 x

4. Spoločensko-citová/emocionálna dimenzia = SRDCE

...nadväzuj a rozvíjaj vzťahy, preukazuj druhým nezištnú službu, nauč sa byť k ľuďom príjemný, usmievaj sa, raduj sa zo života...

 x

x

1. STAROSTLIVOSŤ O TELO

 x

Telo je tvoj nástroj, a ak sa budeš oň starať, bude ti dobre slúžiť (a aj ty budeš môcť dobre slúžiť druhým). Nejde ani tak v prvom rade o vzhľad alebo svaly, ale ide najmä o celkovú kondičku a energiu do života. Existujú štyri hlavné faktory pre udržanie zdravia (a celkovej kondičky):

 x

Správna výživa

= stravuj sa dostatočne a zdravo

= raňajkuj

 x

Vhodné cvičenie (20-30 minút aspoň 3x v týždni)

= posilňuj

= cvič jogu, rob strečing

= jazdi na biku

= športuj, behaj, tancuj

= chodievaj na prechádzky

= vybehni si na hory

 x

Fyzická relaxácia (oddych)

= vylož si nohy a čítaj si niečo pekné

= ľahni si do trávy a pozeraj sa na oblohu

= pozri si dobrý film

= relaxuj vo vani (do kelu, nemám vaňu)

 x

Správny spánkový režim

= dostatočne dlho spi

= choď spať „v normálnom čase“

 x

A ešte to nepreháňaj s alkoholom, nefajči, neber drogy a so sexom a intímnosťami počkaj až na toho pravého (to je tá osoba, ktorej dokážeš povedať pred ľuďmi aj Bohom pri svadobnom obrade úprimné „áno“. Určite to nie je každého pol roka niekto iný...)

 x

„Všetci máme občas depresie, sme zmätení alebo prepadáme malomyseľnosti. A práve v takýchto chvíľach je najlepšie... začať cvičiť. Okrem toho, že je to dobré pre srdce a pľúca, fyzické cvičenie zvyšuje našu energiu, tlmí stres, čistí myseľ a vyplavuje endorfíny, hormóny dobrej nálady... nájdite si také cvičenie, čo vás bude baviť, pretože tak u neho ľahšie vytrváte.“ (Sean Covey)

 x

 x

2. STAROSTLIVOSŤ O MYSEĽ

 x

Rozvíjať myseľ je možné rôznymi spôsobmi. Asi tým najlepším a základným je pravidelné čítanie. A potom už ako chceš: diskutuj, cestuj, počúvaj, píš úvahy alebo básničky, čítaj noviny a časopisy, pozoruj ľudí a prírodu, zdokonaľuj sa v hre na hudobný nástroj...

 x

„Ak sa dokážete naučiť správne premýšľať, budúcnosť pre vás bude otvorenou bránou k mnohým príležitostiam... Kľúčom k rozvoju myslenia je túžba učiť sa. Musíte skutočne chcieť.  Musí vás to jednoducho nadchnúť. Musíte zaplatiť nevyhnutnú cenu... nič dobrého nie je v živote zadarmo, nič nie je možné získať ľahko a bez námahy... Otvorte oči a rozhliadnite sa okolo seba! Zistíte, že vzdelanie je kľúčom k úspešnej budúcnosti... Čítať je pre sebavzdelávanie ten najvýznamnejší návyk, ktorý si môžete ľahko osvojiť. Len málo ľudí však systematicky a pravidelne číta... Skutočne sa vzdelávať... predstavuje celoživotné úsilie.“   Musí vás to jednoducho nadchnúť. Musíte zaplatiť nevyhnutnú cenu... nič dobrého nie je v živote zadarmo, nič nie je možné získať ľahko a bez námahy... Otvorte oči a rozhliadnite sa okolo seba! Zistíte, že vzdelanie je kľúčom k úspešnej budúcnosti... Čítať je pre sebavzdelávanie ten najvýznamnejší návyk, ktorý si môžete ľahko osvojiť. Len málo ľudí však systematicky a pravidelne číta... Skutočne sa vzdelávať... predstavuje celoživotné úsilie.“ (Sean Covey)

 x

„Nemusel by som byť len ´nikým´,

s hlavou vypchatou všetkým možným...

keby som mal býval rozum.“

(Strašiak)

 x

Pozor: dobré známky (na slabej škole) alebo VŠ titul (z nabiflených skúšok) ešte neznamená, že si nadobudol reálne vzdelanie. Máš papier, ok.  Ale skončiť školu je jedna vec. Byť vzdelaným človekom je iná vec (mala by súvisieť). A byť múdrym človekom je zase iná vec (mala by veľmi úzko súvisieť so školou a vzdelaním). Múdry človek si celý život hovorí „viem, že nič neviem“ (Sokrates) a neustále hľadá nové obzory a prehodnocuje svoje životné postoje a názory. A do kvalitného vzdelania alebo dobrého učiteľa sa určite oplatí investovať (aj peniaze, aj čas). Vráti sa ti to.

 x

„Nedovoľte, aby škola stála v ceste vášmu vzdelaniu.“

(Sean Covey)

 x

„Získať kvalitné vzdelanie môže byť v skutočnosti tou najdôležitejšou cenou, ktorú za niečo platíme... pokiaľ nechcete ešte v tridsiatke prehĺtať v bufete hamburgery a žiť spoločne s rodičmi, bude lepšie, keď s tým začnete hneď...“ (Sean Covey)

 x

PS: Najväčší zabíjač času je sedenie pred telkou alebo pred monitorom počítača, alebo kecanie so všetkými možnými ľuďmi dlho a o ničom.

x

x

3. STAROSTLIVOSŤ O DUŠU

 x

Duša je to skryté miesto v hlbinách nášho ja. Kvalitu alebo zanedbanosť našej duše každý deň ukazujeme ľuďom okolo nás našim správaním, konaním a postojmi. V duši máme zapísané naše skutočne prijaté hodnoty, najhlbšie presvedčenia, skutočné dôvody konania. Duše je hlboko súkromnou oblasťou každého človeka. Vidíš do nej len ty (aspoň trochu) a Boh.

 x

Čo dokáže na tvoju dušu zapôsobiť?

Čo ťa dokáže hlboko inšpirovať?

 x

Všetko čo počúvaš, čo pozeráš, čo čítaš ťa ovplyvňuje (oveľa viac, ako si myslíš). Ľudia, s ktorými tráviš veľa času, ťa veľmi ovplyvňujú (väčšinou si to ani neuvedomuješ alebo nechceš priznať). Čo je teda tvojou duchovnou potravou? Je to kvalitná strava alebo brak? Čím a kým sa nechávaš ovplyvňovať? Posúva ťa to dopredu, alebo ťa to sťahuje dolu? To, na čo sa pozeráš, čo počúvaš, čo čítaš, s kým sa stretávaš, sa nakoniec premietne i do teba a nejako sa odrazí v tvojom živote. Preto sa neustále pýtaj sám seba: „Chcem, aby práve toto bolo súčasťou mojej osobnosti?“ Ak si odpovieš „nie“, zmeň to.

 x

Šťastnými sa môžeme stať len vďaka sebe,

nikto iný to za nás neurobí.

Ty sa musíš otvoriť láske a pravým hodnotám,

ty musíš chcieť byť šťastný

a pracovať na tom.

 x

= medituj, modli sa, rozjímaj

= slúž ostatným ľuďom

= prechádzaj sa po lese a dýchaj ticho

= čítaj inšpirujúce knihy

= píš básne alebo skladaj hudbu

= počúvaj alebo hraj, hlboko ponorený do hudby

= choď do kaplnky alebo kostola

= uvažuj o hodnotách, cieľoch, o zmysle svojho života

x

„Naša duša je taká veľká ako naša láska.“
(Ernst Kühnel)

x

„Krása sveta je vždy úmerná kráse ducha, ktorý ho vníma.“
(Heinrich Heine)

 x

„Duša potrebuje samotu tak, ako telo potrebuje lásku.“

x

x

4. STAROSTLIVOSŤ O SRDCE

 x

„Musíte pochopiť, že vaše srdce je veľmi citlivé. Potrebuje neustálu starostlivosť rovnako ako vaše telo. To najlepšie, čo pre to môžete urobiť, je sústrediť sa na vytváranie a upevňovanie medziľudských vzťahov.

 x

Týmto utváraš kladný vzťah k sebe:

= dodržiavaš sľuby, ktoré si dal sám sebe (rozhodneš sa a spravíš to)

= dokážeš prejaviť láskavosť (aj keď ti možno ten druhý lezie na nervy)

= nie si na seba veľmi tvrdý (občas niečo nevyjde, stáva sa)

= si čestný a ohľaduplne úprimný (stávaš sa dôveryhodným)

= obnovuješ denne svoje sily (Sette giorni)

= využívaš svoje vlohy (aj pre dobro druhých)

= dokážeš sa smiať (aj na sebe)

 x

Týmto utváraš vzťahy s druhými:

= dodržiavaš sľuby, ktoré si dal

= si verný a dodržiavaš záväzky

= dokážeš načúvať

= si schopný sa ospravedlniť

= dokážeš jasne pomenovať svoje očakávania

= robíš drobné prejavy láskavosti (úsmev, povzbudenie...)

 x

„Matka Tereza: ´Snažte sa, aby od vás všetci odchádzali lepší a šťastnejší. Buďte stelesnením Božej láskavosti: vo vašej tvári, vo vašich očiach i vo vašom úsmeve.´ Pokiaľ budete k životu pristupovať takto, pokiaľ sa budete vždy snažiť tvoriť, a nie boriť, budete ohromení, koľko šťastia dokážete rozdávať a koľko ho sami nájdete.“ (Sean Covey)

 x

„Len človek, ktorý verí sám sebe, môže dôverovať druhým.“

(Erich Fromm)

 x

„Bez načúvania nie je možné porozumenie.“

(Tomáš Halík)

 x

„Silní druhých nezhadzujú. Pomáhajú im zdvihnúť sa.“

(Michael P. Watson)

x

„Pokora neznamená, že si o sebe myslíme menej.

Znamená to, že myslíme menej na seba.“

(Clive Staples Lewis)

 x

„Najhodnotnejšou vecou je pokúsiť sa naplniť šťastím životy iných.“

(Robert Baden-Powell)

x

x

A EŠTE PRAKTICKÁ POZNÁMKA

 x

Napíš si na papier z každej zo štyroch oblastí (aspoň) jednu vec, ktorej sa chceš venovať a koľko času denne tomu budeš venovať (minimálny čas = 1/3 z ideálneho času a ideálny čas). A potom to začni plniť. Každý deň, sedem dní v týždni. Sette giorni. Ak si to nebudeš sledovať (možno aj zapisovať) a vedome na tom každý deň pracovať, zabudneš na to, nenájdeš si na to čas, nebudeš rásť v tom, čo si si určil ako dôležité oblasti pre tvoj osobný rozvoj a budúce plány, ciele a sny.

 x

Snaž sa a neboj sa. Život a budúcnosť je najmä v tvojich rukách... ;-)

x

x

x

 

Napísal pre teba

(-: Martin "Ruksak" Krška :-)

 

nahor

 

more

Pár krátkych príbehov pre dlhé letné a ešte dlhšie zimné večery.

more

Texty pesničiek, 

ktoré najviac hrávame na chatách, 

táboroch, 

výletoch.

more

fotky

more

 

 

nahor